„CURRENDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000052544
Numer REGON: 191764433
Numer NIP: 5851349001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397670/22/326]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP1917644332001-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CURRENDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 136322001-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2001-11-06 do dziś
2. Adresulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 703 A kod pocztowy 81-853 poczta SOPOT 2004-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.1999 R., KANC.NOTARIALNA A.GRABOŃ W POLICACH, REP. A NR 553/1999 25.06.2001 R., KANC.NOTARIALNA M.LUBOWIECKIEJ W REDZIE, REP. A NR 1879/2001 ZMIANA PAR. 6, UST. 4 PAR. 26, PKT 2 PAR. 29, PKT 5 PAR. 29 UMOWY SPÓŁKI 23.10.2001 R., KANC.NOTARIALNA M.LUBOWIECKIEJ W REDZIE REP. A NR 3337/2001 SPROSTOWANIE PAR. 6 PKT 10.2001-11-06 do dziś
215.01.2002 R. REP. A NR 122/2002, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENY LUBOWIECKIEJ W REDZIE; ZMIANA PARAGRAFU 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2002-02-11 do dziś
327 CZERWCA 2003 R., REP. A NR 1757/2003 -NOTARIUSZ MAGDALENA LUBOWIECKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W REDZIE -ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PUNKTU 20.2003-09-25 do dziś
406.07.2007 R., REPERTORIUM A NR 2067/2007, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKARBEK-SZAMIN W GDYNI, 28.09.2007 R., REPERTORIUM A NR 3655/2007 W TEJ SAMEJ KANCELARII, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2007-11-14 do dziś
521 GRUDNIA 2009 R., REPERTORIUM 7268 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ TARASIUK-SKARBEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI PRZY ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 49/4, DOKONANO ZMIANY PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI2010-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMORZĄDOWA SPÓŁKA INFORMATYCZNA - KRAJOWA RADA KOMORNICZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3869908802020-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000858932 2020-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500.000 ZŁ2020-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-09 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20.000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁ2001-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3.500.000,002002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI I PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE2011-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2020-03-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOSZKO2021-12-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-08 do dziś
21. NazwiskoMARKOWSKI2021-12-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-08 do dziś
31. NazwiskoCIEŚLICKI2020-04-02 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW RADOMIR2020-04-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-02 do dziś
41. NazwiskoMACEDOŃSKI2013-01-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2013-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-09 do dziś
51. NazwiskoSWĘDZIOŁ2012-10-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TADEUSZ2012-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-28 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-01-28 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-01-28 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-01-28 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-01-28 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-01-28 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-28 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-28 do dziś
991 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2010-01-28 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R. data złożenia 12.07.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2001-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2001 data złożenia 03.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01 -31.12.20012002-09-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20022003-09-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R. data złożenia 04.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R.2004-11-19 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-04 do dziś
6data złożenia 02.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-06 do dziś
7data złożenia 04.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-06 do dziś
8data złożenia 27.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
9data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
10data złożenia 19.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-06 do dziś
11data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
12data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-30 do dziś
13data złożenia 05.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
14data złożenia 11.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
15data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
16data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
17data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
18data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
19data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
20data złożenia 29.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
21data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
22data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2001-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2003 R.2004-11-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-06 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-06 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-04-06 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-30 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów