SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.OBROŃCÓW POKOJU W GLIWICACH

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000052524
Numer REGON: 271200246
Numer NIP: 6310000753
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2024-04-04
Sygnatura akt[RDF/591983/24/368]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP2712002462001-10-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. OBROŃCÓW POKOJU W GLIWICACH2001-10-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 12902001-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2015-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. PCK nr domu 1-3 kod pocztowy 44-105 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2015-04-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMOP@INTERIA.PL2014-11-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SPOLDZIELNIASMOP.PL2014-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.1991 R. 30.05.1998 R. -ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2001-10-11 do dziś
215.01.2002 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2002-02-25 do dziś
35.06.2003 R. -ZMIENIONO PAR.: 2 UST. 1; 4 UST. 2 PKT B, C; 9 PKT 10; 10 PKT 16, 17; 23 UST. 1 PKT B; 26 ZD. 1 I2, PKT 4; TYTUŁ DZIAŁU III; PAR.: 33; 33A; 33B; 33C; 33D; 33E; 33F; 34; 35; 36; 37; 39; 40 UST. 1 ZD.2, PKT C; 41 UST. 3; 42 UST. 2; 46 UST. 2; 48 UST. 1, 3; 49 UST. 1; 50 UST. 1, PKT A, B, C, D, E; 51 UST. 1, 2; DZIAŁ II PKT B; PAR.: 52 UST. 1 PKT A, B, C, D, , UST. 3, 4; 54 UST. 1, 4, 5; 56 UST. 4; 56 UST. 4; 57 UST. 1, 2; 58; 60 UST. 2; 61 UST. 1, 2, 3, 4; 62; 63; 64; 66; 67 UST. 1, 2 PKT A, 4; 68; 85 UST. 1; 89 UST. 2 PKT B; 97; 4 UST. 2 PKT D, E, F; 23 UST. 1 PKT C, D; 50 UST. 2 ZD., UST. 5 PKT C, E2003-08-19 do dziś
408.06.2006 R. ZMIANA: PAR. 5 UST. 2; PAR. 9 UST. 8, 9, 15; PAR. 10 UST. 9, 11; PAR. 13; PAR. 14 UST. 2; PAR. 16 UST. 3, 4, 5, 6; PAR. 17 UST. 5, 6, 7; PAR. 20 UST. 1; PAR. 29 UST. 1; PAR. 30 UST. 1; PAR. 33A UST. 2; PAR. 33B PKT 4; PAR. 34; PAR. 35 UST. 1, 3; PAR. 37; PAR. 50 UST. 1 LIT.E, UST. 3; PAR. 52 UST. 2; PAR. 61 UST. 2; PAR. 62; PAR. 65; PAR. 67 UST. 4; PAR. 69 UST. 2; PAR. 70 UST. 2, 3; PAR. 77 UST. 4, 5; PAR. 80 UST. 1, 2, 5; PAR. 81 UST. 4; PAR. 83; PAR. 84 UST. 8; PAR. 88 UST. 2; PAR. 972006-08-23 do dziś
509.04.2008 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2008-09-17 do dziś
628 I 29.05.2018 R. - WYKREŚLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU (§§ OD 1 DO 113) I WPISANIE NOWEJ TREŚCI STATUTU (§§ OD 1 DO 100)2018-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2008-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRODOŃ2009-02-10 do dziś
2. ImionaROMAN PIOTR2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH2009-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-10 do dziś
21. NazwiskoKLECZKA2007-05-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROBERT2007-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-23 do dziś
31. NazwiskoGOGOLIŃSKI2001-10-11 do dziś
2. ImionaPIOTR HENRYK2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-10-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-11 do dziś
41. NazwiskoWITCZAK2001-10-11 do dziś
2. ImionaBOGDAN HENRYK2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDERA2022-09-15 do dziś
2. ImionaJACEK JAKUB2022-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁĄZKA2017-08-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BEATA2017-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIASZ2017-08-10 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2017-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYNA2017-08-10 do dziś
2. ImionaBOŻENA BARBARA2017-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2017-08-10 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2017-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYDZIERŻAWIANIE CZŁONKOM I INNYM OSOBOM GRUNTÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM2008-09-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2008-09-17 do dziś
368 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTYM NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH MIENIEM JEJ CZŁONKÓW.2018-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH. BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH.2018-10-08 do dziś
268 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW. BUDOWANIE LUB NABYWANIE: BUDYNKÓW, LOKALI MIESZKALNYCH, LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU - W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2018-10-08 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO PRZY: ZAKUPIE, SPRZEDAŻY, WYNAJMOWANIU LOKALI I NIERUCHOMOŚCI, WYCENA NIERUCHOMOŚCI.2018-10-08 do dziś
468 10 Z NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.2018-10-08 do dziś
568 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI.2018-10-08 do dziś
681 30 Z USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKÓW I CZYSTOŚCI.2018-10-08 do dziś
793 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW, ICH RODZIN ORAZ ICH ŚRODOWISKA.2018-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 12.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 21.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-27 do dziś
5data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
6data złożenia 25.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
7data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
10data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
11data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
12data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
13data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
14data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
15data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
16data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
17data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
19data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
20data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-18 do dziś
21data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
22data złożenia 17.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-17 do dziś
23data złożenia 04.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-17 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-17 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów