ABC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000051778
Numer REGON: 932256614
Numer NIP: 8942646516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/452139/22/435]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP9322566142001-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaABC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 96292001-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 8 nr lokalu 18 kod pocztowy 53-314 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 04.07.2000 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 WE WROCŁAWIU, REP. „A”, nr 7216/2000, 2.AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2000 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO, REP. „A”, nr 9074/2000, ZMIANA PAR. 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, 3.AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.08.2001 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO, REP. „A”, nr 7835/2001, ZMIANA PAR. 7, 8, 10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2001-10-12 do dziś
231.07.2008 R., NOTARIUSZ IWONA GOMUŁKIEWICZ-KRZYWULICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/4, REPERTORIUM A NR 5207/2008, UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2008-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHLEBOWICZ2001-10-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2001-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2001-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU NIE WYMAGAJĄ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCEJ PRAWEM LUB ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGANEGO W IMIENIU SPÓŁKI. CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DO NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2008-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHLEBOWICZ2001-10-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2001-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2008-10-27 do dziś
264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-10-27 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-10-27 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-27 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-27 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-10-27 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-10-27 do dziś
873 1 REKLAMA2008-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 15.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 11.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
5data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
6data złożenia 13.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2010-03-30 do dziś
7data złożenia 18.01.2010 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2010-03-30 do dziś
8data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-05-10 do dziś
9data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-05-10 do dziś
10data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
11data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
14data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
15data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
18data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-14 do dziś
20data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2010-03-30 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2010-03-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-05-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-05-10 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2010-03-30 do dziś
701.01.2006 -31.12.2006 R.2010-03-30 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-05-10 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-05-10 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów