„BONETTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000051755
Numer REGON: 002047320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2018-07-14
Sygnatura akt[RDF/442803/18/486]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0020473202001-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONETTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 249142001-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŚRODKOWA nr domu 2/4 kod pocztowy 03-430 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BONETTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RZGOWIE2008-08-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina RZGÓW miejscowość RZGÓW2008-08-20 do dziś
3. Adresmiejscowość RZGÓW ulica PABIANICKA nr domu 74 kod pocztowy 96-030 poczta RZGÓW kraj POLSKA 2008-08-20 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.12.1990 NOT. WŁODZIMIERZ JARZYŁO, PBN W WARSZAWIE, REP. A -II 22574/90 01.08.2001 NOT. DANUTA KOSIM -KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8280/2001 ZMIANA PARAGRAFÓW: 6, 8, 9, 10, 14-18 I 16 DODANO UST. 2 21.08.2001 NOT. DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8816/2001 ZMIANA PARAGRAFU 14 UMOWY, TEKST JEDNOLITY2001-10-11 do dziś
214.02.2006 R., NOTARIUSZ JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA W WARSZAWIE, ZMIANA § 62006-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃCZYK2003-09-11 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2003-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1732 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 866.000, - ZŁOTYCH2011-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego866000,00 PLN2001-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1866000,00 PLN2001-10-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃCZYK2001-10-11 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 63 Z PRODUKCJA GUZIKÓW2001-10-11 do dziś
224 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2001-10-11 do dziś
325 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY2001-10-11 do dziś
450 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2001-10-11 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-10-11 do dziś
652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-10-11 do dziś
760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2001-10-11 do dziś
822 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2001-10-11 do dziś
970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-03-03 do dziś
1071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-03-03 do dziś
1171 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 07.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 13.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-07-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 17.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-07 do dziś
5data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-04 do dziś
6data złożenia 06.08.2007 okres OD 01.01.2006 ROKU DO 31.12.2006 ROKU2007-10-12 do dziś
7data złożenia 28.10.2008 okres OD 01.01.2007 ROKU DO 31.12.2007 ROKU2008-10-31 do dziś
8data złożenia 24.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-12 do dziś
9data złożenia 12.05.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-05-20 do dziś
10data złożenia 12.05.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-20 do dziś
11data złożenia 12.05.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-20 do dziś
12data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-09 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-10 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
16data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
17data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-04 do dziś
3OD 01.01.2006 ROKU DO 31.12.2006 ROKU2007-10-12 do dziś
4OD 01.01.2007 ROKU DO 31.12.2007 ROKU2008-10-31 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-12 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-05-20 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-20 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-20 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-04 do dziś
3OD 01.01.2006 ROKU DO 31.12.2006 ROKU2007-10-12 do dziś
4OD 01.01.2007 ROKU DO 31.12.2007 ROKU2008-10-31 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-12 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-05-20 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-20 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-20 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów