„ASTERIAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000051367
Numer REGON: 850234398
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/260893/20/668]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 850234398 NIP 87300054222009-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTERIAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-10 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, nr w rejestrze 502/B2001-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2001-10-10 do dziś
2. Adresulica LWOWSKA nr domu 184 miejscowość TARNÓW kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2001-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108-01-1993 NOTARIUSZ MGR ELŻBIETA DUDKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. SOBIESKIEGO 17, REPERTORIUM A/51/93 ZMIANA USTĘP 1 PARAGRAF 3 UMOWY SPÓŁKI2001-10-10 do dziś
201.02.2008 R. REP. A NUMER 1063/2008 KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE NOTARIUSZ BARBARA WACHTA. PO PARAGRAFIE 13 DODAJE SIĘ PARAGRAF 13 (1).2008-02-20 do dziś
304.03.2014 R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 11, PAR. 11.1, PAR. 13, PAR. 19 UST. 11, PAR. 20 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ WACHTĘ, Z KAN. NOT. W TARNOWIE REP. A NR 453/2014.2014-03-25 do dziś
408.04.2015 R., REP. A NR 666/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE PRZY UL. J.DĄBROWSKIEGO 14/2, NOTARIUSZ BARBARA WACHTA, ZMIENIONO §6 UMOWY2015-06-03 do dziś
531.12.2015 R. - REPERTORIUM A NR 2488/2015, NOTARIUSZ BARBARA WACHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE - ZMIENIONO § 7.2016-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOREK2001-10-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 221.880,00 ZŁ2016-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOREK2001-10-10 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2001-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 221.880,00 ZŁ2016-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego443.760,00 PLN2001-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1437.960,00 PLN2001-10-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW SAMODZIELNIE.2001-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOREK2001-10-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOREK2001-10-10 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2001-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2015-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2015-06-03 do dziś
217 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2015-06-03 do dziś
318 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-06-03 do dziś
458 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 05.06.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 05.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 20.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 04.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-16 do dziś
6data złożenia 23.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-01 do dziś
7data złożenia 10.08.2007 okres 2006 R.2007-08-21 do dziś
8data złożenia 06.06.2008 okres 2007 R.2008-07-17 do dziś
9data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 31.12.20082009-10-09 do dziś
10data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
11data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
12data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
13data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
14data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
15data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
16data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
17data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
18data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
19data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
20data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
21data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
22data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
23data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
24data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-01 do dziś
22006 R.2007-08-21 do dziś
32007 R.2008-07-17 do dziś
401.01.2008 31.12.20082009-10-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12. 2012 R.2013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-01 do dziś
22006 R.2007-08-21 do dziś
32007 R.2008-07-17 do dziś
401.01.2008 31.12.20082009-10-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów