„ASTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000051164
Numer REGON: 130867267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214873/20/738]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP1308672672005-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina SOCHOCIN miejscowość WIERZBÓWIEC2001-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WIERZBÓWIEC nr domu 28 kod pocztowy 09-110 poczta SOCHOCIN kraj POLSKA 2019-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN W PŁOŃSKU W DN. 30.07.2001R., REP. A 6710/20012017-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHLEWICKI2001-10-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2001-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKI2001-10-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2001-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE2001-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHLEWICKI2001-10-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKI2001-10-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2019-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-01-23 do dziś
202 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2019-01-23 do dziś
301 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2019-01-23 do dziś
401 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2019-01-23 do dziś
510 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2019-01-23 do dziś
610 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2019-01-23 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-23 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-23 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2001 R.-31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2001 R.-31.12.2002 R.2003-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-25 do dziś
4data złożenia 12.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-08 do dziś
5data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-30 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
7data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
8data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-17 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
10data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
11data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
12data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13data złożenia 14.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
14data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
15data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
16data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
17data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
18data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-08 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2001 R.-31.12.2002 R.2003-07-28 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-05-08 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-04-30 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-06-17 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów