CTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000051134
Numer REGON: 310014798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/337438/21/727]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI2019-05-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KONINIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 3722001-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KONIN gmina M. KONIN miejscowość KONIN2001-10-15 do dziś
2. Adresulica OBJAZDOWA nr domu 46 miejscowość KONIN kod pocztowy 62-500 poczta KONIN kraj POLSKA 2001-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI A NR 4558/1990 NOTARIUSZA TADEUSZA COMBY SPORZĄDZONY W PBN W SŁUPCY. ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM A NR 5370/2001 Z 06.06.2001 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA PAWŁA NASKRĘCKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE -NADANO NOWE BRZMIENIE PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6 I PAR. 14. ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM A NR 5523/2001 Z 08.06.2001 R. NOTARIUSZA PIOTRA PAWŁA NASKRĘCKIEGO SPORZĄDZONĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE -NADANO NOWE BRZMIENIE PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 19.2001-10-15 do dziś
223.12.2002 R. -REP. A NR 11766/2002 NOTARIUSZA -PIOTRA PAWŁA NASKRĘCKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE, DODAJE W § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI PUNKTY OD BB) DO II), ORAZ W § 8 DODAJE SIĘ USTĘP 5 I 6.2003-03-06 do dziś
303.02.2004 R., REP. A NR 1147/2004, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, NOTARIUSZ PIOTR NASKRĘCKI, ZMIANA § 6 UST.2004-06-30 do dziś
418.06.2004 R., REP. A NR 7724/2004, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, NOTARIUSZ PIOTR NASKRĘCKI, ZMIANA §6 UST. 1.2004-06-30 do dziś
516.02.2010 R., REP. A NR 1156/2010, NOTARIUSZ ALEKSANDER CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR CHOJNACKI I ALEKSANDER CHOJNACKI SPÓŁKA CYWILNA W KONINIE ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-04-08 do dziś
626.04.2013R., NOTARIUSZ ALEKSANDER CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 4612/2013 - ZMIENIONO: §62013-07-12 do dziś
7ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 25.03.2014 ROKU, REP. A NR 3747/2014, NOTARIUSZ - ALEKSANDER CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE (ZMIENIONO: § 11 UMOWY).2014-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-10-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZMIANY UMOWY SPÓŁKI A NR 5370/2001 Z 06.06.2001 I A NR 5523/2001 Z 08.06.2001.2001-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE IMPORTOWO EKSPORTOWE TABUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyRHB2001-10-15 do dziś
3. Numer w rejestrze3722001-10-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W KONINIE2001-10-15 do dziś
5. Numer REGON0037327842001-10-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTA2016-07-25 do dziś
2. ImionaYOZHEF2016-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720.000,00 ZŁ2016-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego720000,00 PLN2003-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1670000,00 PLN2003-03-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-08 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-04-08 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-08 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-04-08 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-08 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-04-08 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-04-08 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-04-08 do dziś
952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-04-08 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 DO 31.12.2000 data złożenia 19.02.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 DO 31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2000 DO 31.12.20002001-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 04.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-12 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
6data złożenia 11.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-25 do dziś
7data złożenia 27.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-20 do dziś
8data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
9data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
10data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
11data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
12data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-07-12 do dziś
13data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
14data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
15data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
16data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
17data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
18data złożenia 27.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
19data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
701.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-07-12 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-25 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-20 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
901.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-07-12 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji28.07.2016R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ O OTWARCIU LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANĄ NOTARIALNIE - REP. A NR 9021/2016 PRZEZ NOTARIUSZA - PIOTRA ŁAŹNIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE2016-12-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W LIKWIDACJI JEDNOOSOBOWO2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOSTA2016-12-01 do dziś
2. ImionaYOZHEF2016-12-01 do dziś
21. NazwiskoDZIEKANOWSKI2017-02-15 do dziś
2. ImionaBOGDAN2017-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-15 do dziś
31. NazwiskoROMECKI2017-10-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KRZYSZTOF2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.07.2016R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANĄ NOTARIALNIE - REP. A NR 9021/2016 PRZEZ NOTARIUSZA - PIOTRA ŁAŹNIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE2016-12-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO W POZNANIU XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XI GU 464/18 data 17.12.20182019-05-27 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDOWSKA2019-05-27 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów