BOTEX-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000050464
Numer REGON: 012978908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2002-08-01
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/8310/2/198]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0129789082001-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTEX-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 509562001-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2001-11-16 do dziś
2. Adresulica GOŁĘBIA nr domu 1 miejscowość JÓZEFÓW kod pocztowy 05-420 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2001-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI 18.07.1997 R. ASESOR WALDEMAR GŁADKOWSKI P.O. NOTARIUSZA MARII OGRODZIŃSKIEJ-ZALEWSKIEJ; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM NR A 5958/97 ZMIANY UMOWY SPÓŁKI DOTYCHCZAS NIE ZAREJESTROWANE AKT NOTARIALNY: 19.07.2001 R. REPERTORIUM A NR 2880/2001 NOTARIUSZ HANNA ZBRZEŻNA-CĄKAŁA; NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 10, PAR. 27 ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2001-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERGIEL2001-11-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.000, -ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2001-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMULSKI2002-08-01 do dziś
2. ImionaADAM2002-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁ2002-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2001-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMULSKI2002-08-01 do dziś
2. ImionaADAM2002-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-01 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERGIEL2001-11-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERGIEL2001-11-16 do dziś
2. ImionaLIDIA EUGENIA2001-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2001-11-16 do dziś
250 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-11-16 do dziś
351 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2001-11-16 do dziś
451 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-11-16 do dziś
551 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2001-11-16 do dziś
651 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2001-11-16 do dziś
751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2001-11-16 do dziś
852 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-11-16 do dziś
952 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-11-16 do dziś
1052 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2001-11-16 do dziś
1152 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2001-11-16 do dziś
1260 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROBNY2001-11-16 do dziś
1352 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-16 do dziś
1452 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-11-16 do dziś
1552 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2001-11-16 do dziś
1652 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2001-11-16 do dziś
1752 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2001-11-16 do dziś
1852 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2001-11-16 do dziś
1952 71 Z NAPRAWA OBUWIA I INNYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH2001-11-16 do dziś
2018 10 PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2001-11-16 do dziś
2150 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-11-16 do dziś
2250 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2001-11-16 do dziś
2360 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2001-11-16 do dziś
2463 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2001-11-16 do dziś
2565 21 Z LEASING FINANSOWY2001-11-16 do dziś
2671 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2001-11-16 do dziś
2771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-11-16 do dziś
2867 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM2001-11-16 do dziś
2967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-16 do dziś
3067 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2001-11-16 do dziś
3170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-11-16 do dziś
3270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-11-16 do dziś
3345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-11-16 do dziś
3460 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-11-16 do dziś
3545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-11-16 do dziś
3660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-11-16 do dziś
3760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-11-16 do dziś
3863 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2001-11-16 do dziś
3963 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-11-16 do dziś
4050 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów