SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KARWINY”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000050448
Numer REGON: 190502872
Numer NIP: 5860016262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-07-18
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/9899/22/953]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905028722001-11-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KARWINY”2001-11-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 8532001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2001-11-13 do dziś
2. Adresulica KORZENNA nr domu 15 kod pocztowy 81-587 poczta GDYNIA 2001-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127 PAŹDZIERNIKA 1990 R. ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 1; PAR. 6 UST. 5 I 6; PAR. 7 UST. 1; PAR. 7 UST. 2 PKT 6; PAR. 7 UST. 4; PAR. 8 UST. 1; PAR. 8 UST. 2 PKT 1-4; PAR. 8 UST. 4-7; PAR. 9 UST. 2 PKT 7; PAR. 10 UST. 2 I 7; PAR. 11 UST. 1 I 2; PAR. 23; PAR. 25 UST. 2 I 3; PAR. 26 UST. 1 I 2; PAR. 41 UST. 3; PAR. 44 UST. 3; NAZWĘ ROZDZIAŁU XV; PAR. 46 UST. 1; PAR. 48 UST. 1-5 I 7; PAR. 49 UST. 2; PAR. 51 UST. 2; PAR. 56 UST. 1 I 2; PAR. 57 UST. 4; PAR. 59; PAR. 60 UST. 3; PAR. 63; PAR. 64; PAR. 75 UST. 1 I 2; PAR. 76; PAR. 77 UST. 1, 5, 6; PAR. 78 UST. 6 I 15; PAR. 79 UST. 6; PAR. 80 UST. 2 I 3; PAR. 81; PAR. 86 UST. 7 I 8; PAR. 91 UST. 2 PKT 2; PAR. 97 UST. 4; PAR. 100; PAR. 107. SKREŚLONO: PAR. 7 UST. 5; PAR. 18 UST. 3; PAR. 32 UST. 4; PAR. 53; PAR. 58 UST. 2 PKT 4; PAR. 66 UST. 4 I 5; PAR. 70 UST. 2; PAR. 78 UST. 16; PAR. 79 UST. 7; PAR. 86 UST. 3; PAR. 106 DODANO: PAR. 57 UST. 6; PAR. 48 UST. 8, PAR. 77 UST. 2 PKT 2 ZMIENIONO NUMERACJĘ: PAR. 32 UST. 5 NA PAR. 32 UST. 4; PAR. 77 UST. 2 PKT 2 NA PAR. 77 UST. 2 PKT 32001-11-13 do dziś
2UCHWALONO STATUTU O NOWEJ REDAKCJI, W TREŚCI BĘDĄCEJ ZAŁĄCZNIKIEM DO UCHWAŁY NZPCZ Z DN. 6.12.2003 R. -NR UCHWAŁY 3/2/NZPCZ/2003 -ZMIANA TREŚCI W CAŁOŚCI -TEKST JEDNOLITY STATUTU2004-01-29 do dziś
3ZMIANA PAR. 14 UST. 1 PKT 8, PAR. 14 UST. 1 PKT 10; 11, DODANIE PAR. 14 UST. 4, DODANIE PAR. 19 UST. 1 PKT 4, ZMIANA PAR. 21 UST. 4, DODANIE PAR. 21 UST. 5, DODANIE PAR. 25A, DODANIE APR.28 UST. 11, 12, 13, DODANIE PAR. 39 UST. 1 PKT 24, ZMIANA PAR. 43 UST. 3, SKREŚLENIE PAR. 63 UST. 2, ZMIANA PAR. 63 UST. 5, ZMIANA PAR. 63 UST. 3, 4, 5, 6, SKREŚLENIE PAR. 64 PKT1, ZMIANA PAR. 64 UST. 2, 3, 4, 5, SKREŚLENIE PAR. 68 UST. 1, ZMIANA PAR. 68 UST. 2, ZMIANA PAR. 86, SKREŚLENIE PAR. 77 UST. 2, 105, ZMIANA PAR. 121, PAR. 123, SKREŚLENIE PAR. 124, PAR. 125, PAR. 126, DODANIE PAR. 144 UST. 4, UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SM KARWINY -UCHWAŁA NR 18/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SM KARWINY Z 01.07.20062006-09-21 do dziś
404.10.2008 R. NOWY STATUT2008-11-20 do dziś
511.06.2011 R. 1) PAR. 4 ZMIENIONY, 2) PAR. 9 ZMIENIONY, 3) PAR. 10 ZMIENIONY, 4) PAR. 11 UST. 8 UCHYLONY, 5) PAR. 12 ZMIENIONY, 6) PAR. 14 ZMIENIONY, 7) PAR. 17 ZMIENIONY, 8) PAR. 18 ZMIENIONY, 9) PAR. 19 ZMIENIONY, 10) PAR. 21 ZMIENIONY, 11) PAR. 25 ZMIENIONY, 12)PAR. 26 ZMIENIONY, 13) PAR. 28 ZMIENIONY, 14) PAR. 32 ZMIENIONY, 15) PAR. 33 ZMIENIONY, 16) PAR. 37 ZMIENIONY, 17) PAR. 38 ZMIENIONY, 18) PAR. 39 ZMIENIONY, 19) PAR. 41 ZMIENIONY, 20) PAR. 42 ZMIENIONY, 21) PAR. 46 ZMIENIONY, 22) 81 UCHYLONY, 23) PAR. 82 ZMIENIONY, 24) PAR. 83 UCHYLONY, 25) PAR. 84 UCHYLONY, 26) PAR. 85 UCHYLONY, 27) PAR. 86 UCHYLONY, 28) PAR. 87 ZMIENIONY, 29) PO PAR. 99 -ZMIANA TYTUŁU PODROZDZIAŁU 8.1, 30) PO PAR. 105 -ZMIANA NUMERACJI I TYTUŁU PODROZDZIAŁU 8.1.1, 31) PAR. 106 ZMIENIONY, 32) PO PAR. 107 SKREŚLONO NUMER I TYTUŁ PODROZDZIAŁU 8.1.2, 33) PAR. 108 UCHYLONY, 34) PO PAR. 111 -ZMIANA NUMERACJI PODROZDZIAŁU Z: 8.1.3 NA: 8.3., 35) PAR. 112 ZMIENIONY, 36) PO PAR. 114 ZMIANA NUMERACJI PODROZDZIAŁU Z: 8.2 NA: 8.4, 37) PAR. 117 ZMIENIONY, 38) PAR. 118 ZMIENIONY, 39) PAR. 122 ZMIENIONY, 40) PAR. 123 ZMIENIONY, 41) PAR. 124 ZMIENIONY, 42) PAR. 125 ZMIENIONY, 43) PAR. 134 ZMIENIONY2011-08-02 do dziś
616.06.2012 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7/WZ/2012 1) PAR. 5 ZMIENIONY, 2) PAR. 7 ZMIENIONY, 3) PAR. 29 UST. 4 ZMIENIONY, 4) PAR. 29 UST. 6 ZMIENIONY, 5) PAR. 29 UST. 7 UCHYLONY, 6) PAR. 32 UST. 1 PKT 23 ZMIENIONY, 7) PAR. 32 ZMIENIONY - WPROWADZONY UST. 3, 8) PAR. 107 UCHYLONY2012-09-18 do dziś
724.10.2019 R., ZMIANA PAR. 11 UST. 5, ZMIANA PAR. 16 UST. 1.2020-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2001-11-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁAMI ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 6 Z DNIA 30.06.1990 R. I NR 2 Z DNIA 01.12.1990 R. DOKONANO PODZIAŁU MORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA: MORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GDYNI I SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KARWINY” W GDYNI2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaMORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA2001-11-13 do dziś
3. Numer w rejestrzeNumer w KRS 0000020460 2001-11-13 do dziś
5. Numer REGON0004840212001-11-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMROZOWSKI2020-11-16 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-11-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-16 do dziś
21. NazwiskoKONAT2005-01-26 do dziś
2. ImionaJERZY2005-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-01-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-26 do dziś
31. NazwiskoORZEŁ2003-10-29 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2003-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-29 do dziś
41. NazwiskoTARASZKIEWICZ2004-06-04 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2004-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-11-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-04 do dziś
51. NazwiskoKUNICKI2005-01-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ZYGMUNT2005-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-01-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-26 do dziś
61. NazwiskoPĘKALSKI2005-01-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR HENRYK2005-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-01-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-26 do dziś
71. NazwiskoMUŻA2007-03-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2007-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-03-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2007-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-09 do dziś
81. NazwiskoSZYMAŃSKI2008-12-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2008-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-04 do dziś
91. NazwiskoGŁUCHOWSKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaJACEK2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-11-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIEROWSKI2022-05-18 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRAL2017-08-09 do dziś
2. ImionaJOANNA RYSZARDA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2017-08-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMARADZKA2017-08-09 do dziś
2. ImionaMARIA EWA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNA2017-08-09 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEMOWSKI2017-08-09 do dziś
2. ImionaJERZY2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJRASZEWSKA BARTZ2017-08-09 do dziś
2. ImionaEWA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNACKI2015-07-17 do dziś
2. ImionaJAN2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-17 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaERENC2015-07-17 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-07-04 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-07-04 do dziś
381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-07-04 do dziś
482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-07-04 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-04 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-07-04 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-07-04 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-04 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-04 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 22.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2001 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-09-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁĄ Z 28.06.2003 ZPCZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” NIE ZATWIRDZONO SPRAWOZDANIA FINANS.2003-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 20.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-09-29 do dziś
5data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
7data złożenia 29.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
8data złożenia 29.05.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-06-16 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
10data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
11data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
12data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
13data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
14data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
15data złożenia 18.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
16data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
17data złożenia 17.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
19data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
20data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
21data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
14okres za jaki złożono dokument ROK 20022004-02-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-24 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072009-06-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów