SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MICHAŁÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000050201
Numer REGON: 000965619
Numer NIP: 7960070032
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/15618/22/505]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000965619 NIP 79600700322007-08-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MICHAŁÓW”2001-10-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 4722001-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2001-10-05 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM 2001-10-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM@MICHALOW.RADOM.PL2012-08-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MICHALOW.RADOM.PL2012-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1JEDNOLITY TEKST STATUTU ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI SĄDU REJONOWEGO W RADOMIU POD NR RSA 472 NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA Z DNIA 26 CZERWCA 1995 R.2001-10-05 do dziś
225 CZERWCA 2002 R. - UCHWAŁA NR 13 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 25 CZERWCA 2002 R. - ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I UCHWALENIE STATUTU W TREŚCI JEDNOLITEJ2002-09-02 do dziś
36 GRUDNIA 2003 R.-UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2004-01-30 do dziś
426.06.2004 R. ZMIANA PARAGRAFÓW: 7, 8, 9, 68, 73, 95, 96, 127, 130, 136, 145, 146, 148, 154 STATUTU2004-09-24 do dziś
5UCHWAŁA NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 09.06.2006 R. ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 2, PAR. 12 UST. 1, PAR. 13 UST. 1, PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 2, PAR. 19 UST. 3, PAR. 19 UST. 4, PAR. 20 UST. 2, PAR. 20 UST. 10, PAR. 29 UST. 2, PAR. 29 UST. 3, PAR. 42 UST. 2, PAR. 45 UST. 8, PAR. 46 UST. 3, PAR. 63 UST. 1, PAR. 64 UST. 1, PAR. 69, PAR. 75, PAR. 114 UST. 2, PAR. 117, PAR. 118, PAR. 121 UST. 2, PAR. 121 UST. 3, PAR. 123 UST. 1, PAR. 123 UST. 2, PAR. 124, PAR. 125 UST. 2, PAR. 127, PAR. 130 UST. 1, PAR. 132, PAR. 136, PAR. 137, PAR. 140, PAR. 141, PAR. 142, PAR. 143, PAR. 145, PAR. 158 UST. 1, DODANO: PAR. 19 UST. 5, PAR. 19 UST. 6, PAR. 23 UST. 4, PAR. 23 UST. 5, PAR. 29 UST. 4, PAR. 52 UST. 4, PAR. 52 UST. 3 SKREŚLONO: PAR. 81 UST. 2, PAR. 122 UST. 2.2006-08-18 do dziś
629 LISTOPADA 2007 R. 1/ZMIENIONE PARAGRAFY: 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 52, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 85, 86, 87, 89, 92, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163; 2/DODANE PARAGRAFY: 27 (1), 30 (1), 30 (2), 30 (3), 30 (4), 30 (5), 30 (6), 30 (7), 30 (8), 30 (9), 30 (10), 30 (11), 58 (1), 62 (1), 64 (1), 84 (1), 92 (1), 96 (1), 112 (1), 112 (2), 112 (3), 113 (1), 113 (2), 113 (3), 144 (1), 144 (2), 144 (3), 144 (4); 3/SKREŚLONE PARAGRAFY: 24, 37, 47, 48, 49, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 115, 123, 124, 125, 128, 129, 133; 4/INNE: ZMIANA TYTUŁU ROZDZ.2 W DZIALE VI, ZMIANA OZNACZENIA NUMERACJI ROZDZ.W DZIALE VI, ZMIANA TYTUŁU ROZDZ.2 W DZIALE VII, ZMIANA TYTUŁU ROZDZ.3 I 4 W DZIALE VII.2008-01-31 do dziś
723.06.2012 R., ZMIENIONE PARAGRAFY: 12, 18, 35, 552012-08-30 do dziś
8UCHWAŁA NR 14 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 20.06.2015 R. 1. SKREŚLONO: § 8 UST.1 PKT.9, § 20 UST.3 PKT.4, § 20 UST.4 PKT 4, § 20 UST. 5, W DZIALE VII TYTUŁ ROZDZIAŁU 2 „PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU” ORAZ §§ 126-127. 2. ZMIENIONO: § 27 UST. 1, § 30.6 UST.1, § 33 UST. 4, § 40 UST.1, § 51 UST. 3.2015-10-23 do dziś
909.06.2017 R. - UCHWAŁA NR 12 WALNEGO ZGROMADZENIA. ZMIANA § 30 9(4) UST. 8, § 30 (7). DODANO § 35 UST. 1 PKT 31.2017-09-28 do dziś
1016.06.2018 R., - ZMIANA STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI OD § 1 DO § 160. UCHYLENIE § 161, § 162, § 163.2018-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2001-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOZERA2004-09-24 do dziś
2. ImionaZENON JAROSŁAW2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS TECHNICZNYCH2004-09-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-24 do dziś
21. NazwiskoSTANDOWICZ2003-12-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BOGUMIŁA2003-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY2003-12-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-18 do dziś
PREZES ZARZĄDU2004-05-27 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-28 do dziś
41. NazwiskoGÓRKA2001-11-21 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPOWICZ2022-07-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKSAMIT2022-07-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2018-08-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARIAN2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATORSKI2015-10-23 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ HENRYK2015-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK PACAK2018-08-14 do dziś
2. ImionaHANNA2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWDOWSKA2018-08-14 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JÓZEFA2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEK2018-08-14 do dziś
2. ImionaHALINA2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA2018-08-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIAK2022-07-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2022-07-14 do dziś
2. ImionaADAM PATRYK2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYJA2022-07-14 do dziś
2. ImionaILONA KATARZYNA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2022-07-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA CECYLIA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoNADGRODKIEWICZ2007-08-17 do dziś
2. ImionaTERESA2007-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-17 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2007-08-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-23 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-23 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-23 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-10-23 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-10-23 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2001 R.-31 GRUDZIEŃ 2001 R. data złożenia 20.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZEŃ 2001 R.-31 GRUDZIEŃ 2001 R.2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 01.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 R.2003-08-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2003 R.-31 GRUDZIEŃ 2003 R. data złożenia 22.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZEŃ 2003 R.-31 GRUDZIEŃ 2003 R.2004-09-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2004 R.-31 GRUDZIEŃ 2004 R. data złożenia 06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZEŃ 2004 R.-31 GRUDZIEŃ 2004 R.2005-07-18 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 1 STYCZEŃ 2005 R.-31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-07-27 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 1 STYCZEŃ 2006 R. -31 GRUDZIEŃ 2006 R.2007-06-29 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 1 STYCZEŃ 2007 R.-31 GRUDZIEŃ 2007 R.2008-08-19 do dziś
8data złożenia 19.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-10 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
10data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 R.-31 GRUDNIA 2011 R.2012-08-08 do dziś
12data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-14 do dziś
13data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
15data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-04 do dziś
20data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
21data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZEŃ 2005 R.-31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-07-27 do dziś
21 STYCZEŃ 2006 R. -31 GRUDZIEŃ 2006 R.2007-06-29 do dziś
31 STYCZEŃ 2007 R.-31 GRUDZIEŃ 2007 R.2008-08-19 do dziś
41 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 2 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 25 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-08-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2003 R.-31 GRUDZIEŃ 2003 R.2004-09-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2004 R.-31 GRUDZIEŃ 2004 R.2005-07-18 do dziś
51 STYCZEŃ 2005 R.-31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-07-27 do dziś
62006 R.2007-06-29 do dziś
71 STYCZEŃ 2007 R.-31 GRUDZIEŃ 2007 R.2008-08-19 do dziś
81 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-10 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
111 STYCZNIA 2011 R.-31 GRUDNIA 2011 R.2012-08-08 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-14 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-04 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2001 R.-31 GRUDZIEŃ 2001 R.2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-08-08 do dziś
31 STYCZEŃ 2005 R.-31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-07-27 do dziś
41 STYCZEŃ 2006 R. -31 GRUDZIEŃ 2006 R.2007-06-29 do dziś
51 STYCZEŃ 2007 R.-31 GRUDZIEŃ 2007 R.2008-08-19 do dziś
61 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
91 STYCZNIA 2011 R.-31 GRUDNIA 2011 R.2012-08-08 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-04 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów