APTEKA „W PODKOWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000050141
Numer REGON: 331286164
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496634/23/897]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP3312861642002-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „W PODKOWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat WAŁECKI gmina WAŁCZ miejscowość WAŁCZ2001-10-04 do dziś
2. Adresulica TĘCZOWA nr domu 5-7 miejscowość WAŁCZ kod pocztowy 78-600 poczta WAŁCZ kraj POLSKA 2001-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 07.09.2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ DARIUSZA GRZEGORZA WÓJTOWICZA W SZCZECINIE, REP. A NUMER 13291/2001.2001-10-04 do dziś
215.12.2009 R. -KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU, NOTARIUSZ BOGUSŁAW TARKA, REP. A NR 10256. ZMIENIONO PAR. 4.2010-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOS2018-04-19 do dziś
2. ImionaMONIKA ELŻBIETA2015-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW, KAŻDY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 40.000,00 ZŁ2023-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURAWSKA2021-12-01 do dziś
2. ImionaMAGDA2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁU 500,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 10.000,00 ZŁ2023-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2001-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2001-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOS2018-04-19 do dziś
2. ImionaMONIKA ELŻBIETA2015-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 27.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
5data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-18 do dziś
6data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
7data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
8data złożenia 24.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2.008 R.2009-04-08 do dziś
9data złożenia 22.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
10data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
11data złożenia 04.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
12data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-12 do dziś
13data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
14data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
15data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
16data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
17data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
18data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
19data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
20data złożenia 12.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
21data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
22data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-18 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2.008 R.2009-04-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-24 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-18 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
701.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2.008 R.2009-04-08 do dziś
901.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
1001.01.2010-31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
1101.01.2011-31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
1201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-12 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów