„BUG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000050035
Numer REGON: 010672625
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-06-22
Sygnatura akt[RDF/209455/20/260]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010672625 NIP 52600399702010-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-15 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 284182001-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina PODKOWA LEŚNA miejscowość PODKOWA LEŚNA2001-10-15 do dziś
2. Adresulica BAŻANTÓW nr domu 6 miejscowość PODKOWA LEŚNA kod pocztowy 05-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.07.1991 R. NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA -INDYWIDUALNA KANCELARIA NOTARIALNA NR 66 W WARSZAWIE ULICA PIĘKNA 66A REPERTORIUM A-3122/91 ZMIENIONO: TYTUŁ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ORAZ PARAGRAFY 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16. DODANO PARAGRAFY 9A, 9B, 15A, 15B, 15C -31.05.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, REPERTORIUM A NR 4428/012001-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMSKA2001-10-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2001-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH2001-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBRYCHSKI2001-10-15 do dziś
2. ImionaDANIEL MARCEL2001-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH2001-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMSKA2001-10-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2001-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBRYCHSKI2001-10-15 do dziś
2. ImionaDANIEL MARCEL2001-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2001-10-15 do dziś
222 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2001-10-15 do dziś
322 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-10-15 do dziś
422 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-15 do dziś
522 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2001-10-15 do dziś
622 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2001-10-15 do dziś
722 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2001-10-15 do dziś
852 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWAN YCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-10-15 do dziś
952 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWAN YCH SKLEPACH2001-10-15 do dziś
1055 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-10-15 do dziś
1155 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2001-10-15 do dziś
1292 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2001-10-15 do dziś
1355 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2001-10-15 do dziś
1455 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2001-10-15 do dziś
1555 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-10-15 do dziś
1655 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-10-15 do dziś
1755 40 Z BARY2001-10-15 do dziś
1863 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2001-10-15 do dziś
1963 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2001-10-15 do dziś
2074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-10-15 do dziś
2174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-10-15 do dziś
2274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-10-15 do dziś
2392 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2001-10-15 do dziś
2474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-10-15 do dziś
2574 40 Z REKLAMA2001-10-15 do dziś
2674 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2001-10-15 do dziś
2774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-10-15 do dziś
2874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-15 do dziś
2980 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-10-15 do dziś
3092 31 A DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH DRAMATYCZNYCH I LALKOWYCH2001-10-15 do dziś
3192 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH2001-10-15 do dziś
3292 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-15 do dziś
3392 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-15 do dziś
3492 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2001-10-15 do dziś
3592 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 18.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 23.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 13.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-13 do dziś
5data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-06-15 do dziś
6data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
7data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-09 do dziś
8data złożenia 20.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-27 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
10data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-18 do dziś
11data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
12data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-11 do dziś
13data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
14data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
15data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
16data złożenia 25.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
17data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
18data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
19data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052007-06-15 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-18 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-14 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-06-15 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-04-09 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-27 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-04-18 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-04-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów