SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRCZYN”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000049767
Numer REGON: 000828928
Numer NIP: 5990110634
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2022-05-18
Sygnatura akt[RDF/381684/22/995]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008289282001-10-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze ARS 7132001-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2001-10-03 do dziś
2. Adresulica CZEREŚNIOWA nr domu 6 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI 2001-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.05.1979R.2001-10-03 do dziś
218.01.2002 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SM „GÓRCZYN” W GORZOWIE WLKP. SKREŚLA SIĘ DZIAŁ OD I DO VI SKREŚLA SIĘ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWĄ, W TYM DZIAŁY OD I DO VII WRAZ Z PRZEPISAMI KOŃCOWYMI NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE -ZMIANA: DZIAŁ I & & 1 -3, DZIAŁ II & & 4 -5 DZIAŁ III PODZIELONY ZOSTAŁ NA 7 ROZDZIAŁÓW OD A DO G ZMIANA & & 6 -36 DZIAŁ IV & & 37 -44 DZIAŁ V PODZIELONY NA 5 ROZDZIAŁÓW OD A -E, ZMIANA & & 45 -69 DZIAŁ VI & & 70 -76 ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2002-03-28 do dziś
323.05.2003 R. ZMIENIONO: § 3 UST. 2 PKT 1, § 4 UST. 2 I 4 PKT 2 ORAZ UST. 5, § 6 PKT 4, § 7, § 8 UST. 3 I 7, § 9 UST. 3, § 10 UST. 2 PKT A, § 18 UST. 1 I 5, § 19 UST. 1, § 20, § 25, § 26 UST. 7 I 9, § 27, § 29 UST. 2, § 31, § 33 UST. 1, § 39 UST. 2 PKT D, § 53 UST. 2, § 54 UST. 1 PKT 21, § 67 UST. 2, § 69 UST. 1 PKT 5, § 70 UST. 4, § 72 UST. 1, § 75; DODANO: § 3 UST. 2 PKT 1 (Z MAŁĄ 1), § 7 (Z MAŁĄ 1), § 9 UST. 3-6, § 19 (Z MAŁĄ 1), § 26 UST. 7 (Z MAŁĄ 1), § 29 UST. 2 (Z MAŁĄ 1) I 2 (Z MAŁĄ 2), § 31 (Z MAŁĄ 1), § 31 (Z MAŁĄ 2), § 33 (Z MAŁĄ 1), § 37 (Z MAŁĄ 1), § 41 UST. 3, § 42 UST. 3, § 70 UST. 2 PKT 4, § 70 (Z MAŁĄ 1); SKREŚLONO: § 28 UST. 2, § 37 PKT 6, § 70 UST. 3.2003-07-25 do dziś
420.05.2005 R., UCHWAŁA NR 8/2005 ZPC, -ZMIENIONO: §5 UST. 6, §7 UST. 5, §7 UST. 10, §18 UST. 7, §19 UST. 3, §20 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 2, §21 UST. 1, §21 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 1 I 3, §34, §35 UST. 1, §69 UST. 1 PKT 5, -DODANO: §8 UST. 9, -SKREŚLONO: §21 UST. 3, §54 UST. 1 PKT 18, DOTYCHCZASOWE PUNKTY 19-23 OTRZYMUJĄ NOWĄ NUMERACJĘ 18-22.2005-06-21 do dziś
5DNIA 26 MAJA 2006 R. ZMIANA: § 4, § 5, § 6, § 7, § 7 ZE ZN. 1, § 8, § 20 ZE ZN. 2, § 20 ZE ZN. 6, § 21 ZE ZN. 2, § 22, § 23, § 24, § 25, § 25 ZE ZN. 1, § 31, § 31 ZE ZN. 1, § 31 ZE ZN. 2, § 32, § 33, § 33 ZE ZN. 1, § 39, § 43, § 45, § 48, § 49, § 50, § 70 ZE ZN.1 STATUTU.2006-09-15 do dziś
630.11.2007 R.§ 3 UST. 2 PKT1 (1); § 4 UST. 2 (1); UST. 5; UST. 6; § 5 UST. 5 PKT3; UST. 5 PKT4; § 6 PKT2; PKT 3; PKT 4; PKT 7; PKT 8; PKT 9; PKT 9 (1); PKT 10; PKT 12; § 7 UST. 1 PKT3; UST. 2; UST. 2 (1); UST. 3; UST. 4; UST. 5; UST. 6; UST. 7; UST. 8; UST. 9; UST. 11 (1); § 7 (1) UST. 3 (1); UST. 4; UST. 5; UST. 6; UST. 7; UST. 8; § 8 UST. 3; UST. 4; § 10 UST. 2 PPKTA; UST. 7 (1); § 18 UST. 7; § 19 UST. 2; UST. 3; § 19 (1) UST. 1; § 20 UST. 1; UST. 2; UST. 3; UST. 4; UST. 5; UST. 6; § 20 (1) UST. 5; UST. 6; § 20 (2) UST. 1-6; § 20 (3); § 20 (4); § 20 (5); § 20 (6); § 21 UST. 2; § 21 (2) UST. 1; UST. 1 (1); UST. 2; UST. 4; UST. 5; § 22 UST. 1 PKT1; UST. 1 PKT2; UST. 1 PKT3; UST. 1 PKT4; UST. 1 (1); UST. 2; § 23 UST. 3; § 25 (1); § 26 UST. 7 (1); UST. 8; § 27 UST. 1 PKT1; UST. 4; UST5; § 28; § 28 UST. 2; § 29UST. 1; UST. 1 (1)-1 (4); UST. 2; UST. 2 (1); UST. 2 (2), UST. 2 (3); UST. 2 (4); § 31; § 31 (1); § 31 (1)UST. 1; UST. 2; UST. 3; UST. 4; § 31 (2); § 33 UST. 3; UST. 4; UST. 6; UST. 8; DZIAŁ III ROZDZ.G; § 35 UST. 2; UST. 3; § 36; § 36 UST. 1; UST. 2; UST. 3; § 37 UST. 6; § 42 UST. 2; UST. 2 (1); § 43 UST. 1; UST. 2 PKT 1; UST. 2 PKT2; UST. 3; UST. 4; § 45 UST. 2, UST. 3 PKT1; UST. 3 PKT4; UST. 3 PKT5; UST. 5; UST. 6 PKT1; UST. 6 PKT2; UST. 6 PKT3; UST. 6PKT4; UST. 7; UST. 9; UST. 10; UST. 11; UST. 12; DZIAŁ V ROZDZ.A; § 46; § 47; § 48; § 48 UST. 1; PPKT „D”; „H”; „I”; „J”; „K”; „L”; UST. 2; UST. 3; UST. 4; UST. 5; UST. 6; UST. 7; UST. 8; UST. 9; UST. 10; § 49; § 49 UST. 1; UST. 2; UST. 2 (2); UST. 3; UST. 4; UST. 5; UST. 7; § 50; § 51; § 51 UST. 1; UST. 2; UST. 3; § 52; § 53; § 53 UST. 1; UST. 2; UST. 3; UST. 5; § 54; § 54 UST. 1 PKT3; UST. 1 PKT4 (1); UST. 1 PKT4 (2); UST. 1 PKT 5; UST. 1 PKT10; UST. 1 PKT11; UST. 1 PKT12; UST. 1 PKT13; UST. 1 PKT14; UST. 1 PKT19; UST. 1 PKT22; UST. 3; § 55; § 55 UST. 2; UST. 3; UST. 4; § 56; § 57; § 58; § 59; § 60; § 60 UST. 2 PKT5; UST. 2 PKT6; UST. 3; § 61; § 62; § 63; DZIAŁ V ROZDZ.D; DZIAŁ V ROZDZ.E; § 67; § 67 UST. 1; UST. 2; UST. 3; UST. 4; § 68; § 68 UST. 2; UST. 3; § 69; § 70; § 70 UST. 2 PKT2 PPKT „B”; UST. 2 PKT2 PPKT „C”; UST. 2 PKT4; UST. 3; § 70 (1); § 70 (1) UST. 1; UST. 2; UST. 3; UST. 4; UST. 5; § 71; § 71 UST. 1; § 72; § 72 UST. 1 PPKT „D”; „E”; „F”; „G”; „H”; § 73; § 74; § 74 UST. 1; UST. 1 (1); UST. 2; UST. 4; § 75; § 76. Z POMINIĘCIEM § 45 UST. 10 ZDANIE PIERWSZE2008-01-30 do dziś
720.04.2012 R; ZMIENIONO:§ 9 UST. 5, § 53 UST. 1 PKT 1, § 53 UST. 1 PKT 16.2012-06-15 do dziś
827.04.2017R. ZMIANA - PAR. 7 UST. 9, PAR. 7 UST. 11(1), PAR. 65 UST. 1 PKT 11, PAR. 72 DODANO-W PAR. 7 DODANO UST. 11(2) SKREŚLONO-PAR. 71 UST. 1(1), PAR. 71 UST. 4, 732017-06-26 do dziś
923.04.2018 R. - ZMIANA: §3, §4, §5, §6, §7, §7 ZE ZN.1, ROZDZ. C, ROZDZ. D, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §19 ZE ZN.1, ROZDZ. E, §20, §20 ZE ZN.1, §20 ZE ZN.2, §20 ZE ZN.3, §20 ZE ZN. 4, §21 ZE ZN.1, §21 ZE ZN. 2, §22, §23, §24, §25, ROZDZ. F, §26, §27, §28, §29, §30. §31, §32, §33, §33 ZE ZN.1, §34, ROZDZ. G, §35, §36, §37,§37 ZE ZN.1, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70, §71, §72.2018-06-12 do dziś
1008.07.2020 R. - DODANO: § 3 UST. 6. ZMIENIONO: § 19, § 49 PKT. 14.2021-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ NA ZEWNĄTRZ OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHALSKI2012-10-01 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2012-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2012-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-01 do dziś
21. NazwiskoBARTELS2011-07-11 do dziś
2. ImionaMARIOLA2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2011-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-11 do dziś
31. NazwiskoBARADZIEJ2008-10-08 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW WŁADYSŁAW2008-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-08 do dziś
41. NazwiskoPIOTROWICZ2005-10-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2005-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-10-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-03 do dziś
51. NazwiskoTCHÓRZEWSKI2001-10-03 do dziś
2. ImionaZENON2001-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-10-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-03 do dziś
61. NazwiskoGROBELNY2001-10-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-10-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHORSKA2019-07-10 do dziś
2. ImionaBEATA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2019-07-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSY2019-07-10 do dziś
2. ImionaEWA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWARCIŃSKI2019-07-10 do dziś
2. ImionaHENRYK JÓZEF2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2019-07-10 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ BOLESŁAW2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERŻYSKO2016-09-09 do dziś
2. ImionaANETA EMILIA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWIAK2016-09-09 do dziś
2. ImionaMARIA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2016-09-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZYŃSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWIESIUK2016-09-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ANNA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARGOWICZ2016-09-09 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUPIN2016-09-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKUŹMA2008-03-17 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2008-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-17 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1.PODPISYWANIE DOKUMENTÓW WYCHODZĄCYCH NA ZEWNĄTRZ Z WYJĄTKIEM KIEROWANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMODRZĄDOWEJ OD SZCZEBLA ZARZĄDU I PREZYDENTA MIASTA; 2. PODPISYWANIE NASTĘPUJĄCYCH UMÓW: 1) Z JEDNOSTKAMI ŚWIADCZĄCYMI USŁUGI EKSPLOATACYJNE, 2) NA ROBOTY ZLECONE DO WYKONANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO, 3) NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY, 4) NA DZIERŻAWĘ TERENU, 5) NA DZIERŻAWĘ OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH; 3. USTALANIE STAWEK OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH, DZIERŻAW TERENU I DZIERŻAW OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH; 4. PODPISYWANIE ZAŚWIADCZEŃ DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI WYDAWANYCH W OPARCIU O „USTAWĘ O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE”; 5. DOKONYWANIE ODBIORU BUDYNKÓW, BUDOWLI I URZĄDZEŃ ORAZ WYSTĘPOWANIE DO WYKONAWCÓW Z ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z UMÓW O REALIZACJĘ INWESTYCJI.2008-03-17 do dziś
21. NazwiskoJABŁOŃSKI2012-10-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2012-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1.PODPISYWANIE DOKUMENTÓW WYCHODZĄCYCH NA ZEWNĄTRZ, Z WYJĄTKIEM KIEROWANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMODRZĄDOWEJ OD SZCZEBLA ZARZĄDU I PREZYDENTA MIASTA. 2. PODPISYWANIE NASTĘPUJĄCYCH UMÓW: 1) Z JEDNOSTKAMI ŚWIADCZĄCYMI USŁUGI EKSPLOATACYJNE, 2) NA ROBOTY ZLECONE DO WYKONANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO, 3) NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY, 4) NA DZIERŻAWĘ TERENU, 5) NA DZIERŻAWĘ OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH. 3. USTALANIE STAWEK OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH, DZIERŻAW TERENU I DZIERŻAW OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH. 4. PODPISYWANIE ZAŚWIADCZEŃ DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI WYDAWANYCH W OPARCIU O „USTAWĘ O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE”. 5. DOKONYWANIE ODBIORU BUDYNKÓW, BUDOWLI I URZĄDZEŃ ORAZ WYSTĘPOWANIE DO WYKONAWCÓW Z ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z UMÓW O REALIZACJĘ INWESTYCJI.2012-10-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2015-05-14 do dziś
241 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-05-14 do dziś
341 20 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM PRZY BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2015-05-14 do dziś
441 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-05-14 do dziś
568 10 Z NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2015-05-14 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2015-05-14 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW - NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-05-14 do dziś
841 20 Z PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA JEST ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU, O KTÓRYM MOWA W STATUCIE SPÓŁDZIELNI A W SZCZEGÓLNOŚCI: DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ I REMONTOWEJ NA RZECZ OSÓB TRZECICH, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH, W TYM USŁUG INWESTORA ZASTĘPCZEGO I NADZORU INWESTYCYJNEGO NA RZECZ OSÓB TRZECICH2015-05-14 do dziś
968 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 29.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 15.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-21 do dziś
5data złożenia 07.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-05 do dziś
7data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
8data złożenia 11.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-13 do dziś
9data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 R -31.12.2009 R2010-05-27 do dziś
10data złożenia 02.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
11data złożenia 04.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-08 do dziś
12data złożenia 14.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
13data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
14data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
15data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
16data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
17data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
18data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
19data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
20data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
21data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-13 do dziś
501.01.2009 R -31.12.2009 R2010-05-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-08 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-21 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-05 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-05-13 do dziś
801.01.2009 R -31.12.2009 R2010-05-27 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-08 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-21 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-05 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-05-13 do dziś
801.01.2009 R -31.12.2009 R2010-05-27 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-08 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów