„BUDOTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000049737
Numer REGON: 151988661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2013-10-07
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5133/13/632]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP1519886612002-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina WOŹNIKI miejscowość WOŹNIKI2001-10-02 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 6 miejscowość WOŹNIKI kod pocztowy 42-289 poczta WOŹNIKI kraj POLSKA 2001-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.09.2001 R. NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 16. REPERTORIUM „A” NR 4451/20012001-10-02 do dziś
230.11.2001 R. NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 16, REP. A NR 5278/2001, ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 I PAR. 72002-02-08 do dziś
307.11.2003 R., REPERTORIUM A NR 1641/2003, NOTARIUSZ IRENA CHWASTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 ORAZ PAR. 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2004-01-13 do dziś
426.01.2004 R. NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE REP. A NR 354/2004 ZMIENIONO: PAR. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2004-03-08 do dziś
509.11.2004 R. REPERTORIUM A NR 7523/2004 ASESOR NOTARIALNY ARKADIUSZ SZKURŁAT ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY MATERNIAK-ANDRECKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. KILIŃSKIEGO 16 ZMIANA PAR.6 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI; WYKREŚLENIE PAR.7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW NASTĘPUJĄCYCH PO PAR.7.2005-06-15 do dziś
611.12.2006 R., REP. A NR 5659/2006, NOTARIUSZ EWA ROKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 24/1 - ZMIANA: PAR. 6 UST. 1; PAR. 7 UST. 4 I UST. 52007-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWALEC2001-10-02 do dziś
2. ImionaJERZY WALERIAN2001-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00;-ZŁ2001-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„LDS” SPÓŁKA AKCYJNA2004-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1509179082004-08-12 do dziś
4. Numer KRS0000076740 2004-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1078 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.390.000 ZŁ2007-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10640000,00 ZŁ2007-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15.200.000,00 PLN2002-02-08 do dziś
23500000,00 PLN2004-01-13 do dziś
31275000,00 PLN2005-06-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAWALEC2006-06-19 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2006-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-06-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-06-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2001-10-02 do dziś
226 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-02 do dziś
328 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH2001-10-02 do dziś
428 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2001-10-02 do dziś
528 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2001-10-02 do dziś
628 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2001-10-02 do dziś
728 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2001-10-02 do dziś
829 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-02 do dziś
929 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA2001-10-02 do dziś
1029 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2001-10-02 do dziś
1137 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2001-10-02 do dziś
1214 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA2001-10-02 do dziś
1345 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2001-10-02 do dziś
1445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-10-02 do dziś
1545 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2001-10-02 do dziś
1645 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2001-10-02 do dziś
1745 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2001-10-02 do dziś
1845 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2001-10-02 do dziś
1945 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-10-02 do dziś
2045 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2001-10-02 do dziś
2145 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2001-10-02 do dziś
2245 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2001-10-02 do dziś
2314 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2001-10-02 do dziś
2445 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2001-10-02 do dziś
2545 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2001-10-02 do dziś
2645 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2001-10-02 do dziś
2745 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2001-10-02 do dziś
2845 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2001-10-02 do dziś
2945 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-10-02 do dziś
3045 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2001-10-02 do dziś
3145 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2001-10-02 do dziś
3245 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2001-10-02 do dziś
3345 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2001-10-02 do dziś
3420 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2001-10-02 do dziś
3545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2001-10-02 do dziś
3645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2001-10-02 do dziś
3745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2001-10-02 do dziś
3845 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2001-10-02 do dziś
3945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-10-02 do dziś
4045 41 Z TYNKOWANIE2001-10-02 do dziś
4145 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-10-02 do dziś
4245 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2001-10-02 do dziś
4345 43 B SZTUKATORSTWO2001-10-02 do dziś
4445 44 A MALOWANIE2001-10-02 do dziś
4526 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2001-10-02 do dziś
4645 44 B SZKLENIE2001-10-02 do dziś
4745 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-10-02 do dziś
4845 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2001-10-02 do dziś
4950 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-10-02 do dziś
5050 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-10-02 do dziś
5150 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-10-02 do dziś
5250 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2001-10-02 do dziś
5350 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-10-02 do dziś
5450 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-10-02 do dziś
5550 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2001-10-02 do dziś
5626 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2001-10-02 do dziś
5751 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2001-10-02 do dziś
5851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-10-02 do dziś
5951 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2001-10-02 do dziś
6051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-10-02 do dziś
6151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-10-02 do dziś
6251 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2001-10-02 do dziś
6351 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2001-10-02 do dziś
6451 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-10-02 do dziś
6551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-10-02 do dziś
6652 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2001-10-02 do dziś
6726 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2001-10-02 do dziś
6860 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-10-02 do dziś
6960 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-10-02 do dziś
7060 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-10-02 do dziś
7165 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2001-10-02 do dziś
7265 21 Z LEASING FINANSOWY2001-10-02 do dziś
7365 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2001-10-02 do dziś
7465 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-10-02 do dziś
7567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-02 do dziś
7670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-10-02 do dziś
7770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-10-02 do dziś
7826 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2001-10-02 do dziś
7970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-10-02 do dziś
8070 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-10-02 do dziś
8170 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-10-02 do dziś
8271 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2001-10-02 do dziś
8371 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-10-02 do dziś
8471 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2001-10-02 do dziś
8571 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2001-10-02 do dziś
8671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-10-02 do dziś
8774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-10-02 do dziś
8874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-10-02 do dziś
8926 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO2001-10-02 do dziś
9074 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2001-10-02 do dziś
9174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-10-02 do dziś
9274 40 Z REKLAMA2001-10-02 do dziś
9374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2001-10-02 do dziś
9474 50 B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WYNAJMUJĄCYCH SIĘ DO PRACY2001-10-02 do dziś
9574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-10-02 do dziś
9674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-02 do dziś
9763 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2.10.2001 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2.10.2001 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2.10.2001 -31.12.20022003-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-22 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
6data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
8data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów