SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000049440
Numer REGON: 291867182
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-20
Sygnatura akt[RDF/382360/22/704]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 291867182 NIP 65620475532008-02-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”2001-10-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, nr w rejestrze RSA 11962001-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina SOBKÓW miejscowość SOBKÓW2001-10-03 do dziś
2. Adresulica SPÓŁDZIELCZA nr domu 3 kod pocztowy 28-305 poczta SOBKÓW 2001-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.09.1994 R.2001-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2001-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHENDEL2016-01-21 do dziś
2. ImionaIRENA2016-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-21 do dziś
21. NazwiskoKRAWCZYK2014-06-18 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2014-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-06-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-18 do dziś
31. NazwiskoBOREK2001-10-03 do dziś
2. ImionaMARIA2001-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-03 do dziś
41. NazwiskoSZCZYGIEŁ2001-10-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-10-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-03 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCZĘTY2017-07-12 do dziś
2. ImionaMARIAN2017-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCZĘTY2008-05-29 do dziś
2. ImionaHENRYK2008-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICZKO2001-10-03 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW WŁADYSŁAW2001-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-21 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-01-21 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2008-02-18 do dziś
2data złożenia 07.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-02-18 do dziś
3data złożenia 07.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-02-18 do dziś
4data złożenia 07.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-02-18 do dziś
5data złożenia 07.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-02-18 do dziś
6data złożenia 07.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-02-18 do dziś
7data złożenia 22.04.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
8data złożenia 30.03.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
9data złożenia 03.03.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-16 do dziś
10data złożenia 25.03.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
11data złożenia 23.03.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
12data złożenia 25.03.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
13data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
14data złożenia 16.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
15data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
16data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
17data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
18data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
19data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
20data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
21data złożenia 20.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2008-02-18 do dziś
2OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-02-18 do dziś
3OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-02-18 do dziś
4OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-02-18 do dziś
5OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-02-18 do dziś
6OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-02-18 do dziś
7OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
8OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
9OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-16 do dziś
10OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
11OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
12OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2008-02-18 do dziś
2OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-02-18 do dziś
3OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-02-18 do dziś
4OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-02-18 do dziś
5OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-02-18 do dziś
6OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-02-18 do dziś
7OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
8OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
9OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-16 do dziś
10OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
11OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
12OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów