„DOBRYNKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000048785
Numer REGON: 570842973
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/20453/20/228]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP5708429732001-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRYNKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-01 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W PILE nr w rejestrze DZIAŁ B NR 15052001-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ZŁOTOWSKI gmina LIPKA miejscowość DEBRZNO WIEŚ2001-10-01 do dziś
2. Adresnr domu 41 miejscowość DEBRZNO WIEŚ kod pocztowy 77-420 poczta LIPKA kraj POLSKA 2001-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD WALCZAK REPERTORIUM A NUMER 1957/1999, AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.04.2001 R. REP. A 3006/2001 NOTARIUSZ WITOLD WALCZAK ZMIANA PAR. 3, 8 UMOWY SPÓŁKI.2001-10-01 do dziś
213.12.2004 R., NOTARIUSZ WITOLD WALCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZŁUCHOWIE, UL. ŚREDNIA 12, REP. A NR 8700/2004 -ZMIENIONO § 7 I § 10.2005-02-10 do dziś
304.07.2012 R., REP.A NR 4864/2012, NOTARIUSZ WITOLD WALCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZŁUCHOWIE; -ZMIENIONO: § 122012-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIESKE2001-10-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2001-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.250,00 ZŁ2005-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY2001-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIESKE2001-10-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2001-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 A UPRAWA ZBÓŻ2001-10-01 do dziś
201 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW2001-10-01 do dziś
301 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH2001-10-01 do dziś
401 41 A USŁUGI PRODUKCJI ROŚLINNEJ2001-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 13.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 13.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-30 do dziś
3data złożenia 26.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
4data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-11 do dziś
5data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
7data złożenia 04.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
9data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
10data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
13data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
17data złożenia 29.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów