SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄBRÓWKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000048629
Numer REGON: 001221460
Numer NIP: 8731024982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-02-22
Sygnatura akt[RDF/469536/23/685]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012214602001-10-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄBRÓWKA”2003-08-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, nr w rejestrze I ARS XII 10832001-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2001-10-01 do dziś
2. Adresulica ZARZYCKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 33-101 poczta TARNÓW 2001-10-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMDABROWKA@OUTLOOK.COM2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1SPORZĄDZONY W DNIU 29.02.2000 R-WPISANY DO REJESTRU POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W TARNOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W DNIU 27.04.2000 R 18.06.2001 R-WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY STATUTU: PAR. 3, PAR. 4 UST. 2, 3, 4, PAR. 5 UST. 1, 2, 5, PAR. 6 UST. 1, 2, PAR. 7 UST. 3, 4, 5, 6, 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 9 PKT 2, 3, PAR. 11 UST. 3, PAR. 14 UST. 4, PAR. 24 UST. 1, 4, 5, PAR. 30 UST. 3, PAR. 37 UST. 6, PAR. 38 UST. 1, 2, 3, PAR. 42 UST. 2, PAR. 43 UST. 1, 6, 7, PAR. 44 UST. 1, PAR. 45 UST. 2, PAR. 46 UST. 1, PAR. 47 UST. 1, PAR. 49 UST. 2, PAR. 51 UST. 2, PAR. 53 UST. 4, PAR. 54 PKT 1, 3, 11, 13, 18, PAR. 55 UST. 1, 3, PAR. 56 UST. 2, PAR. 57 UST. 1, PAR. 61 UST. 1,4,5,PAR. 62 UST. 1,4,PAR. 64 UST. 1, PAR. 65 UST. 1, 2, PAR. 66 UST. 1, PAR. 67, PAR. 68 UST. 1, 2, PAR. 68 A, PAR. 70 UST. 2, 3, 4, 5, PAR. 71 UST. 1, 2, PAR. 73 UST. 1 ZMIANA TYTUŁÓW ROZDZIAŁÓW:IV, IVA, VII, XII2001-10-01 do dziś
217.06.2003 R. PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWAŁĄ NR 6 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.2003-08-12 do dziś
321.06.2005 R. -§ 8 UST. 1 PKT 5, § 8 UST. 2 PKT 1, § 20 UST. 1, § 22 UST. 2, § 24 UST. 2, § 26, § 30, § 31, § 47, § 48, § 61 UST. 2, § 64, § 65, § 66 UST. 1, § 66 UST. 2, § 67 UST. 1, § 67 UST. 2, § 68 UST. 1, § 68 UST. 2, § 69, § 70 UST. 2, § 71, § 72, § 79 UST. 1, § 88 UST. 1, § 88 UST. 2, § 93 UST. 3 PKT 10, § 97 UST. 2, § 97 UST. 4, § 97 UST. 5, § 98, § 103, § 103 UST. 6, § 116 UST. 5, § 122 UST. 21.2005-09-06 do dziś
415.11.2007 -ZMIANA STATUTU -§ 3 UST. 1, 2, § 6 UST. 1, 4, 5, 6, § 8 UST. 1 PKT 1, § 8 UST. 1 PKT 2, § 8 UST. 1 PKT 5, § 8 UST. 1 PKT 6, § 8 UST 1 PKT 7, § 8 UST. 1 PKT 8, § 8 UST. 2 PKT 1, § 8 UST. 2 PKT 3, § 8 UST. 2 PKT 4, § 10 UST. 2, § 11 UST. 1 PKT 1, § 11 UST. 1 PKT 3, § 11 UST. 1 PKT 4, § 11 UST. 1 PKT 11, § 11 UST. 1 PKT 12, § 11 UST. 1 PKT 13, § 11 UST. 1 PKT 15, § 11 UST. 1 PKT 17, § 11 UST. 2, § 11 UST. 3, § 11 UST. 4, § 11 UST. 5, § 12 UST. 3, § 12 UST. 4, § 12 UST. 5, § 15 UST. 1, § 15 UST. 2 PKT 4, § 15 UST. 3, § 16 UST. 2 PKT 8, § 16 UST. 2 PKT 10, § 17, § 18 UST. 6, § 19 UST. 4, § 19 UST. 5, § 20 UST. 2, § 21 UST. 2, 3, 4, 5, § 22 UST. 4, § 23, § 24, § 26, § 27 UST. 1, 2, § 29, § 35, § 47 UST. 10, 11, § 48, § 49 UST. 4, § 50 UST. 1 PKT 3, § 52 UST. 2, § 53 UST. 1 PKT 2, § 53 UST. 3, § 55, § 57, § 59 UST. 1, 2, § 61 UST. 1 I 2, § 63, § 64, § 66, § 67, § 69 UST. 2 I 3, § 73, § 74 UST. 4, § 75, § 77 UST. 1, § 79 UST. 1, 2, 3, 4, § 80 UST. 2, § 82, § 83 UST. 2, § 86 UST. 1 PKT 3, § 86 UST. 2, § 86 UST. 3 PKT 4, § 86 UST. 4, § 86 UST. 4 PKT 2 I 4, § 86 UST. 5, § 87, § 88, § 89, § 90 UST. 2, § 90 UST. 3, § 90 UST. 4, § 90 UST. 5, § 91, § 92, § 93, § 94, 95 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, § 96, § 98 UST. 1, § 99 UST. 2, § 101 UST. 1, 2, 3, § 101 UST. 5 PKT 2, § 101 UST. 5 PKT 3, § 102 UST. 1, 2, 3, 4, § 102 UST. 5, 6, 7, 8, § 106 UST. 1, 2, § 108 UST. 5, 6, § 109 UST. 1, 2, 3, 4, § 109 UST. 5, 6, § 110 UST. 2, 3, 4, § 111 UST. 2, § 114 UST. 6, 7, 8, § 117 UST. 2, 3, § 118 UST. 3, § 119 UST. 1 PKT 4, § 124, § 127 UST. 2 PKT 4, § 127 UST. 3, 4, § 128 UST. 12008-01-25 do dziś
507.06.2016 R., ZMIANY OPISANE W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 7;2016-08-02 do dziś
614.06.2018 R., ZMIANA: § 3 UST.2 PKT.4, § 3 UST.2 PKT.6, § 3 UST.2 PKT.10, § 7, § 8, § 9, § 11 UST.1 PKT.13, § 11 UST.3, § 12 UST.20, § 13, § 14, § 21, § 22, § 23, § 29 UST.2, § 30, § 31, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 44, § 45, § 47, § 48, § 54, § 63, § 64, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 95, § 99, § 101, § 104, § 106, § 111 UST.3, § 111 UST.5, § 112, § 113, § 114 UST.2, § 114 UST.3, § 114 UST.4, § 114 UST.5, § 115 UST.3, § 117, § 118 UST.2, § 119 UST.2, § 120 UST.15, § 120 UST.22, § 120 UST.23, § 120 UST.24, § 120 UST.25, § 125, § 127 UST.2 PKT.13, § 127 UST.5, § 129 UST.1, § 130 UST.3, § 134 UST.2, § 135, USUNIĘTO: § 10, § 12 PKT.2, § 12 PKT.6, § 15, § 16, § 17, § 20, § 24, § 26, § 27, § 32, § 33, § 35, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 65, § 66, § 67, § 71, § 88, § 89, § 90, § 94, § 96, § 100, § 102, § 110 UST.11.2018-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZERNECKA2001-10-01 do dziś
2. ImionaJOLANTA EWA2001-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2001-10-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBAROWSKI2020-10-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ALEKSANDER2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAGACZ2017-07-07 do dziś
2. ImionaANNA PATRYCJA2017-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁDA2017-07-07 do dziś
2. ImionaJACEK2017-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoBEDNARZ2014-07-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-23 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU OŚWIĄDCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ZGODNIE § 128 PKT. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI2014-07-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-04-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument O1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 25.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument O1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie O1.01.2001 -31.12.20012002-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-06 do dziś
5data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-06-26 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
7data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 ROK2008-07-25 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
9data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
10data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
11data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
14data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
20data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
21data złożenia 15.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-06-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 ROK2008-07-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-06-26 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
401.01.2007-31.12.2007 ROK2008-07-25 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
801.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów