SIGNUM INVESTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000048583
Numer REGON: 276983276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2020-05-15
Sygnatura akt[RDF/200708/20/868]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2769832762001-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSIGNUM INVESTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 33022001-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-09-28 do dziś
2. Adresulica WRÓBLI nr domu 30A nr lokalu 4 kod pocztowy 40-534 poczta KATOWICE 2003-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 03.07.1989R. -NOTARIUSZ EWA PLUTA W PBN W KATOWICACH NR REP. A 1830/892001-09-28 do dziś
204.09.2003 R. REPERT. A NR 8011/2003 NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 PAR. 2.1, PAR. 2.2, PAR. 7, PAR. 152003-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2001-09-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANTONI2001-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 PLN2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2001-09-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2001-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 PLN2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 PLN2001-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2001-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2003-10-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-10-28 do dziś
267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-28 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-28 do dziś
470 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-10-28 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-10-28 do dziś
670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-10-28 do dziś
772 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-10-28 do dziś
874 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-10-28 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-10-28 do dziś
1074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-10-28 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2003-10-28 do dziś
1274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-10-28 do dziś
1374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-28 do dziś
1480 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 data złożenia 26.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20012002-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-06-04 do dziś
3data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-05 do dziś
4data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-05 do dziś
5data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-05 do dziś
6data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-11-05 do dziś
7data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-11-06 do dziś
8data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032018-11-06 do dziś
9data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
10data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-09 do dziś
11data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-09 do dziś
12data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-09 do dziś
13data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-09 do dziś
14data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-09 do dziś
15data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-11-09 do dziś
16data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-09 do dziś
17data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-11-09 do dziś
18data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-05 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-05 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-05 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-11-05 do dziś
5OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-11-06 do dziś
6OD 01.01.2003 DO 31.12.20032018-11-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-09 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-09 do dziś
12OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-09 do dziś
13OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-11-09 do dziś
14OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-09 do dziś
15OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-11-09 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-05 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-05 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-05 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-11-05 do dziś
5OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-11-06 do dziś
6OD 01.01.2003 DO 31.12.20032018-11-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-09 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-09 do dziś
12OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-09 do dziś
13OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-11-09 do dziś
14OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-09 do dziś
15OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-11-09 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów