„SKIPAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000048582
Numer REGON: 191775098
Numer NIP: 5832606365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-10-20
Sygnatura akt[RDF/454210/22/231]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP1917750982001-09-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 136652001-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.04.1999 - NOTARIUSZ EWA PANC, KANC. W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 2172/1999 - UMOWA SPÓŁKI. 31.07.2001- NOTARIUSZ KRYSTYNA BINKOWSKA, KANC. NOT. W GDAŃSKU REPERTORIUM A NR 4297/2001 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: PAR. 7.1, PAR. 7.5, PAR. 6, PAR. 12.4 ORAZ DODANO DO PAR. 12 UST. 8 I ZMIANA PAR. 12.4 ORAZ PAR. 16.2. TEKST JEDNOLITY.2001-09-28 do dziś
225.04.2002 R. NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REPERTORIUM A 2161/2002 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14. TEKST JEDNOLITY SPORZĄDZONO W TEJ SAMEJ KANCELARII AKTEM NOTARIALNYM REP. A 2165/20022002-06-19 do dziś
307.08.2006 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 6263/2006 NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW -UCHWAŁA O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, ZMIANA PAR. 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2006-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2001-09-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ WALDEMAR2001-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 2.000 ZŁ2001-09-28 do dziś
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKI2001-09-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2001-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 2.000 ZŁ2001-09-28 do dziś
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2003-12-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ WALDEMAR2003-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2001-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2003-11-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ WALDEMAR2003-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKI2001-09-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2001-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTEFAŃSKA2002-10-11 do dziś
2. ImionaIWONA IRENA2002-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-11 do dziś
21. NazwiskoLASKOWSKI2002-10-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-11 do dziś
31. NazwiskoSZYMCZAK2002-10-11 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2002-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2020-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2020-10-26 do dziś
230 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2020-10-26 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2020-10-26 do dziś
473 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-26 do dziś
578 10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000R data złożenia 27.03.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000R2001-09-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 22.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-09-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
6data złożenia 18.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-20 do dziś
7data złożenia 23.02.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-26 do dziś
8data złożenia 11.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-11 do dziś
9data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-04-03 do dziś
10data złożenia 15.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
11data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
12data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-20 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-03-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-04-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000-31.12.2000 R.2001-09-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102012-03-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów