SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JASKÓŁKA”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000048470
Numer REGON: 000486327
Numer NIP: 8730007183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500580/23/476]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004863272001-10-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JASKÓŁKA”2001-10-01 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE, nr w rejestrze I ARS XI 8902001-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2001-10-01 do dziś
2. Adresulica HODOWLANA nr domu 7 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW 2001-10-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMJASKOLKA@SMJASKOLKA.TARNOW.PL2014-10-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMJASKOLKA.TARNOW.PL2014-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.05.1959 R. 29.06.2001 R. -W PAR. 10 ZMIENIA SIĘ TREŚĆ PKT 11 I 13 I WPROWADZA SIĘ PKT 14. - W PAR. 11 PO PKT 14 DODAJE SIĘ PUNKTY: 15, 16, 17, 18 I 192001-10-01 do dziś
218.06.2003 R. W MIEJSCE DOTYCHCZASOWYCH §§ OD 2 DO 101 WPROWADZA SIĘ §§ OD 2 DO 1702003-07-31 do dziś
318.06.2004 R. ZMIANA § 5 UST. 1; § 5 UST. 2 PKT 4; § 5 UST. 2 PKT 8; § 5 UST. 4 PKT 1; § 13 PKT 6; § 19 UST. 2 PKT 4.1; § 30 UST. 2; § 59 UST. 3.1; § 90 UST. 1 PKT 1 I 2; § 98 UST. 3 PKT 12; § 98 UST. 3 PKT 13; § 99 UST. 1 PKT 1; § 104 UST. 4; § 104 UST. 5; § 105 UST. 1; § 105 UST. 2; § 106 UST. 2; § 129 UST. 2A; § 131.2004-08-13 do dziś
423.06.2006 R.ZMIANA STATUTU -ZMIENIONO § 6 UST. 2, § 13, DODANO § 13 ZE ZN.1, ZMIENIONO § 14, § 15 UST. 3, § 18 UST. 1, § 19, § 20 UST. 2-6, § 23 UST. 2-3, § 27, § 47, § 49, § 50, § 51, § 53, § 55 UST. 6, § 57 DODANO UST. 9 I 10, § 61, DODANO § 61 ZE ZN.1, ZMIENIONO § 66, § 70, § 71, § 80 UST. 3, § 82 UST. 1, DODANO § 84 ZE ZN.1, ZMIENIONO § 86, § 98, § 101, § 108 UST. 2, § 110 UST. 3, § 117 UST. 2, § 120 UST. 1, § 122 UST. 3, § 124 UST. 2, § 125 UST. 1, § 129 UST. 5, § 131, § 133 UST. 2, § 135, § 136 UST. 3, § 137 UST. 2, § 138 UST. 1, § 143 UST. 2, § 144, § 151 UST. 4-5, § 160, § 162, SKREŚLONO § 48 I § 54, ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU 5.5, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2006-08-30 do dziś
523.11.2007 R. ZMIANA STATUTU W § 1; § 5 UST. 2 PKT 2 I 3; § 7; § 8 UST. 1; § 9; § 11 UST. 6; § 12 UST. 3; § 13 UST. 2 I 3, § 13 (1) UST. 1-5; § 14 UST. 3 PKT 3, 18, 19, 20, 21; § 15 UST. 2; § 19 UST. 2 PKT 4 (1) § 20 UST. 1 (1)-1 (3) UST. 3-6; § 21 (1); TYTUŁ 4; § 23 UST. 5; § 27; § 28 UST. 3; § 29; § 30; § 31; § 32 UST. 1 I 3, § 33 UST. 1; § 34 UST. 2; § 35; § 36; TYTUŁ: 5.3.1; § 37; § 38; § 39 UST. 1-2; TYTUŁ: 5.3.2; § 41; § 42 UST. 1-3; § 43 UST. 2-3; TYTUŁ: 5.3.3; § 45; § 46; TYTUŁ: 5.6; §§ 47-50; § 51; § 52; § 55 UST. 1-3, UST. 5-6, UST. 7 (1); § 56; TYTUŁ: 6.2; § 57; § 58 PKT 13-15, PKT 16; § 59; § 60; § 60 (1); § 61; § 61 (1); § 61 (2); § 62; § 64; § 64 (1); § 64 (2); § 65; § 66-UST. 1 PKT 7, PKT 9, PKT 11 (1), PKT 14.PKT 16; § 67 UST. 1; § 69; § 70 UST. 1, UST: 3, UST. 4 (1), UST. 4 (2), UST. 7; § 71 UST. 2 PKT 2, PKT 5, PKT 10, PKT 11, UST. 3; TYTUŁ: 5.5; §§ 75-77; § 78 UST. 4; § 79 UST. 1, UST. 4, UST. 6; § 80 UST. 1; § 82 UST. 2, UST. 3; § 86 UST. 1; § 90; §§ 95-97; § 98; § 99 UST. 1 UST. 3 UST. 4; § 100; § 102; § 105 UST. 2; § 106 UST. 1 (1), UST. 3, UST. 4; § 108 UST. 4; § 109 UST. 3 PKT 2, PKT 5, UST. 5; § 112 UST. 6; TYTUŁ: 1.1; §§ 113-115; TYTUŁ: 1.2 § 119UST. 1 (1), UST. 2; § 121 UST. 1-2, UST. 2 (1), UST. 4; TYTUŁ 1.2.1; §§ 123-127; TYTUŁ 1.2; § 129 UST. 4, UST. 5; § 130 UST. 1, UST. 3; § 132 UST. 4; § 133 UST. 4; § 138 UST 1, UST. 4; § 139 UST. 2-3; § 143 UST. 2 PKT 2, UST. 3 PKT 4; § 144 UST. 2; § 146 UST 1, UST. 2; § 147 UST 1; § 149 UST. 1; § 150 UST. 2 PKT 1; § 151; § 151 (1); § 152 UST. 3 PKT B, PKT 3 (1); § 155; § 156 UST 1-4; § 157 UST 1, UST. 3; § 158 UST. 1; § 159; § 160; § 162; § 164; § 166 UST. 3; § 169 PKT 32008-05-06 do dziś
629.05.2018 R. - ZMIENIONO: § 2 - § 170.2018-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUSEK2011-05-12 do dziś
2. ImionaROMAN2011-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-05-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-12 do dziś
21. NazwiskoCHOLEWA2008-03-28 do dziś
2. ImionaSTEFAN2008-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-03-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-28 do dziś
31. NazwiskoPLICHTA2001-10-01 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-10-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-01 do dziś
41. NazwiskoKĘDZIOR2001-10-01 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-10-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-01 do dziś
51. NazwiskoNALEPKA2001-10-01 do dziś
2. ImionaHALINA FRANCISZKA2001-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-10-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2022-08-04 do dziś
2. ImionaELZBIETA2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGÓRZEK2022-08-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUC2022-08-04 do dziś
2. ImionaJERZY2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIJAK2022-08-04 do dziś
2. ImionaBOŻENA2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKA2017-10-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ SŁAWOMIR2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIEK2017-10-25 do dziś
2. ImionaBARBARA ZOFIA2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZDA2017-10-25 do dziś
2. ImionaJÓZEF STANISŁAW2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2017-10-25 do dziś
2. ImionaSTEFAN ANDRZEJ2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONET2017-10-25 do dziś
2. ImionaWACŁAW GRZEGORZ2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPECKI2017-10-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ TOMASZ2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLARZ2017-10-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-31 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-31 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-31 do dziś
470 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-07-31 do dziś
570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-31 do dziś
692 72 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2006-10-26 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-16 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 08.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
6data złożenia 25.06.2007 okres 2006 R.2007-07-13 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-20 do dziś
9data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
11data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
12data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
13data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
14data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
15data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
16data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
17data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
18data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
19data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
20data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
21data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
22data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
22006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
42006 R.2007-07-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
601.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-20 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
801.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
42006 R.2007-07-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
601.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-20 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
801.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów