„BOND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000048066
Numer REGON: 001412124
Numer NIP: 5530100120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2022-04-25
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/3478/22/80]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001412124 NIP 55301001202007-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA W BIELSKU-BIAŁEJ, nr w rejestrze 9772001-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2001-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica KABATY nr domu 7 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2021-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.1989R. PBN W ŻYWCU, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA REP. A NR 4584/89 -UMOWA SPÓŁKI 25.06.2001 R., KANC. NOT. M. PRUSZCZYŃSKIEJ W ŻYWCU, REP. A NR 5327/2001 ZMIENIONO PAR. 2, 5, 7, 12, 21, 33, SKREŚLONO PAR. 33A, 33B, 33C, DODANO PAR. 34 UMOWY SPÓŁKI.2001-09-28 do dziś
215 -01 -2003 R., REPERTORIUM A NR 323/2003, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻYWCU ZMIENIONO PAR. 12 PKT 4, PAR. 21 I PAR. 33 UMOWY SPÓŁKI.2003-04-11 do dziś
31 CZERWCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 5465/2009 KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA ŻYWIEC RYNEK 1 -ZMIENIONO § 52009-10-12 do dziś
410 LISTOPADA 2021 R., REPERTORIUM A NR 9276/2021, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA ŻYWIEC RYNEK 1 - UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI §2 UMOWY SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA2021-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTAŃSKI2001-09-28 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MACIEJ2001-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW 87.500,00 PLN2001-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-28 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW 35.000,00 PLN2001-10-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2001-10-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW 17.500,00 PLN2001-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2001-10-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2022-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2019-11-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAKUB2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2022-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego175.000,00 PLN2001-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport161.218,00 PLN2001-09-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ WOBEC WŁADZ I OSÓB TRZECICH, ZACIĄGAJĄC BEZ OGRANICZEŃ ZOBOWIĄZANIA I PODPISYWAĆ WSZELKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.2003-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTAŃSKI2022-04-21 do dziś
2. ImionaPHILIPP2022-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2017-11-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-11-03 do dziś
PREZES ZARZĄDU2020-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-03 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTAŃSKI2001-09-28 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MACIEJ2001-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBIEGUN2022-04-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-04-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2009-10-12 do dziś
213 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-10-12 do dziś
313 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-12 do dziś
413 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2009-10-12 do dziś
546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-10-12 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-12 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-12 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-12 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-12 do dziś
1014 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2019-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 16.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 27.03.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 30.03.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-04-13 do dziś
5data złożenia 28.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
6data złożenia 26.03.2007 okres 01.01.2006 -31.21.20062007-03-29 do dziś
7data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R2007-07-23 do dziś
8data złożenia 03.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
9data złożenia 23.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-24 do dziś
10data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
11data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
12data złożenia 09.04.2010 okres 2009 R2010-05-13 do dziś
13data złożenia 30.03.2011 okres 2010 ROK2011-04-19 do dziś
14data złożenia 20.03.2012 okres 2011 R2012-04-05 do dziś
15data złożenia 26.03.2013 okres 2012 ROK2013-04-08 do dziś
16data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
17data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
18data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
19data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
20data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
21data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
22data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
23data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
24data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
201.01.2006 -31.21.20062007-03-29 do dziś
301.01.2006 R -31.12.2006 R2007-07-23 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
72009 R2010-05-13 do dziś
82010 ROK2011-04-19 do dziś
92011 R2012-04-05 do dziś
102012 ROK2013-04-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-04-13 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
601.01.2006 -31.21.20062007-03-29 do dziś
701.01.2006 R -31.12.2006 R2007-07-23 do dziś
801.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
901.01.2007 -31.12.20072008-09-24 do dziś
1001.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
1101.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
122009 R2010-05-13 do dziś
132010 ROK2011-04-19 do dziś
142011 R2012-04-05 do dziś
152012 ROK2013-04-08 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
17OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
18OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
19OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
20OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-23 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-04-13 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
601.01.2006 -31.21.20062007-03-29 do dziś
701.01.2006 R -31.12.2006 R2007-07-23 do dziś
801.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
901.01.2007 -31.12.20072008-09-24 do dziś
1001.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
1101.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
122009 R2010-05-13 do dziś
132010 ROK2011-04-19 do dziś
142011 R2012-04-05 do dziś
152012 ROK2013-04-08 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
17OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
18OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
19OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
20OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów