„KASMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000047972
Numer REGON: 472388323
Numer NIP: 7311792573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/548325/23/268]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP4723883232001-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KASMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI, nr w rejestrze 79162001-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2001-09-27 do dziś
2. Adresulica KILIŃSKIEGO nr domu 33 miejscowość PABIANICE kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2001-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„KASMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU2019-09-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2019-09-09 do dziś
3. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. DUNINOWSKA nr domu 9b kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2019-09-09 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.09.2000 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA GRUSZKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W TUSZYNIE, PRZY UL. PARKOWEJ NR 3, REP. A NR 2694/2000. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 KWIETNIA 2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA STRZĘPKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ NR 165/169, REP. A NR 1993/01- ZMIENIONO PARAGRAF 2, PARAGRAF 3, PARAGRAF 4, PARAGRAF 7, PARAGRAF 162001-09-27 do dziś
230.01.2003 R., REPERTORIUM A NR 262/2 003, ZBIGNIEW ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI NOTARIUSZ W ŁODZI UL. PIOTRKOWSKA 76, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI 26.03.2003 R., REPERTORIUM A NR 874/2003, ZBIGNIEW ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI NOTARIUSZ W ŁODZI UL. PIOTRKOWSKA 76, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2003-04-17 do dziś
325.10.2017R. REP. A NR 2372/2017, NOTARIUSZ JUSTYNA CETEROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 3, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 18, § 19 UMOWY SPÓŁKI I DODANO § 14 UMOWY SPÓŁKI2018-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113 000,00 ZŁOTYCH2022-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŻYSZEK2019-04-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2019-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŻYSZEK2022-03-16 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 262 000,00 ZŁOTYCH2022-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego375000,00 PLN2003-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: DO NABYWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH SPRAWACH: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŻYSZEK2001-09-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOŻYSZEK2019-09-09 do dziś
2. ImionaANNA2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-09 do dziś
21. NazwiskoADAMIAK2019-04-16 do dziś
2. ImionaEWA2019-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-16 do dziś
31. NazwiskoMOŻYSZEK2018-01-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2018-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2018-01-16 do dziś
216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2018-01-16 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-01-16 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-01-16 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-16 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-16 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-16 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-01-16 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 15.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 31.03.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R data złożenia 26.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R2004-06-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-05-12 do dziś
5data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-11-24 do dziś
6data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-11-24 do dziś
7data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-11-24 do dziś
8data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-11-24 do dziś
9data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-24 do dziś
10data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-24 do dziś
11data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-24 do dziś
12data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-24 do dziś
13data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
14data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
15data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
16data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
17data złożenia 31.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
18data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
21data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
22data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-11-24 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-11-24 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-11-24 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-11-24 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-24 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-24 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-24 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R2004-06-29 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-11-24 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-11-24 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-11-24 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-11-24 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-24 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-24 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-24 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów