SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W NOWEJ SOLI

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000047862
Numer REGON: 000970276
Numer NIP: 9250013592
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/505739/23/844]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009702762001-10-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W NOWEJ SOLI2018-07-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, nr w rejestrze 6112001-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina NOWA SÓL miejscowość NOWA SÓL2001-10-04 do dziś
2. Adresulica KASZUBSKA nr domu 13A nr lokalu 65 kod pocztowy 67-100 poczta NOWA SÓL 2001-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.1995 ROK -TEKST JEDNOLITY STATUTU2001-10-04 do dziś
207.12.2001 ROK TEKST JEDNOLITY STATUTU.2002-02-18 do dziś
3-UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU UCHWAŁA NR 2/2003 Z DNIA 26 LISTOPADA 2003 R. WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI2003-12-16 do dziś
422.09.2006 R. -TEKST JEDNOLITY STATUTU2006-10-05 do dziś
516.11.2007 R. -ZMIANA TREŚCI §§: 5, 13, 17, 24, 26, 29 ZE ZNACZKIEM 1, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 54, 58, 59, 59 ZE ZNACZKIEM 2, 65, 65 ZE ZNACZKIEM 1, 66, 68 ZE ZNACZKIEM 1, 92, 93, 94, 97, 101, 102, 102 ZE ZNACZKIEM 1, 105, 106, 107.2007-12-19 do dziś
617.06.2016R. UCHWAŁA NR 7/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2016-08-12 do dziś
722.06.2018R. ZMIENIONO: PAR.1, PAR.5, PAR.9, PAR.10, PAR.11, PAR.12, PAR.14, PAR.15, PAR.16, PAR.16(1), PAR.17, PAR.18, PAR.19, PAR.20, PAR.24, PAR.25, PAR.30, PAR.31, PAR.32, PAR.35, PAR.36, PAR.37, PAR.38, PAR.40, PAR.54, PAR.55, PAR.56, PAR.57, PAR.58, PAR.59, PAR.59(1), PAR.65, PAR.66, PAR.68, PAR.89, PAR.92, PAR.93, PAR.100, PAR.103, PAR.108, PAR.117, PAR.125, PAR.130(1), UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU/.2001-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCYPEL2018-10-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA MARIA2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-30 do dziś
21. NazwiskoDEBERT2013-01-18 do dziś
2. ImionaWIESŁAW FRANCISZEK2013-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-18 do dziś
31. NazwiskoBĄCZKOWSKI2004-10-04 do dziś
2. ImionaZYGMUNT JAN2004-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-04 do dziś
41. NazwiskoBIAŁUSKA MUSZYŃSKA2001-10-04 do dziś
2. ImionaRENATA ANIELA2001-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA ZARZĄDU2001-10-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-04 do dziś
51. NazwiskoMIODUSZEWSKA2001-10-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2001-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-10-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSUCH2020-09-15 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEGIELNIK2020-09-15 do dziś
2. ImionaJANINA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEBERT2011-07-07 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2011-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUCHLAK2019-07-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA LEOKADIA2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2020-09-15 do dziś
2. ImionaJANINA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOROWSKI2020-09-15 do dziś
2. ImionaADAM ZYGMUNT2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-18 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-18 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-18 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-02-18 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-02-18 do dziś
670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-18 do dziś
785 32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2002-02-18 do dziś
880 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-02-18 do dziś
992 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2002-02-18 do dziś
1040 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2002-02-18 do dziś
1191 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-18 do dziś
1270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-18 do dziś
1370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-18 do dziś
1470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-18 do dziś
1570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-18 do dziś
1670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-18 do dziś
1768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI, JAK RÓWNIEŻ NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2015-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-10-27 do dziś
268 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-10-27 do dziś
335 30 Z PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE GOSPODARKI CIEPLNEJ2015-10-27 do dziś
441 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2015-10-27 do dziś
541 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2016-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 24.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-10-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
6data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006 R., -31.12.20062007-06-15 do dziś
7data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
8data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
9data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
10data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-07-07 do dziś
11data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
15data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
17data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
19data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
21data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
22data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
201.01.2006 R., -31.12.2006 R.,2007-06-15 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
601.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-07-07 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-10-04 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
601.01.2006 R., -31.12.2006 R.,2007-06-15 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
801.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
1001.01.2010 R., - 31.12.2010 R.,2011-07-07 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów