SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000047707
Numer REGON: 410005603
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/445142/22/844]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 410005603 NIP 69700122772007-05-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”2001-11-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE, nr w rejestrze RSA 3832001-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2001-11-26 do dziś
2. Adresulica OSTROROGA nr domu 32 A kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO 2001-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.05.1991 R. UCHWAŁĄ NR 8 N.Z.C. Z 29.06.2001 R. DODANO PARAGRAF 2 UST. 3, ZMIENIONO PARAGRAF 3.2001-11-26 do dziś
228.06.2002 R. UCHWALONO NOWY STATUT2002-09-10 do dziś
327.06.2003 R. ZMIENIONO: §4 UST. 4B, 5; §8 UST. 4, 4 (1); §8 PKT 8-12; §20 UST. 1, 4; §22 UST. 2; §25; §26; §27; §28; §§ 28 (1)-28 (6); §31 PKT 3; §38 UST. 3; §41 UST. 5, 6.2003-09-17 do dziś
4ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI W DNIU 30.06.2006 R. (ZMIENIONO §§ 5, 7, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28 „3”, 28 „6”, 29, 40, 41, 42, 43, 50, 53, 63; DODANO NOWY § 13A; SKREŚLONO §§ 28 „4”, 28 „5”.2006-10-12 do dziś
525.06.2010 R. -ZMIENIONO § 51 UST. 1 W § 53 UST. 1 DODANO PKT 7 (1)2010-08-09 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 8/07 Z DNIA 27.11.2007 R. ZMIENIONO: § 3 UST. 1 PPKT C); § 3 UST. 5 PPKT D); § 4 UST. 5; § 5 UST. 6 PPKT A); § 5 UST. 6 PKT F); § 20 UST. 1; § 21 PKT 4; § 22 UST. 2; § 24 UST. 1; § 25; § 26; § 27; § 28; § 28 (1); § 31 PKT 3; § 40 UST. 1; § 41 UST. 2A (ZDANIE DRUGIE) § 41 UST. 5; § 45 UST. 1 (ZDANIE DRUGIE); § 46; § 51 UST. 2; -SKREŚLONO: § 3 UST. 5 PPKT E); § 5 UST. 6 PKT B); § 18 UST. 6; § 28 (2); § 28 (3); § 40 UST. 2 PPKT D); § 41 UST. 7 -DODANO: § 5 UST. 6 PPKT G) I H); § 6 UST. 3; § 9 PPKT E); § 12 UST. 2 PKT 3, 4, 5, 6 I 7; § 21 PKT 9; § 22 UST. 3; § 24 (1); § 42 UST. 9 I 10; § 43 UST. 2A; § 45 UST. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; § 48 UST. 3A; § 48 (1); § 51 UST. 3, 4, 5 I 6.2008-02-25 do dziś
729.06.2012 R. - ZMIENIONO: § 3 UST. 5 - DODANO: § 3 UST. 2 PKT „G”, § 51 UST. 7 - SKREŚLONO: § 55 UST. 32012-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄDU DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2021-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCIESIELSKI2021-10-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-28 do dziś
21. NazwiskoHENZEL2001-11-26 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-11-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-26 do dziś
31. NazwiskoGMEREK2001-11-26 do dziś
2. ImionaSTEFAN2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA ZARZĄDU2001-11-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-26 do dziś
41. NazwiskoMARCZYŃSKA2001-11-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2001-11-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCALSKI2016-12-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBISZ2016-12-30 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERPOWSKA-GLAPIAK2016-12-30 do dziś
2. ImionaIRENA2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2004-11-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2004-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-09-13 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-13 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-09-13 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 05.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
5data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
9data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-30 do dziś
13data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
14data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
15data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
16data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
17data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
18data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 29.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
21data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
701.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów