SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000047382
Numer REGON: 000483122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500859/23/280]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000483122 NIP 54202122722007-07-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”2001-09-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 1112001-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina ŁAPY miejscowość ŁAPY2001-09-25 do dziś
2. Adresulica NOWY RYNEK nr domu 15 kod pocztowy 18-100 poczta ŁAPY 2001-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.01.1959 ROK2001-09-25 do dziś
212.12.2003 R. ZMIENIONO § 4-7, § 9-10, § 13-65, DODANO § 66-912004-01-15 do dziś
322.06.2006 R. ZMIENIONO § 8, § 9 UST. 1 PKT 7-8, § 12, § 14, § 22 UST. 4, § 28 UST. 7, § 29, § 38 UST. 1, § 40 UST. 3, § 42 UST. 1, § 55 UST. 2, § 61 UST. 1, § 66 UST. 2, UST. 9, UST. 10, § 69 UST. 4, § 70 UST. 1, § 72 UST. 11, § 73, § 77 UST. 8, § 80 UST. 6, § 90, DODANO § 9 UST. 2-6, § 13 UST. 2 PKT 4, § 20 UST. 2A, UST. 8, § 37 UST. 4, § 66 UST. 6 LIT D, LIT. E, § 72 UST. 19, § 73 UST. 5, § 80 UST. 7, USUNIĘTO § 28 UST. 3, § 31 UST. 4, § 40 UST. 7, § 56, § 60, § 62, § 70 UST. 3, § 72 UST. 14, UST. 16-232006-10-04 do dziś
414.12.2007 R. USUNIĘTO: § 4 UST. 2, § 9 UST. 5, § 10 PKT 6, PKT 12, § 25 UST. 2, § 28 UST. 1, § 29, § 30, § 38 UST. 1 PKT 3, PKT 5, UST. 2, UST. 6, § 40, § 41, § 42 UST. 1 PKT 2, PKT 3, § 54, § 82, DODANO: § 11 UST. 1 PKT 5, § 14 UST. 9, § 33 UST. 4, UST. 5, UST. 6, § 45 UST. 3, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 66 (ZE ZNACZKIEM 1), § 66 (ZE ZNACZKIEM 2), § 66 (ZE ZNACZKIEM 3), ZMIENIONO: § 6 UST. 3 PKT 1, § 9 UST. 1 PKT 4, PKT 5, PKT 6, PKT 7, PKT 8, § 9 UST. 3, UST. 4 I OZNACZENIE UST. 6, § 10 PKT 3, PKT 5 I OZNACZENIE PKT 7-11, § 13 UST. 2 PKT 4, § 14 UST. 4 PKT 1, UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, § 17 UST. 1 PKT 2, UST. 2, UST. 3, § 20, § 21, § 22, § 25 UST. 1 PKT 1, § 27 UST. 1, § 28 OZNACZENIE UST. 2-8, OZNACZENIE § 31-39, § 31 UST. 1, UST. 2, § 33 UST. 2 PKT 1, UST. 3, § 37 UST. 1, § 38 UST. 1 PKT 1, PKT 2 I OZNACZENIE PKT 4, UST. 3 I OZNACZENIE UST. 3-5, OZNACZENIE § 42-53, § 42 UST. 1 I OZNACZENIE PKT 4, § 45 UST. 1, § 46 UST. 3, § 50 UST. 2, § 51 UST. 1-3, § 52, § 53, OZNACZENIE § 55-61, § 55, § 56 UST. 1, § 57 UST. 1, OZNACZENIE § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 80, § 85 UST. 1, UST. 22008-02-07 do dziś
513.12.2008 R. ZMIENIONO § 62 UST. 6, § 57 UST. 2, § 59 PKT 15, § 4 UST. 2 PKT 5, § 14 UST. 2, § 14 UST. 6, § 14 UST. 8 PKT 4, § 15 UST. 3, § 22 UST. 1, § 57 UST. 8, § 58 UST. 4, § 60 UST. 5, § 61 UST. 1, § 61 UST. 3, § 61 UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, § 62 UST. 2, § 63 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 3 PKT 1B, PKT 1C, UST. 7, UST. 8, UST. 12, UST. 18, UST. 20, § 64 UST. 1, § 64 UST. 2, § 65 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 66 UST. 8, UST. 12, UST. 16, UST. 18, UST. 19, § 66 (ZE ZNACZKIEM 3), § 85 UST. 3 DODANO: § 57 UST. 1 PKT 4, § 76 (ZE ZNACZKIEM 1), § 10 PKT 11, § 13 UST. 2 (ZE ZNACZKIEM 1), § 15 UST. 3 (ZE ZNACZKIEM 1), § 59 PKT 17, § 62 UST. 7, § 69 UST. 1 PKT 16, § 73 UST. 1 PKT 15, § 77 UST. 14, USUNIĘTO: § 58 UST. 2, UST. 3, UST. 8, § 61 UST. 10, § 62 UST. 3, UST. 4, § 65 UST. 6, UST. 8, UST. 9, UST. 10, § 69 UST. 1 PKT 15, § 70 UST. 52009-02-10 do dziś
625.06.2010 R. ZMIENIONO § 6 UST. 3 PKT 2, § 15 UST. 6, § 22 UST. 2, § 27 UST. 4, § 81 UST. 1, § 85 UST. 1, UST. 2, UST. 3, DODANO § 81 UST. 2, UST. 32010-08-03 do dziś
717.06.2011 R. DODANO § 78 UST. 2 PKT 82011-07-13 do dziś
821.06.2013 R. ZMIENIONO § 57 UST. 7, § 68 UST. 2 LIT. B, § 70 UST. 82013-10-16 do dziś
913.06.2014 R. ZMIENIONO § 67 UST. 42014-08-01 do dziś
1012.06.2017 R. ZMIENIONO § 21 UST. 4, § 61 UST. 4, § 77 UST. 142017-11-20 do dziś
1104.06.2018 R. ZMIENIONO § 5, § 6, WYKREŚLONO § 7, § 10 PKT 1, ZMIENIONO § 10 PKT 10, § 11, WYKREŚLONO § 12, § 13, § 14, ZMIENIONO § 15, WYKREŚLONO § 17, ZMIENIONO § 24, § 25, § 27, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 40 UST. 2, § 41, § 51, § 52, WYKREŚLONO § 55, § 56, ZMIENIONO § 58 UST. 4, ZMIENIONO § 66 (Z INDEKSEM 2) UST. 3, DODANO ROZDZIAŁ XVIII, § 892018-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWNOROWSKI2011-11-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-10-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-25 do dziś
21. NazwiskoSZEJBAK2007-10-17 do dziś
2. ImionaEDWARD2007-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-08-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-17 do dziś
31. NazwiskoŁAPIŃSKI2004-09-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-09-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-06 do dziś
41. NazwiskoGOŁĘBIEWSKI2003-07-11 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MARIAN2003-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-11 do dziś
51. NazwiskoRZĄCA2001-09-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-09-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-25 do dziś
61. NazwiskoSZCZYGIEŁ2001-09-25 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-09-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-25 do dziś
71. NazwiskoZAKRZEWSKI2001-09-25 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-09-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKUT2022-11-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZKA2022-11-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKI2022-11-15 do dziś
2. ImionaJÓZEF2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPITAN2022-11-15 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2022-11-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2022-11-15 do dziś
2. ImionaJERZY ANTONI2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERKOWSKA2022-11-15 do dziś
2. ImionaZUZANNA2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJDA2022-11-15 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA2017-11-20 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-20 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZECKI2017-11-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2010-06-09 do dziś
241 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2010-06-09 do dziś
341 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU NA ZASADACH DEWELOPERSKICH2010-06-09 do dziś
468 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I WSPÓLNYMI2010-06-09 do dziś
590 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNO -OŚWIATOWEJ2010-06-09 do dziś
668 WYNAJMOWANIE I WYDZIERŻAWIANIE NIERUCHOMOŚCI2010-06-09 do dziś
768 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2010-06-09 do dziś
841 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2010-06-09 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 16.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-18 do dziś
5data złożenia 20.09.2006 okres 2005 ROK2006-10-04 do dziś
6data złożenia 21.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-02 do dziś
7data złożenia 01.08.2008 okres 2007 ROK2008-08-21 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-30 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-03 do dziś
10data złożenia 22.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-13 do dziś
11data złożenia 08.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-17 do dziś
12data złożenia 16.09.2013 okres 2012 ROK2013-10-16 do dziś
13data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
15data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
17data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
18data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
19data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
20data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
21data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
22data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
23data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-09 do dziś
22005 ROK2006-10-04 do dziś
32006 ROK2007-07-02 do dziś
42007 ROK2008-08-21 do dziś
52008 ROK2009-07-30 do dziś
62009 ROK2010-08-03 do dziś
72010 ROK2011-07-13 do dziś
82011 ROK2012-05-17 do dziś
92012 ROK2013-10-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-19 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-18 do dziś
52005 ROK2006-10-04 do dziś
62006 ROK2007-07-02 do dziś
72007 ROK2008-08-21 do dziś
82008 ROK2009-07-30 do dziś
92009 ROK2010-08-03 do dziś
102010 ROK2011-07-13 do dziś
112011 ROK2012-05-17 do dziś
122012 ROK2013-10-16 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów