„ENA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000047222
Numer REGON: 016349233
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/53579/21/614]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016349233 NIP 11815570592007-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 608072001-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POLNA nr domu 24 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-630 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJKA W WARSZAWIE W DNIU 20.04.2000 REP. A 4384/00 ORAZ W DNIU 22.05.2000 REP. A-5173/00 ZMIANA PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJKA W WARSZAWIE W DNIU 26.04.2001 REP. A-5569/20012001-09-25 do dziś
203.02.2006 R. -NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RADNA 6/8, REP. A NR 695/2006 -ZMIANA § § 4, 5, 12, 13, 15, 19 06.03.2006 R. -NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RADNA 6/8, REP. A NR 1152/2006 -ZMIANA § 42006-03-13 do dziś
315.03.2007 R., REPERTORIUM A NR 1488/2007, NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA, 00-341 WARSZAWA, UL. RADNA 6/8 § 4, § 72007-04-03 do dziś
430.06.2016 R., REP. A NR 2765/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ JEGO UCHYLENIE ORAZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2016-08-01 do dziś
509.07.2021, 17301/2021, AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.07.2021, REP. A NR 17301/2021, AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE S.C. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI2021-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaB MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1463424342018-06-29 do dziś
4. Numer KRS0000435355 2018-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2018-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2001-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYNOWSKI2006-03-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ MIŁOSZ2006-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPUZEWICZ2016-08-01 do dziś
2. ImionaSYLWIA IZABELA2016-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-08-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-10-21 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-10-21 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-10-21 do dziś
463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2021-10-21 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-10-21 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-10-21 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-10-21 do dziś
872 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-10-21 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20022003-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 01.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-03-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 10.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-02-21 do dziś
4data złożenia 09.05.2006 okres ZA ROK 20052006-05-12 do dziś
5data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
6data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
16data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
17data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-05-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-03-11 do dziś
201 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-05-12 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów