F.H.U. „GRAŻYNA” JAROSŁAW MROCZEK, TADEUSZ MROCZEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000046963
Numer REGON: 711580895
Numer NIP: 8221841819
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[RDF/475012/23/79]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 711580895 NIP 82218418192007-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina KAŁUSZYN miejscowość KAŁUSZYN2001-09-25 do dziś
2. Adresulica PL.KILIŃSKIEGO nr domu 3 miejscowość KAŁUSZYN kod pocztowy 05-310 poczta KAŁUSZYN kraj POLSKA 2001-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.07.2001 R.2001-09-25 do dziś
2ANEKS NR 4 Z DNIA 14.12.2009 R., ZMIENIONO: PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI.2010-01-14 do dziś
328.12.2015 R. ZMIANA PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI. 01.01.2016 R. ZMIANA PAR. 1 UST. 1, PAR. 3, PAR. 5, PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI.2016-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-09-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GRAŻYNA” Z DN. 10.07.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU JEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, 05-310 KAŁUSZYN, PL. KILIŃSKIEGO 32001-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GRAŻYNA” S.C. JAROSŁAW MROCZEK, GRAŻYNA MROCZEK, TADEUSZ MROCZEK, ANNA MROCZEK, 05-310 KAŁUSZYN, PL. KILIŃSKIEGO 32001-09-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-09-25 do dziś
3. Numer w rejestrze464/982001-09-25 do dziś
5. Numer REGON7115808952001-09-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2001-09-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-25 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2001-09-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-25 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPEREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2001-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2001-09-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2001-09-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-14 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-14 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-14 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-14 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-14 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-14 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-14 do dziś
846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-01-14 do dziś
946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-01-14 do dziś
1046 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2016-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-07 do dziś
4data złożenia 12.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-23 do dziś
5data złożenia 11.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-23 do dziś
6data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-30 do dziś
7data złożenia 22.04.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-05 do dziś
8data złożenia 15.04.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
9data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
10data złożenia 18.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
11data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-15 do dziś
12data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
13data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
14data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
15data złożenia okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
16data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
17data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
18data złożenia 21.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-21 do dziś
19data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
20data złożenia 12.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-12 do dziś
21data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-23 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-30 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-05 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów