SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000046738
Numer REGON: 192611996
Numer NIP: 5862073962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501215/23/574]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1926119962002-11-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”2001-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2001-09-27 do dziś
2. Adresulica ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 2 nr lokalu 26 kod pocztowy 81-368 poczta GDYNIA 2002-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.11.2000 R.2001-09-27 do dziś
2UCHWAŁĄ WZC Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. SKREŚLONO PAR. 4 UST. 2 I 3; ZMIENIONO PAR. 4 UST. 5, PAR. 5 UST. 5, PAR. 6 UST. 1, PAR. 9 UST. 1; SKREŚLONO PAR. 13 UST. 1-5, PAR. 19 U.2 ZD. I PAR. 21, 22, 23, PAR. 24 UST. 1, 2, 5; ZMIENIONO PAR. 25, PAR. 26 UST. 1; SKREŚLONO PAR. 60 UST. 3, 67; ZMIENIONO PAR. 71 UST. 1 PKT „A” STATUTU.2008-10-10 do dziś
3UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 28.06.2011 R. ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 4 UST. 5 STATUTU I SKREŚLONO PAR. 5 UST. 2 LIT. „F” STATUTU2011-09-08 do dziś
4DNIA 21 CZERWCA 2018 R. WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI PODJĘŁO UCHWAŁĘ O UCHYLENIU DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I UCHWALENIU NOWEJ TREŚCI STATUTU.2018-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2001-09-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuWYROK SĄDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU WYDZIAŁ I CYWILNY Z DNIA 28.11.1996R. SYGN. AKT IC 1485/922001-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI2001-09-27 do dziś
3. Numer w rejestrzeNumer w KRS 0000011455 2001-09-27 do dziś
5. Numer REGON0004839842001-09-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2001-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFERENC2022-08-26 do dziś
2. ImionaMAREK WŁADYSŁAW2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-26 do dziś
21. NazwiskoKĘDZIA2001-09-27 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-09-27 do dziś
31. NazwiskoFILIPOWICZ2001-09-27 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-09-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-27 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-09-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2022-08-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD JÓZEF2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2022-08-26 do dziś
2. ImionaJACEK2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIA2022-08-26 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-09-08 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-09-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 09.11.2001 DO 31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 09.11.2001 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 09.11.2001 DO 31.12.20022003-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 02.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042006-01-17 do dziś
4data złożenia 17.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-23 do dziś
5data złożenia 17.04.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-10-10 do dziś
6data złożenia 03.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-31 do dziś
7data złożenia 07.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
8data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
9data złożenia 09.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
10data złożenia 27.07.2012 okres 1.01.2011 - 31.12.2011 R2012-09-24 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
12data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
13data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
14data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
15data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
20data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
21data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-10-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
71.01.2011 - 31.12.2011 R2012-09-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-11-23 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-10-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-12-31 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
81.01.2011 - 31.12.2011 R2012-09-24 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów