„TAORMINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000046576
Numer REGON: 016150827
Numer NIP: 9511947834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2024-03-28
Sygnatura akt[RDF/589461/24/952]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016150827 NIP 95119478342009-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAORMINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 586902001-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KŁOBUCKA nr domu 13 kod pocztowy 02-699 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.1999 R. -KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ RASZYN, AL. KRAKOWSKA 29 REPERTORIUM A NR 10356/99 25.07.2001 R. -KANCELARIA NOTARIALNA JERZY NOWAK BIAŁA PODLASKA, UL. BRZESKA 32 REPERTORIUM A NR 1741/2001 -ZMIANA PAR. 6, 7, 12, 16 06.11.2001 R. -KANCELARIA NOTARIALNA JERZY NOWAK BIAŁA PODLASKA, UL. BRZESKA 32 REPERTORIUM A NR 2802/2001 ZMIANA PAR. 52001-11-28 do dziś
214.11.2005 R., REPERTORIUM A NR 5379/2005, KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ NOTARIUSZ, 05-090 RASZYN, AL. KRAKOWSKA 29 -ZMIANA § 5, § 11 USTĘP 6, § 12 USTĘP 1, § 172005-11-22 do dziś
329.06.2009 R. REP. A NR 5761/2009 KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ -NOTARIUSZ, 05-090 RASZYN, AL. KRAKOWSKA 29 ZMIANA § 5.1. -NOWE BRZMIENIE2009-08-10 do dziś
431.07.2012, REP. A 4818/2012, NOTARIUSZ AGNIESZKA STEFAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MODLIŃSKA 61, ZMIANA § 132012-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1407558272007-01-29 do dziś
4. Numer KRS0000267524 2007-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500 PLN2007-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZKIEWICZ2001-11-28 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 500 PLN2007-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2001-11-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2001-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZKIEWICZ2010-11-17 do dziś
2. ImionaDAGMARA MAGDALENA2010-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2009-08-10 do dziś
201 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2016-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-27 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-01-27 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-01-27 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-01-27 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-27 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-27 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-01-27 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 27.08.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-02 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-27 do dziś
6data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
7data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
8data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
9data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
10data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
11data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
12data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
13data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
14data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
15data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
16data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
17data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
18data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
19data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
20data złożenia 19.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
21data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
22data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
23data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
24data złożenia 28.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów