BOS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000046405
Numer REGON: 017274371
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-08-21
Sygnatura akt[RDF/324768/21/746]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0172743712005-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 612512001-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-02-01 do dziś
2. Adresulica ZŁOTA nr domu 61 kod pocztowy 00-819 poczta WARSZAWA 2005-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17 LIPCA 2000 ROKU PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ BUJALSKĄ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3298/20002001-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-24 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2001-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRONEK2001-09-24 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ2001-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4.000,00 PLN2001-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2001-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRONEK2001-09-24 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE TOWARÓW2001-09-24 do dziś
271 WYNAJEM2001-09-24 do dziś
305 RYBOŁÓWSTWO2001-09-24 do dziś
445 BUDOWNICTWO2001-09-24 do dziś
580 PROWADZENIE OŚRODKÓW OŚWIATOWO-NAUKOWYCH2001-09-24 do dziś
692 ROZRYWKA I REKREACJA2001-09-24 do dziś
750 MOTORYZACJA2001-09-24 do dziś
851 POZOSTAŁA PRODUKCJA I USŁUGI2001-09-24 do dziś
963 TRANSPORT2001-09-24 do dziś
1001 PRODUKCJA ROLNICZA, HODOWLA2001-09-24 do dziś
1102 PRODUKCJA, USŁUGI LEŚNE2001-09-24 do dziś
1255 PROWADZENIE HOTELI, BARÓW, RESTAURACJI2001-09-24 do dziś
1322 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA, WYDAWNICZA2001-09-24 do dziś
1472 PRODUKCJA, HANDEL W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONIKI2001-09-24 do dziś
1573 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA2001-09-24 do dziś
1665 DORADZTWO INWESTYCYJNE I FINANSOWE2001-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2011 okres 01.01.2004-31.12.20042011-01-14 do dziś
2data złożenia 10.01.2011 okres 01.01.2005-31.12.20052011-01-14 do dziś
3data złożenia 10.01.2011 okres 01.01.2006-31.12.20062011-01-14 do dziś
4data złożenia 10.01.2011 okres 01.01.2007-31.12.20072011-01-14 do dziś
5data złożenia 10.01.2011 okres 01.01.2008-31.12.20082011-01-14 do dziś
6data złożenia 10.01.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-01-14 do dziś
7data złożenia 15.01.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-01-23 do dziś
8data złożenia 15.01.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-01-23 do dziś
9data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-14 do dziś
10data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-14 do dziś
11data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-14 do dziś
12data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-14 do dziś
13data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-14 do dziś
14data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
15data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-12 do dziś
16data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-12 do dziś
17data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042011-01-14 do dziś
201.01.2005-31.12.20052011-01-14 do dziś
301.01.2006-31.12.20062011-01-14 do dziś
401.01.2007-31.12.20072011-01-14 do dziś
501.01.2008-31.12.20082011-01-14 do dziś
601.01.2009-31.12.20092011-01-14 do dziś
701.01.2010-31.12.20102013-01-23 do dziś
801.01.2011-31.12.20112013-01-23 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004-31.12.20042011-01-14 do dziś
201.01.2005-31.12.20052011-01-14 do dziś
301.01.2006-31.12.20062011-01-14 do dziś
401.01.2007-31.12.20072011-01-14 do dziś
501.01.2008-31.12.20082011-01-14 do dziś
601.01.2009-31.12.20092011-01-14 do dziś
701.01.2010-31.12.20102013-01-23 do dziś
801.01.2011-31.12.20112013-01-23 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów