BOSMAN BROWAR SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000046160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2006-07-13
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/6108/6/753]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP8105351682001-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSMAN BROWAR SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA2001-09-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA, nr w rejestrze 23612001-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-09-21 do dziś
2. Adresulica CHMIELEWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 70-028 poczta SZCZECIN 2001-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.01.1992 R., NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, INDYWIDUALNA KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 29, REPERTORIUM A NR 632/92 19.06.2001 R., NOTARIUSZ IZABELA NAJMRODZKA-MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 7676/2001 -ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24.2001-09-21 do dziś
217.06.2002 R., REP. A NR 3051/2002 NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. A. MICKIEWICZA 15 W KATOWICACH ZMIANA PAR. 4, PAR. 7 UST. 5, PAR. 22, PAR. 23.2002-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-21 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-09-21 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCARLSBERG POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2004-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0057031082003-11-04 do dziś
4. Numer KRS0000035347 2003-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego48.000.000,00 PLN2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,00 PLN2001-09-21 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji4.800.0002001-09-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta10,00 PLN2001-09-21 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem48.000.000,00 PLN2001-09-21 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2001-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4036702001-09-21 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2001-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1019362001-09-21 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2001-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii345.0002001-09-21 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2001-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii600.0002001-09-21 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2001-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20493942001-09-21 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2001-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1.300.0002001-09-21 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOTOWAŁA2006-05-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2006-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMROZIK2004-03-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2004-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZTOPORSKI2003-04-17 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNUCH2001-09-21 do dziś
2. ImionaROMAN EDWARD2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-21 do dziś
55. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCAGIEL2005-07-06 do dziś
2. ImionaDOROTA2005-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-06 do dziś
21. NazwiskoMAJCHRZAK2004-06-09 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-09 do dziś
31. NazwiskoJARZĘBSKA2004-06-09 do dziś
2. ImionaIWONA BARBARA2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 96 Z PRODUKCJA PIWA2001-09-21 do dziś
215 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-09-21 do dziś
351 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA PIWA2001-09-21 do dziś
451 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-09-21 do dziś
560 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-09-21 do dziś
650 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW TRANSPORTOWYCH2001-09-21 do dziś
774 82 Z ROZLEWANIE NAPOJÓW2001-09-21 do dziś
8SPRZEDAŻ DETALICZNA PIWA I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 19.01.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 06.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-09 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów