EWALS CARGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000046047
Numer REGON: 811134454
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/6835/21/207]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811134454 NIP 95518079212010-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWALS CARGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 622202001-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA WŁOCHY miejscowość WARSZAWA2001-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SZYSZKOWA nr domu 20 A kod pocztowy 02-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.1997 R. NOT. ZOFIA DELESZYŃSKA, KN W SZCZECINIE, REP.A-6735/972001-09-19 do dziś
217.07.2002 R. REP. A-1767/2002 NOTARIUSZ IRMINA TALACHA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, ZMIANA §§: 4, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 21, SKREŚLONO §§: 17, 22 UMOWY SPÓŁKI2002-09-12 do dziś
302.02.2004 -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ WOJCIECHA CENDROWSKIEGO, NOTARIUSZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8, REP. A NR 1679/2004. DODANIE PAR. 7 A.2004-02-27 do dziś
429.01.2021 R., REP. A NR 345/2021, NOTARIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 11 UMOWY SPÓŁKI.2021-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWALS HOLDINGS B.V.2012-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000.000 ZŁOTYCH2012-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 PLN2004-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SAMOISTNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2001-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSTULART2018-01-10 do dziś
2. ImionaERIC JOHANNES2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWALS2011-01-20 do dziś
2. ImionaBRAM2011-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN GEEST2002-09-12 do dziś
2. ImionaJACOBUS WILLEM2002-09-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMES2002-09-12 do dziś
2. ImionaSTEFANUS JACOBUS JOHANNES2002-09-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-09-12 do dziś
263 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-09-12 do dziś
363 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 11.12.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002002-01-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 11.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-12-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-10 do dziś
4data złożenia 24.10.2006 okres 01.01.2003 -31.12.20032006-10-26 do dziś
5data złożenia 24.10.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-10-26 do dziś
6data złożenia 24.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
7data złożenia 06.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-27 do dziś
8data złożenia 02.02.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-02-09 do dziś
9data złożenia 23.09.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-10-12 do dziś
10data złożenia 12.01.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-01-20 do dziś
11data złożenia 09.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-15 do dziś
12data złożenia 16.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-22 do dziś
13data złożenia 17.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-21 do dziś
14data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-16 do dziś
15data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
16data złożenia 28.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
17data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
18data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
19data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
20data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
21data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072009-02-09 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-10-12 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-01-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
701.01.2005 -31.12.20052008-09-17 do dziś
801.01.2006 -31.12.20062008-09-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032006-10-26 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-10-26 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-27 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072009-02-09 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-10-12 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-01-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102012-03-15 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-11-22 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-21 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 -31.12.20032006-10-26 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-10-26 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-27 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072009-02-09 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-10-12 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-01-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102012-03-15 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-11-22 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-21 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów