„A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000045634
Numer REGON: 357072483
Numer NIP: 5492035419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-03-10
Sygnatura akt[RDF/471726/23/542]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP3570724832001-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A -PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU BIAŁEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 35892001-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość GROJEC2001-09-24 do dziś
2. Adresulica BESKIDZKA nr domu 15 miejscowość GROJEC kod pocztowy 32-615 poczta GROJEC kraj POLSKA 2001-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.09.1999 R., KANCELARIA NATARIALNA MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI W BIELSKU BIAŁEJ AKT. NOT. REP. A NR 4562/1999 05.10.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI W BIELSKU BIAŁEJ AKT NOT. REP. A nr 5052/99 PAR. 5 21.03.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR IRENA KATARZYNA CEDRO W OŚWIĘCIMU AKT NOT. REP. A NR 912/2001 PAR. 2, PAR. 5, PAR. 7. 20.08.2001 R. MGR JANINA REMBIESA KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU AKT. NOT. REP. A 5263/2001 PAR. 5, PAR. 32 TEKST JEDNOLITY ZŁOŻONY W SĄDZIE W DNIU 29.08.2001 R.2001-09-24 do dziś
228.07.2021 R., REP. A NR 10065/2021, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CHOCHÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 52021-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2001-09-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2001-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)2001-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2002-12-19 do dziś
2. ImionaIWONA2002-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 220 UDZIAŁÓW PO 500, -ZŁ KAŻDY -ŁĄCZNIE 110.000, -ZŁ2002-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego160000 PLN2001-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1160000,00 PLN2001-09-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2002-12-19 do dziś
2. ImionaIWONA2002-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2002-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2001-09-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2001-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2001-09-24 do dziś
245 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2001-09-24 do dziś
345 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-09-24 do dziś
445 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-09-24 do dziś
545 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2001-09-24 do dziś
650 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-09-24 do dziś
750 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-09-24 do dziś
850 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2001-09-24 do dziś
950 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-09-24 do dziś
1050 40 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2001-09-24 do dziś
1150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2001-09-24 do dziś
1245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-09-24 do dziś
1351 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2001-09-24 do dziś
1451 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2001-09-24 do dziś
1551 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2001-09-24 do dziś
1651 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2001-09-24 do dziś
1751 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2001-09-24 do dziś
1851 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2001-09-24 do dziś
1951 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-24 do dziś
2051 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-09-24 do dziś
2151 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-09-24 do dziś
2251 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2001-09-24 do dziś
2345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW2001-09-24 do dziś
2451 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2001-09-24 do dziś
2551 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-09-24 do dziś
2652 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-09-24 do dziś
2752 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-24 do dziś
2855 1 HOTELE2001-09-24 do dziś
2955 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2001-09-24 do dziś
3055 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-09-24 do dziś
3155 4 BARY2001-09-24 do dziś
3255 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2001-09-24 do dziś
3360 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-09-24 do dziś
3445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2001-09-24 do dziś
3560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-09-24 do dziś
3660 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-09-24 do dziś
3760 30 Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY2001-09-24 do dziś
3863 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2001-09-24 do dziś
3963 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-09-24 do dziś
4063 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2001-09-24 do dziś
4163 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2001-09-24 do dziś
4263 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-09-24 do dziś
4370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-09-24 do dziś
4470 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-09-24 do dziś
4545 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2001-09-24 do dziś
4670 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2001-09-24 do dziś
4771 21 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-09-24 do dziś
4874 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-09-24 do dziś
4974 15 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2001-09-24 do dziś
5074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-09-24 do dziś
5174 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-09-24 do dziś
5274 40 REKLAMA2001-09-24 do dziś
5374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2001-09-24 do dziś
5474 70 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2001-09-24 do dziś
5574 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2001-09-24 do dziś
5645 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2001-09-24 do dziś
5792 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA2001-09-24 do dziś
5845 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2001-09-24 do dziś
5945 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2001-09-24 do dziś
6045 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2001-09-24 do dziś
6147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2021-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-10-26 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-10-26 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2021-10-26 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-26 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-26 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-10-26 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-10-26 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-10-26 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-04-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-01 do dziś
5data złożenia 22.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-20 do dziś
6data złożenia 09.04.2008 okres 2006 R.2008-06-05 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
10data złożenia 26.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
11data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
13data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
14data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
15data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
16data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
17data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
18data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
19data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
20data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
21data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
22data złożenia 10.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-20 do dziś
22006 R.2008-06-05 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-09-20 do dziś
32006 R.2008-06-05 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów