FIRMA HANDLOWA BAUSTAL M.TYNDEL I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000045425
Numer REGON: 350137506
Numer NIP: 6780103539
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-02-01
Sygnatura akt[RDF/467182/23/806]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350137506 NIP 67801035392007-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA BAUSTAL M.TYNDEL I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2015-08-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE nr w rejestrze 1202001-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MIASTO KRAKÓW gmina MIASTO KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-09-19 do dziś
2. Adresulica ŁOWIŃSKIEGO nr domu 2 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
12. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KOŚCIERZYNA gmina KOŚCIERZYNA miejscowość WĄGLIKOWICE2001-09-19 do dziś
3. Adreskod pocztowy 83-406 poczta WĄGLIKOWICE 2001-09-19 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA BAUSTAL M.TYNDEL I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2001-09-19 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 1992 R. „6.08.2001 R -ZMIANA PAR. 4 UST. 1 PKT30-46”2001-09-19 do dziś
224.10.2001 R. ZMIANA PAR. 4 UST. 12002-01-09 do dziś
304 KWIETNIA 2003 R.- ZMIANA PAR. 4 UST. 1 12 MAJA 2003- ZMIANA PAR. 4 UST. 12003-05-19 do dziś
421.12.2006 -ZMIANA § 3, § 7, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO 27.09.2007 -ZMIANA § 4, § 272007-11-02 do dziś
528.04.2008 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO: § 4 UST. 1; § 172008-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-09-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYNDEL2001-09-19 do dziś
2. ImionaJERZY2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHOLSKI2001-09-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-19 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2001-09-19 do dziś
2. ImionaJAN ANTONI2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH2008-06-06 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-06-06 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-06-06 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2008-06-06 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-06-06 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-06-06 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-06-06 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-06-06 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 23.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-06-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 22.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-05-11 do dziś
5data złożenia 18.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
6data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-25 do dziś
7data złożenia 05.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-14 do dziś
8data złożenia 24.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-04 do dziś
9data złożenia 21.07.2010 okres 23.06.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
10data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-08-28 do dziś
11data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-10 do dziś
12data złożenia 10.09.2018 okres OD 28.04.2011 DO 31.12.20112018-09-10 do dziś
13data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-11 do dziś
14data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-11 do dziś
15data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-11 do dziś
16data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-14 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-28 do dziś
18data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-30 do dziś
19data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-24 do dziś
20data złożenia 14.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-14 do dziś
21data złożenia 14.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-14 do dziś
22data złożenia 01.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-25 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-05-04 do dziś
423.06.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
5okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-15 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-06-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-19 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-25 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-05-14 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-05-04 do dziś
723.06.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z 20 KWIETNIA 2015 ROKU2015-08-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2015-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2015-08-05 do dziś
2. ImionaJAN ANTONI2015-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z 20 KWIETNIA 2015 ROKU2015-08-05 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr VIII GU 113/09/S data2009-07-01 do dziś
2. Informacje o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY KRAKÓW -ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZ.VIII GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, SYGN. AKT VIII GUP 20/09/S data 10.10.20142015-05-28 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2011-10-05 do dziś
4. Informacja o uchyleniu układuorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VIII nr VIII GUP 20/09/S data 28.04.20112011-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów