IST INTEGRACJA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000045056
Numer REGON: 277598706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[RDF/420522/22/147]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP2775987062002-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.2001 R. KANC. NOTAR. W SOSNOWCU, NOT. SŁAWOMIR OLEJARCZYK REP. A NR 800/20012001-09-18 do dziś
23.06.2002 R. REPERT. A 621/2002; NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK; KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. RUDNA 14 DODANO: PAR. 12 UST. 2; PAR. 15 UST. 2 ZMIENIONO PAR. 2; PAR. 3; PAR. 11 UST. 3, PAR. 16 UST. 12002-07-02 do dziś
321.06.2005 R., REPERTORIUM A NR 1023/2005 KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR OLEJARCZYK NOTARIUSZ UL. RUDNA 14, 41-200 SOSNOWIEC W PAR. 7 DODAJE SIE PUNKTY OD NUMERU 20 DO 222005-07-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 GRUDNIA 2009 R. REPERTORIUM A NR 4315/2009, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR OLEJARCZYK NOTARIUSZ UL. RUDNA 14, 41-200 SOSNOWIEC ZMIANA: PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2010-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCHOREK2001-09-18 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ2004-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZEWSKI2001-09-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000ZŁ2001-09-18 do dziś
ilość 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ2004-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKI2001-09-18 do dziś
2. ImionaLESZEK MIROSŁAW2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ2004-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCHOREK2001-09-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BOGUSŁAW2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ2004-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 PLN2004-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE,W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2001-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCHOREK2001-09-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BOGUSŁAW2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2010-01-08 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-01-08 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-08 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-08 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-08 do dziś
646 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-01-08 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-08 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-01-08 do dziś
961 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-01-08 do dziś
1061 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-01-08 do dziś
1160 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2010-01-08 do dziś
1261 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-01-08 do dziś
1371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-01-08 do dziś
1474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-01-08 do dziś
1574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-08 do dziś
1680 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-01-08 do dziś
1780 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-01-08 do dziś
1880 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2010-01-08 do dziś
1984 24 Z BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE2010-01-08 do dziś
2084 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2010-01-08 do dziś
2196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 18.09.2001-31.12.2001 data złożenia 08.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 18.09.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 18.09.2001-31.12.20012002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 19.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-21 do dziś
5data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
6data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-23 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-07-22 do dziś
8data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
9data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
10data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
11data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
12data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-04 do dziś
13data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
14data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
15data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
16data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
17data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
18data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
19data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
20data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
21data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
22data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-23 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-04 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów