EXIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000044810
Numer REGON: 016930376
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2001-09-21
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/4435/1/659]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0169303762001-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 623862001-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-09-21 do dziś
2. Adresulica ANIELEWICZA nr domu 24A nr lokalu 30 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-052 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA ZOSTAŁA W WARSZAWIE, DNIA 17.10.2000 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ -KRYSTYNA REK, ADAM PALUCH S.C., REP. A -4438/2000.2001-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2001-09-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW TADEUSZ2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 9.765 UDZIAŁÓW 976.500 ZŁ DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH2001-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEISSNER2001-09-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 9.765 UDZIAŁÓW 976.500 ZŁ DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH2001-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1953000 PLN2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11953000 PLN2001-09-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2001-09-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW TADEUSZ2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEISSNER2001-09-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-09-21 do dziś
260 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY -PASAŻERSKI I TOWAROWY TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY2001-09-21 do dziś
360 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI -DZIAŁALNOŚĆ ZAPEWNIAJĄCA MIEJSKI I PODMIEJSKI PRZEWÓZ PASAŻERÓW PO WYZNACZONYCH TRASACH I WG. USTALONEGO ROZKŁADU JAZDY -DZIAŁALNOŚĆ AUTOBUSÓW I MIKROBUSÓW PZEWOŻĄCYCH PASAŻERÓW NA TRASACH MIĘDZY LOTNISKIEM CZY STACJĄ KOLEJOWĄ A CENTRUM MIASTA WG. ROZKŁADU JAZDY.2001-09-21 do dziś
460 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY -DZIAŁALNOŚĆ ZAPEWNIAJĄCA MIĘDZYMIASTOWY PRZEWÓZ PASAŻERÓW AUTOBUSAMI PO WYZNACZONYCH TRASACH I WG. USTALONEGO ROZKŁADU JAZDY.2001-09-21 do dziś
560 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY -POZAROZKŁADOWY TRANSPORT PASAŻERSKI DROGOWY: CZARTERY, PRZEWÓZ WYCIECZEK, TURYSTÓW WYNAJEM AUTOKARÓW Z KIEROWCĄ -TRANSPORT PASAŻERSKI POJAZDAMI CIĄGNIONYMI PRZEZ ZWIERZĘTA LUB NAPĘDZANYMI SIŁĄ MIĘŚNI LUDZKICH2001-09-21 do dziś
622 12 Z WYDAWANIE GAZET -WYDAWANIE GAZET ŁĄCZNIE Z GAZETAMI OGŁOSZENIOWYMI I REKLAMOWYMI2001-09-21 do dziś
722 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA -WYDAWANIE FOTOGRAFII, RYCIN I KART POCZTOWYCH, KALENDARZY, FORMULARZY, PLAKATÓW, REPRODUKCJI, DZIEŁ SZTUKI, INNYCH ART. DRUKOWANYCH TAKICJ JAK: KARTY POCZTOWE REPRODUKOWANE W SPOSÓB MECHANICZNY I FOTOMECHANICZNY2001-09-21 do dziś
851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU.2001-09-21 do dziś
951 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO -SPRZEDAZ HURTOWA MEBLI, KSIĄŻEK, CZASOPISM, GAZET, WYROBÓW DREWNIANYCH, WYROBÓW SPORTOWYCH, GIER I ZABAWEK, NIEELEKTRYCZNEGO WYPOSAŻENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO2001-09-21 do dziś
1051 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2001-09-21 do dziś
1151 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH SPRZEDAŻ HURTOWA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW MEDYCZNYCH -SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH.2001-09-21 do dziś
1274 40 Z REKLAMA -PROJEKTOWANIE I REALIZOWANIE KAMPANII REKLAMOWYCH, PROJEKTOWANIE I ROZMIESZCZENIE REKLAM W FORMIE NP: TABLIC, PANELI, RAM OGŁOSZENIOWYCH, DEKOROWANIE WYSTAW SKLEPOWYCH, POKAZÓW, REKLAM NA SAMOCHODACH I AUTOBUSACH REALIZOWANIE REKLAM POPRZEZ SPRZEDAŻ CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU REKLAMA POWIETRZNA, DYSTRYBUCJA I DORĘCZANIE PROSPEKTÓW I PRÓBEK REKLAMOWYCH, WYNAJMOWANIE PRZESTRZENI NA CELE REKLAMOWE.2001-09-21 do dziś
1351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2001-09-21 do dziś
1451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA -SPRZEDAŻ HURTOWA DRZEWA NIEOBROBIONEGO I WSTĘPNIE OBROBIONEGO2001-09-21 do dziś
1551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO -SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: PIASKU, ŻWIRU, GLINY, CEGŁY, BLOKÓW, PUSTAKÓW ORAZ CEMENTU ITP.2001-09-21 do dziś
1651 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU -SPRZEDAZ HURTOWA ZŁOMU I ODPADÓW METALOWYCH I NIEMETALOWYCH ORAZ MTERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA.2001-09-21 do dziś
1751 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-09-21 do dziś
1851 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH SPRZEDAŻ HURTOWA CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH -SPRZEDAŻ HURTOWA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I WYROBÓW CHEMICZNYCH DLA ROLNICTWA -SPRZEDAŻ HURTOWA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH, SPRZEDAZ HURTOWA GUMY.2001-09-21 do dziś
1951 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2001-09-21 do dziś
2051 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY ŁĄCZNIE Z ODZIEŻĄ SPORTOWĄ2001-09-21 do dziś
2151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA RÓŻNORODNYCH TOWARÓW BEZ OKREŚLONEJ SPECJALIZACJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA ZALICZONA DO ŻADNEJ Z PODKLAS.2001-09-21 do dziś
2252 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-09-21 do dziś
2374 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓ TARGÓ, WYSTAW I KONGRESÓW2001-09-21 do dziś
2452 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2001-09-21 do dziś
2552 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-09-21 do dziś
2652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY -SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW ODZIEŻOWYCH ŁĄCZNIE ZE SPORTOWYMI2001-09-21 do dziś
2752 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2001-09-21 do dziś
2852 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH -SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW I SPRZĘTU SPORTOWEGO, SPRZĘTU WĘDKARSKIEGO2001-09-21 do dziś
2952 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK -SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK, ŁĄCZNIE Z GRAMI VIDEO.2001-09-21 do dziś
3052 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-21 do dziś
3152 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-09-21 do dziś
3252 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2001-09-21 do dziś
3374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ -BADANIE POTENCJAŁU RYNKOWEGO, POPYTU I ZWYCZAJU KONSUMENTÓW W CELU ZWIĘKSZENIA SPRZEDAŻY I WPROWADZENIA NOWYCH PRODUKTÓW ORAZ ANALIZĘ UZYSKANYCH WYNIKÓW -BADANIE OPINII PUBLICZNEJ W KWESTIACH ZAGADNIEŃ POLITYCZNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH ORAZ ANALIZĘ WYNIKÓW2001-09-21 do dziś
3474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA -DORADZTWO I BEZPOŚREDNIA POMOC DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I SŁUŻB PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: -KONTAKTÓW ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU I „PUBLIC RELATIONS”, OPRACOWANIE SYSTEMÓW PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI I KONTROLI WYDATKÓW -PLANOWANIA, ORGANIZACJI PRACY, EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA, DORADZTWA POŁĄCZONEGO Z ZARZĄDZANIEM, DZIAŁAŃ ARBITRAŻOWYCH I POJEDNAWCZYCH MIĘDZY PRACODAWCĄ A PRACOBIORCĄ2001-09-21 do dziś
3563 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH -USŁUGI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, USŁUGI DORADZTWA TURYSTYCZNEGO, REZERWACJA MIEJSC NOCLEGOWYCH, REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓ I WYCIECZEK MIEJSCOWYCH.2001-09-21 do dziś
3645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH -DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ WYKONAWCÓW WYSPECJALIZOWANYCH WE WZNOSZENIU KONSTRUKCJI STALOWYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI.2001-09-21 do dziś
3728 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH -PRODUKCJA METALOWYCH SZKIELETÓW KONSTRUKCJI DLA BUDOWNICTWA -PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH MOSTOWYCH, SŁUPÓW KRATOWYCH, WIEŻ ELEMENTÓW RUSZTOWAŃ -PRODUKCJA METALOWYCH SZKIELETÓW KONSTRUKCJI DLA PRZEMYSŁU2001-09-21 do dziś
3828 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH -INSTALOWANIE NA MIEJSCU PRZEZNACZENIA BUDYNKÓW METALOWYCH I KONSTRUKCJI METALOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ FIRMĘ INSTALUJĄCĄ.2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów