CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000044466
Numer REGON: 290020845
Numer NIP: 6630002274
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu80Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/3139/22/894]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP2900208452001-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY, nr w rejestrze 14742001-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA2001-09-20 do dziś
2. Adresulica 11-GO LISTOPADA nr domu 7 miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA kod pocztowy 26-110 poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA kraj POLSKA 2001-09-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCELSIUM@CELSIUM.PL2014-08-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CELSIUM.PL2014-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.1992 R. NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KOŃSKICH ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, REP. A NR 162/92. 07.06.2001 R., NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, K.N. W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, UL. GEN. SIKORSKIEGO NR 20 REP A NR 3516/2001 ORAZ 20.08.2001 R., NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, K.N. W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, UL. GEN. SIKORSKIEGO NR 20 REP A NR 4993/2001 -ZMIANA PAR. 7, 8, 12, 14, 16, 17 PKT 3, PAR. 21 UST. 1 PKT B), PAR. 22, 26 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2001-09-20 do dziś
204.12.2003 ROK, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, ALEJA MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36, REPERTORIUM A NR 7390/2003 -ZMIANA: §8.2, §16B, §21.1C, §29.2, CAŁEGO DZIAŁU VI, §21 UST. 1, §26.2004-01-27 do dziś
317.05.2004 ROK, REP. A 3399/2004 -NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARZYSKU-KAMIENNEJ, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36: ZMIANA § 16, § 17.3, § 17.4, § 17.5, § 21.1.B, § 21.4, § 22 PKT 3, § 25.2004-06-04 do dziś
402.03.2006 R. -NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, AL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36, REP A NR 923/2006 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 7;2006-06-01 do dziś
527.08.2009 R. -REP. A 6082/2009, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36 UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2009-11-18 do dziś
618.05.2010 R. REP. 2894/2010 ORAZ 06.10.2010 R. -REP. A 6652/2010, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU -KAMIENNEJ, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEGO.2010-10-28 do dziś
710.12.2012 R., REP. A 8798/2012, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36 - ZMIENIONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2013-02-14 do dziś
830.07.2013 R., NR. REP. A 4034/2013, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2013-12-06 do dziś
903.06. 2014 R., REP. A 2648/2014, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO NR 36 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 2.2014-06-24 do dziś
1007.01.2020 R., REP. A 49/2020, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ, AL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36 - ZMIANA UMOWY - UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2020-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEPS POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0131005852004-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000027510 2004-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 974 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 487 000,00 ZŁ2010-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA2001-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005161752001-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 145 500,00 ZŁ2013-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego17632500,00 ZŁ2013-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport18.762.866 PLN2001-09-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA SPÓŁKI.2001-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACEK2021-09-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAROSŁAW2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYPUŁKOWSKA2020-01-22 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPUREK2003-02-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2003-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-24 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHER2001-09-20 do dziś
2. ImionaJERZY2001-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMARCZYK2001-09-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKORŻA2022-01-03 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
21. NazwiskoISKRA2015-04-16 do dziś
2. ImionaBOŻENA ZENOBIA2015-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-16 do dziś
31. NazwiskoŚNIEGOWSKI2020-08-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-06 do dziś
41. NazwiskoNOWAK2020-01-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-22 do dziś
51. NazwiskoMAJKUT2013-02-06 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RAFAŁ2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-06 do dziś
61. NazwiskoOKŁA2011-03-08 do dziś
2. ImionaSYLWESTER TADEUSZ2011-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoNOWAK TROCHIMIUK2014-07-02 do dziś
2. ImionaDAGMARA JADWIGA2014-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2016-09-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-11-18 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2009-11-18 do dziś
336 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-11-18 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-11-18 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-18 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-11-18 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-11-18 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-11-18 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-11-18 do dziś
1035 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 27.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 24.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
4data złożenia 31.03.2006 okres OD DNIA 01.01.2004 R. -DO DNIA 30.09.2005 R.2006-06-01 do dziś
5data złożenia 06.04.2007 okres OD DNIA 01.10.2005 R. DO DNIA 30.09.2006 R.2007-04-26 do dziś
6data złożenia 18.02.2008 okres OD DNIA 01.10.2006 R. DO DNIA 30.09.2007 R.2008-03-19 do dziś
7data złożenia 26.02.2009 okres OD DNIA 01.10.2007 R. DO DNIA 30.09.2008 R.2009-04-20 do dziś
8data złożenia 25.03.2010 okres OD DNIA 01.10.2008 R. DO DNIA 30.09.2009 R.2010-04-15 do dziś
9data złożenia 23.05.2011 okres OD DNIA 01.10.2009 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
10data złożenia 23.05.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
11data złożenia 29.05.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
12data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2004 R. -DO DNIA 30.09.2005 R.2006-06-01 do dziś
2OD DNIA 01.10.2005 R. -DO DNIA 30.09.2006 R.2007-04-26 do dziś
3OD DNIA 01.10.2006 R. DO DNIA 30.09.2007 R.2008-03-19 do dziś
4OD DNIA 01.10.2007 R. DO DNIA 30.09.2008 R.2009-04-20 do dziś
5OD DNIA 01.10.2008 R. DO DNIA 30.09.2009 R.2010-04-15 do dziś
6OD DNIA 01.10.2009 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
3OD DNIA 01.01.2004 R. -DO DNIA 30.09.2005 R.2006-06-01 do dziś
4OD DNIA 01.10.2005 R. -DO DNIA 30.09.2006 R.2007-04-26 do dziś
5OD DNIA 01.10.2006 R. DO DNIA 30.09.2007 R.2008-03-19 do dziś
6OD DNIA 01.10.2007 R. DO DNIA 30.09.2008 R.2009-04-20 do dziś
7OD DNIA 01.10.2008 R. DO DNIA 30.09.2009 R.2010-04-15 do dziś
8OD DNIA 01.10.2009 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
9OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
10OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
3OD DNIA 01.01.2004 R. -DO DNIA 30.09.2005 R.2006-06-01 do dziś
4OD DNIA 01.10.2005 R. -DO DNIA 30.09.2006 R.2007-04-26 do dziś
5OD DNIA 01.10.2006 R. DO DNIA 30.09.2007 R.2008-03-19 do dziś
6OD DNIA 01.10.2007 R. DO DNIA 30.09.2008 R.2009-04-20 do dziś
7OD DNIA 01.10.2008 R. DO DNIA 30.09.2009 R.2010-04-15 do dziś
8OD DNIA 01.10.2009 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
9OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
10OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów