„ARTI-FEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000044208
Numer REGON: 010739677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-08-05
Sygnatura akt[RDF/231191/20/524]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0107396772001-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTI-FEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 413012001-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 83 nr lokalu 76 kod pocztowy 00-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.1994 R. WOJCIECH FORTUŃSKI NOTARIUSZ W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 4211/94; 11.09.2001 -ZMIANA PAR. : 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 24, 26, SKREŚLONO PAR. : 21, 27.2001-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIECKI2001-09-17 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ WITOLD2001-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH2001-09-17 do dziś
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁOTYCH2007-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-09-17 do dziś
NIE2007-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4.000 PLN2001-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2001-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIECKI2001-09-17 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ WITOLD2001-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2001-09-17 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-09-17 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-09-17 do dziś
470 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-09-17 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-09-17 do dziś
670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-09-17 do dziś
745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2001-09-17 do dziś
845 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2001-09-17 do dziś
945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-09-17 do dziś
1045 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2001-09-17 do dziś
1145 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2001-09-17 do dziś
1274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-09-17 do dziś
1345 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-09-17 do dziś
1445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2001-09-17 do dziś
1545 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2001-09-17 do dziś
1645 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2001-09-17 do dziś
1745 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2001-09-17 do dziś
1845 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2001-09-17 do dziś
1945 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2001-09-17 do dziś
2045 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-09-17 do dziś
2145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2001-09-17 do dziś
2245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2001-09-17 do dziś
2363 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2001-09-17 do dziś
2445 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2001-09-17 do dziś
2545 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2001-09-17 do dziś
2645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2001-09-17 do dziś
2745 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2001-09-17 do dziś
2845 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2001-09-17 do dziś
2945 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2001-09-17 do dziś
3045 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-09-17 do dziś
3145 41 Z TYNKOWANIE2001-09-17 do dziś
3245 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-09-17 do dziś
3345 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2001-09-17 do dziś
3463 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2001-09-17 do dziś
3545 43 B SZTUKATORSTWO2001-09-17 do dziś
3645 44 A MALOWANIE2001-09-17 do dziś
3745 44 B SZKLENIE2001-09-17 do dziś
3845 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-09-17 do dziś
3945 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2001-09-17 do dziś
4074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-09-17 do dziś
4174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-09-17 do dziś
4274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-09-17 do dziś
4374 40 Z REKLAMA2001-09-17 do dziś
4470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 04.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-05 do dziś
4data złożenia 16.01.2007 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-02-21 do dziś
5data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-04-29 do dziś
6data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-08-09 do dziś
9data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-19 do dziś
10data złożenia 21.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-12-12 do dziś
11data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-15 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
14data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-23 do dziś
15data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-23 do dziś
16data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-02-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-04-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-08-09 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-12-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-05 do dziś
301.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-02-21 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-04-29 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-08-09 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-04-19 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów