LA FOURMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000044036
Numer REGON: 750437160
Numer NIP: 8361003171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/431317/22/388]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP7504371602005-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA FOURMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH, nr w rejestrze 8742001-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KWITNĄCEGO SADU nr domu 29 kod pocztowy 02-202 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 24.09.1994 R., REPERTORIUM A NR 2174/1994, NOTARIUSZ SŁAWOMIR ANDRZEJ FRELEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, 2. ZMIANA PKT. 2.5, SKREŚLONO PKT. 2.6- 11.05.2001 R., REPERTORIUM A NR 5539/2001, NOTARIUSZ PIOTR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2001-09-17 do dziś
224.11.2003 R. REPERTORIUM A NR 17689/2003 NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE-ZMIENIONO: PKT 2.5, PKT 3.7, PKT 3.3, PKT 6.1, PKT 6.2, PKT 7.3, PKT 8.1, PKT 9.1; DODANO PKT 4.5; SKREŚLONO: PKT 7.4, PKT 10.1 I PKT 10.2.2004-07-01 do dziś
3UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2005 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 5256/2005, W BRZMIENIU USTALONYM UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16 CZERWCA 2005 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 7425/2005 -WSZYSTKO PRZED R. SIELSKIM NOTARIUSZEM W WARSZAWIE ZMIENIONO PKT 3.1 I 3.2 UMOWY SPÓŁKI; DODANO PKT 3.2A UMOWY SPÓŁKI.2005-06-22 do dziś
419.05.2006 R. REPERTORIUM A NR 6431/2006 NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA PKT 2.2 UMOWY SPÓŁKI2006-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„LFP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7502079442006-06-30 do dziś
4. Numer KRS0000115169 2006-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.399.900,00 ZŁOTYCH2006-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego6475000,00 PLN2005-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13.920.000 PLN2001-09-17 do dziś
22476700,00 PLN2005-06-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuART. 205 KSH JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUS2004-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ CZESŁAW2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2004-07-01 do dziś
219 30 PRODUKCJA OBUWIA2004-07-01 do dziś
320 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA2004-07-01 do dziś
421 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2004-07-01 do dziś
522 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-07-01 do dziś
622 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2004-07-01 do dziś
722 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-07-01 do dziś
824 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-07-01 do dziś
925 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-07-01 do dziś
1026 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2004-07-01 do dziś
1127 PRODUKCJA METALI2004-07-01 do dziś
1228 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-07-01 do dziś
1329 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-01 do dziś
1430 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-07-01 do dziś
1531 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-01 do dziś
1632 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-07-01 do dziś
1733 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-07-01 do dziś
1834 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP2004-07-01 do dziś
1935 4 PRODUKCJA MOTOCYKLI I ROWERÓW2004-07-01 do dziś
2036 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-01 do dziś
2137 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW2004-07-01 do dziś
2245 BUDOWNICTWO2004-07-01 do dziś
2350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-07-01 do dziś
2451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-07-01 do dziś
2552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-07-01 do dziś
2655 HOTELE I RESTAURACJE2004-07-01 do dziś
2760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-07-01 do dziś
2863 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-07-01 do dziś
2970 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-07-01 do dziś
3071 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-07-01 do dziś
3101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-07-01 do dziś
3272 INFORMATYKA2004-07-01 do dziś
3374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-07-01 do dziś
3474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-07-01 do dziś
3574 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI.2004-07-01 do dziś
3674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-07-01 do dziś
3774 40 Z REKLAMA2004-07-01 do dziś
3874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-07-01 do dziś
3974 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2004-07-01 do dziś
4092 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2004-07-01 do dziś
4193 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2004-07-01 do dziś
4215 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-07-01 do dziś
4317 40 PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY.2004-07-01 do dziś
4417 60 PRODUKCJA DZIANIN2004-07-01 do dziś
4517 7 PRODUKCJA WYROBÓW DZIEWIARSKICH O SPLOCIE DZIANINOWYM I SZYDEŁKOWYM2004-07-01 do dziś
4618 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2004-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-09-15 do dziś
2data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-09-15 do dziś
3data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-09-15 do dziś
4data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-09-15 do dziś
5data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-15 do dziś
6data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-15 do dziś
7data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-15 do dziś
8data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-15 do dziś
9data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
10data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
11data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
12data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
15data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-09-15 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-09-15 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-09-15 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-15 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-15 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-09-15 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-09-15 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-09-15 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-15 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-15 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 11.05.2001 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ PIOTRA SKOWORODKO ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA PIOTRA SOROKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5539/20012001-09-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2001-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoRUDNICKI2001-09-17 do dziś
2. ImionaROBERT KONSTANTY2001-09-17 do dziś
3. Numer PESELNumer PESEL 600311091942001-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów