DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000043944
Numer REGON: 890004750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2021-03-16
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/21873/20/345]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP8900047502001-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA2003-10-20 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, nr w rejestrze 7362001-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina SZCZAWNO-ZDRÓJ miejscowość SZCZAWNO-ZDRÓJ2009-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZAWNO-ZDRÓJ ulica SZCZAWIEŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 58-310 poczta SZCZAWNO-ZDRÓJ kraj POLSKA 2009-08-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDARR@DARR.PL2020-03-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DARR.PL2020-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.08.2001 R. NOTARIUSZ MARIA DEMSKA-GNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WALBRZYCHU UL.KONOPNICKIEJ 13, REPERTORIUM A NUMER 6447/2001 ZMIANA: PAR. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, PAR. 18 UST. 1, PAR. 19, PAR. 23 UST. 1 PKT 1, PAR. 23 UST. 2, PAR. 26 UST. 1, PAR. 29, PAR. 30 UST. 4, PAR. 30 UST. 12, PAR. 31, PAR. 35 UST. 2, PAR. 362001-11-19 do dziś
219.04.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU UL. M. KONOPNICKIEJ 13, NOTARIUSZ MARIA DEMSKA-GNAT, REPERTORIUM A NUMER 2307/2002 ZMIANA § 8; § 9; § 11; § 13; § 15 UST. 1; § 18 UST. 1; § 19; § 20 UST. 2; § 23 UST. 1 PKT 5; § 26 UST. 2; § 27 UST. 1; § 30; § 31 UST. 2.2002-08-22 do dziś
325.06.2004 R., REPERTORIUM A NR 3406/2004, NOTARIUSZ BOŻENA TOMASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SIENKIEWICZA 7/3 -ZMIENIONO § 7, § 11, § 18, § 23, § 26, § 30 PKT 1, § 30 PKT 7, § 31; USUNIĘTO § 7 PKT 3, § 18 PKT 1 I CYFRA 2, § 23 PKT 8, § 26 PKT 1.2004-08-12 do dziś
430 GRUDNIA 2004 R. MARIA DEMSKA GNAT, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. KONOPNICKIEJ 14, 58-300 WAŁBRZYCH, REP. A NR 8831/2004 NUMERY PARAGRAFÓW ZMIENIONYCH: §6 DODANO PKT 3, ZMIENIONO §38.2005-06-10 do dziś
522.06.2005 R., REP. A NR 4158/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU UL. M.KONOPNICKIEJ 14, NOTARIUSZ MARIA DEMSKA-GNAT, ZMIANY W STATUCIE: § 8, § 9 PKT 2, § 9 PKT 3.2005-07-13 do dziś
627.06.2006 R. -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DEMSKĄ-GNAT W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU, REPERTORIUM A NR 4092/2006 ZMIANA § 6 PKT 10; § 6 PKT 13; § 20; § 27 UST. 1.2006-07-14 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 CZERWCA 2008 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ DEMSKĄ-GNAT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU, REP. A NR 7041/2008 -ZMIANA § 6 PKT 2, 3, 4, 5, 18, 19 STATUTU SPÓŁKI.2008-09-30 do dziś
817.06.2009 R. -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ TOMASZEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SIENKIEWICZA 7/3, REPERTORIUM A NR 2136/2009 -ZMIENIONO § 1; § 2; TYTUŁ ROZDZIAŁU III; § 9 UST. 2; § 15 UST. 4; § 21; § 23 UST. 1 PKT 2, 9; § 23 UST. 3; § 25; § 29 UST. 1; § 29 UST. 2; § 29 UST. 3; § 30 PKT 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12; § 33 UST. 2; § 34 UST. 1; § 35 UST. 1; § 36; § 37.2009-08-21 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2017 R., NOTARIUSZ MARIA DEMSKA-GNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. M. KONOPNICKIEJ 14, REP.A NR 6159/2017 - ZMIENIONO TREŚĆ STATUTU W: §6; §7; §18; §20 UST.4, 5, 6 I 8; §23 UST.1, 2 I 3; §24; §27; §29; §30; §31; §33 UST.1; §34; §35 UST.1; §36; §37; §38; §39.2018-01-22 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.10.2019 R., NOTARIUSZ MARIA DEMSKA-GNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. M. KONOPNICKIEJ 14, REP.A NR 4756/2019 - ZMIENIONO TREŚĆ §8 STATUTU2020-01-17 do dziś
11AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.12.2019R., REP. A NR 5818/2019 PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DEMSKĄ-GNAT PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 14, ZMIANY TREŚCI STATUTU W: § 5, § 6, § 10, § 15 UST. 2, § 17, § 20, § 23 UST. 1, § 23 UST. 2, § 23 UST. 4, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 36, § 38, § 39.2020-03-17 do dziś
12AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2020R., REP. A NR 2267/2020, NOTARIUSZ MARIA DEMSKA-GNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. M. KONOPNICKIEJ NR 14 - ZMIANA TREŚCI STATUTU W § 10.2020-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-08 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-10-08 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9470000,00 ZŁ2020-01-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji94702020-01-17 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego9790000,00 PLN2005-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty400.000 PLN2001-10-08 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji40252001-10-08 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta1.000 PLN2001-10-08 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem4.025.000 PLN2001-10-08 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty5165000,00 PLN2005-07-13 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2001-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9152020-03-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane915 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI TEJ SERII PRZYSŁUGUJĄ 3 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2020-03-17 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2001-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1532020-03-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane153 AKCJE UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI TEJ SERII PRZYSŁUGUJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2020-03-17 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2001-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4602001-11-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-03-17 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2001-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6772001-11-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane677 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI TEJ SERII PRZYSŁUGUJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2020-03-17 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2001-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002001-11-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane500 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI TEJ SERII PRZYSŁUGUJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2020-03-17 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2001-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002020-03-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI TEJ SERII PRZYSŁUGUJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2020-03-17 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2002-08-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2002002-08-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-08-22 do dziś
81. Nazwa serii akcjiIMIENNE I2005-07-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii51652005-07-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-07-13 do dziś
91. Nazwa serii akcjiIMIENNE H2005-07-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4002005-07-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneLICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH -400, UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY2005-07-13 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUNEK2001-10-08 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ANDRZEJ2001-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWRYCZ2001-10-08 do dziś
2. ImionaARTUR IRENEUSZ2001-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES2001-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMACKO2021-03-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-16 do dziś
21. NazwiskoWORONOWICZ2021-03-16 do dziś
2. ImionaIZABELA IRENA2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-16 do dziś
31. NazwiskoŚWITEŃKI2011-08-31 do dziś
2. ImionaJERZY KRZYSZTOF2011-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-31 do dziś
41. NazwiskoGWOŹDZIK2020-11-06 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ STEFAN2020-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSTANISŁAWCZYK2017-09-07 do dziś
2. ImionaMARIOLA2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA (WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)2017-09-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-09-30 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-30 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-09-30 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-30 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-09-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-30 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (KATALOGI, MATERIAŁY REKLAMOWE, FORMULARZE)2008-09-30 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-09-30 do dziś
978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-09-30 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 13.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 02.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 02.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
6data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
9data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
11data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
13data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
15data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
17data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów