„L.M.-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000043814
Numer REGON: 810716421
Numer NIP: 8581003428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2024-06-18
Sygnatura akt[RDF/616377/24/493]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810716421 NIP 85810034282007-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L.M.-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, nr w rejestrze 44232001-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina PRZECHLEWO miejscowość PRZECHLEWO2021-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZECHLEWO ulica UL. DWORCOWA nr domu 25 kod pocztowy 77-320 poczta PRZECHLEWO kraj POLSKA 2021-05-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJAN.FLEJSZAR@GOODVALLEY.COM2018-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -03.03.1995 -NOTARIUSZ W GOLENIOWIE MARIANNA KOWALCZYK -REPERTORIUM A NR 581/19952001-09-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.01.2006 R., NR REPERTORIUM 198/2006, ZMIANA § 3 KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNIE -NOTARIUSZ ADA JÓZEFCZYK2006-03-03 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 GRUDNIA 2007 R., REPERTORIUM A NR 9377/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNIE, NOTARIUSZ ADA JÓZEFCZYK; ZMIANA § 22, § 232008-05-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 R., REP. A NR 22162/2010, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIENIONO: § 9, § 112011-01-12 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LUTEGO 2011 R., REP. A NR 988/2011, NOTARIUSZ DOROTA SZUMAN-KRZYCH, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; § 15 WYKREŚLONY Z UMOWY SPÓŁKI I DODANY § 15.1, 2 § 6 ZMIENIONY, § 20 DODANY I ZMIENIONY NA NUMER § 21 I § 21 ZMIENIONY, § 21 NUMER ZMIENIONY NA NUMER § 22, § 22 NUMER ZMIENIONY NA NUMER § 23, § 23 NUMER ZMIENIONY NA 24 I DODANY § 25 DODANY, § 26 NUMER ZMIENIONY NA § 28, § 24 ZMIENIONY NUMER NA § 26, § 25 ZMIENIONY NUMER NA § 27, § 27 NUMER ZMIENIONY NA § 29, § 28 NUMER ZMIENIONY NA § 30, § 25 ZMIENIONY I NADANY NOWY NUMER 27.2011-04-20 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 GRUDNIA 2012 R., REPERTORIUM A NUMER 5143/2012, NOTARIUSZ ADAM DOBOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MIASTKU. ZMIANA § 9, § 11, § 12 UMOWY SPÓŁKI.2012-12-19 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2021 R., REP.A NR 5061/2021, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, OBECNEJ TREŚCI §14 NADANO PUNKT 1, DO §14 DODANO PUNKTY 2 I 3, ZMIENIONO §3, §21 I §24 UST.4 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOODVALLEY AGRO SPÓŁKA AKCYJNA2018-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7708917062011-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000103018 2011-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.320.000,00 ZŁ2012-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego7320000,00 ZŁ2012-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1396.000 PLN2001-09-19 do dziś
24656000,00 ZŁ2012-12-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA NIE PRZEWYŻSZA KWOTY 200.000,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH: DWIEŚCIE TYSIĘCY).2012-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2023-08-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2023-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2023-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROGH2010-04-26 do dziś
2. ImionaJESPER2008-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2008-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-07 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymPREZEZS ZARZĄDU2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-04-26 do dziś
201 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2010-04-26 do dziś
346 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2010-04-26 do dziś
446 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-04-26 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-04-26 do dziś
601 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-04-26 do dziś
701 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2010-04-26 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-04-20 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-20 do dziś
1001 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2003 data złożenia 15.07.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK OBROTOWY 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK OBROTOWY 20042005-08-10 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-08 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
6data złożenia 04.11.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-01 do dziś
7data złożenia 13.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-25 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-08 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-05 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-26 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
18data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
19data złożenia 04.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
20data złożenia 25.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
21data złożenia 18.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-18 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-08 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-01 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-25 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-08 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-01 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-25 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów