„TAM’S PROPERTY INVESTMENT CO.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000043793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-05-23
Sygnatura akt[RDF/605360/24/73]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011938539 NIP 52712522652016-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAM’S PROPERTY INVESTMENT CO.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, nr w rejestrze 474852001-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA miejscowość WARSZAWA2001-09-18 do dziś
2. Adresulica SZKLARNIOWA nr domu 22 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-046 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.07.1996 R. NOTARIUSZ JACEK ZARECKI KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW POPŁONKOWSKI I JACEK ZARECKI S.C PŁOŃSK UL. SIENKIEWICZA 4C NUMER REPERTORIUM A-7332/96 1.02.2001 NOTARIUSZ ANNA BRZOZOWSKA NUMER REPERTORIUM A NR 402/2001 KANCELARIA NOTARIALNA ANNY BRZOZOWSKIEJ W WARSZAWIE UL. NOWOGRODZKA 38 M. 9 -ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2001-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAI2001-09-18 do dziś
2. ImionaWAI LING2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350 000 ZŁ2016-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAM2016-10-07 do dziś
2. ImionaYI2016-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125 000 ZŁ2016-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500.000 PLN2001-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAI2001-09-18 do dziś
2. ImionaWAI LING2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-09-18 do dziś
260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-09-18 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-09-18 do dziś
470 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-09-18 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-09-18 do dziś
670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-09-18 do dziś
755 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-09-18 do dziś
851 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-09-18 do dziś
946 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2016-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-21 do dziś
2data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
3data złożenia 21.11.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-28 do dziś
4data złożenia 14.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
5data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-03 do dziś
6data złożenia 23.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
7data złożenia 18.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
8data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
9data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
10data złożenia 04.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
11data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
12data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
13data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
14data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
15data złożenia 23.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082010-06-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-11-28 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-05-19 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082010-06-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-11-28 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów