SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W BARTOSZYCACH

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000043774
Numer REGON: 000487628
Numer NIP: 7430004777
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu62Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496589/23/941]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004876282001-09-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W BARTOSZYCACH2001-09-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE, nr w rejestrze 11552001-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina BARTOSZYCE miejscowość BARTOSZYCE2001-09-18 do dziś
2. Adresulica BEMA nr domu 32 kod pocztowy 11-200 poczta BARTOSZYCE 2001-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.04.1961 R. - STATUT; UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 29.06.2001 R ZMIENIONO: PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 16A, PAR. 16B, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 26A, PAR. 26B, PAR. 26C, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 46, PAR. 48, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 55, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 74, PAR. 77, PAR. 84, PAR. 93, PAR. 952001-09-18 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 10/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 17.06.2003 R. ZMIENIONO: §4, §5, §6, §8, §9, §10, §11, §12, §14, §15, §16, §16A, §16B, §17, §18, §21, §23, §24, §25, §26, §26A, 26B, §26C, §28, §34, §36, §37, §43, §46, 50, §53, §57, §59, §63, §67, §89, §90; DODANO: §21A, §25A, §25B, §29, §29A STATUTU. W/W UCHWAŁĘ SPROSTOWANO PROTOKOŁEM Z DNIA 16.01.2004 R.2004-01-28 do dziś
330.06.2004 R. UCHWAŁĄ NR 8/2004 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO: § 9, § 36, § 65, § 72, § 78, § 90, § 932004-10-26 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 13/2005 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 04.05.2005 R. ZMIENIONO: § 5, § 6, § 8, § 10, § 16B, § 21, § 23, § 25, § 28, PODTYTUŁ OZNACZONY LITERĄ B PO PARAGRAFIE 48, § 49, § 50, § 53, § 54, § 59, § 83, § 87, § 88, § 89, § 93; SKREŚLONO: § 52, § 85, § 86 STATUTU.2005-08-03 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 9/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 30.06.2006 R. ZMIENIONO: § 5 UST. 3 I 4, § 6 UST. 3, 4, 5, 7, § 7 ZMIENIONO PKT 5 I 7 ORAZ DODANO PKT 5A, § 16 PKT 8, § 21 UST. 1 I 4, § 21A SKREŚLONO UST. 5 I 6 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW, § 23 SKREŚLONO UST. 3, § 24 UST. 4 ZMIENIONO NUMERACJĘ, § 36 UST. 9, § 37 UST. 1, § 39, § 40 UST. 1, § 42 UST. 1, § 43 UST. 1, § 44 SKREŚLONO UST. 2 ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW ORAZ DODANO UST. 3, § 55 ZMIENIONO UST. 1 PKT 2 ORAZ DODANO UST. 2, § 62 UST. 2 ORAZ DODANO UST. 3 I 4 I ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW, § 68 DODANO UST. 3, § 69 UST. 2, § 77 UST. 1 PKT 23, § 84 UST. 2 PKT 1, § 89 UST. 1 I UST. 7, § 97 UST. 1, SKREŚLONO § 98 ORAZ DODANO § 100 STATUTU.2006-09-12 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 1/07 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 30.11.2007 R. ZMIENIONO: § § 2-10, § § 12-16, § 16A, § 16B, § 17, § 19, § 21, § 21A, § 23, § 24, § 25A, § 25B, § 26B, § 26C, § 28, § 29A, § 34, § 36, § 37, § 43, § 44, § 48, § 50, § 61, § 62, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 72, § 73, § 74, § 77, § 78, § 79, § 81A, § 82, § 83, § 84, § 89, § 93, § 95, § 96, § 97 SKREŚLONO: W CZĘŚCI: A. PO WYRAZACH „WALNE ZGROMADZENIE” SKREŚLA SIĘ: „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” D.ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH SKREŚLONY: § 63, § § 90-92, PROTOKÓŁ Z DNIA 21.02.2008 R. DOT.SPROSTOWANIA BŁĘDÓW W UCHWALE NR 1/07 Z DNIA 30.11.2007 R. W § 95.2008-02-29 do dziś
727.06.2009 R. -ZMIENIONO § 4 UST. 2, § 5 UST. 4, § 14 UST. 1A, § 15, § 67 UST. 6, § 70 UST. 1, § 93 UST. 6, § 96 UST. 5. STATUTU2009-08-28 do dziś
826.06.2010 R. ZMIENIONO: § 36 UST. 8 I UST. 9, § 72 UST. 1 STATUTU2010-09-09 do dziś
923.06.2012 R., 29.06.2012 R. I 30.06.2012 R. - ZMIENIONO: § 59 UST. 2, § 59 UST. 2 PKT 1, § 61 UST. 2; SKREŚLONO: § 16 UST. 8, § 21A UST. 6, § 59 UST. 2 PKT 4, § 77 UST. 1 PKT 28.2012-09-10 do dziś
1023.06.2012 R. 29.06.2012 R. 30.06.2012 R. - ZMIENIONO § 66 STATUTU2012-10-02 do dziś
11UCHWAŁĄ Z DNIA 31.05.2014 R. W § 4 UST. 2 DODANO PKT. 222014-06-30 do dziś
1201.06.2017 R. ZNIENIONO: § 2 UST.2, § 37 UST.5, § 67 UST.2, § 81 A, § 93, § 96 UST.52017-08-01 do dziś
13UCHWAŁĄ Z DNIA 18.08.2018R. ZMIENIONO § 4, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 16 A, § 17, § 18, § 19, § 20, § 22, § 23, § 24, § 26, § 26 A, § 26 B, § 26 C, § 28, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 48, § 50, DZIAŁ V ROZDZIAŁ D OTRZYMUJE NAZWĘ: „ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADÓW I RÓWNOWARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU” , § 55, § 57, § 60, § 61, § 62, § 67, § 69, § 70, § 75, § 77, § 93, § 95; SKREŚLONO § 7 PKT 9, § 9, § 25, § 27 UST.2, §§ OD 29 DO 33, § 41, § 42, § 43, § 44, § 47, § 49, § 53, § 57 UST.1 PKT 1, § 64 PKT 9, § 99; DODANO § 6 A, § 21 B, § 21 C,2018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES SPÓŁDZIELNI I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, KTÓRZY SĄ USTANOWIENI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2005-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIENKIEWICZ2022-11-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-15 do dziś
21. NazwiskoTUREK2001-09-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD HIPOLIT2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZECZNA2020-09-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUKOWSKI2020-09-15 do dziś
2. ImionaJERZY FELIKS2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEBATUL2020-09-15 do dziś
2. ImionaDANIEL2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONISZEWSKA2020-09-15 do dziś
2. ImionaJULIA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARWACKI2017-08-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2017-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-01 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAWSKA2017-08-01 do dziś
2. ImionaWANDA2017-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-01 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŁATA2017-08-01 do dziś
2. ImionaJERZY2017-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoCIEŚLAK2023-02-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA2023-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „BUDOWLANI” W BARTOSZYCACH REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” W BARTOSZYCACH ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU TEJ SPÓŁDZIELNI WE WSZELKICH UMOWACH ZAWIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, KODEKSU CYWILNEGO ORAZ W OPARCIU O INNE PRZEPISY PRAWA, ZGODNIE ZE STATUTEM SPÓŁDZIELNI, PODPISYWANIE AKTÓW NOTARIALNYCH, SKŁADANIE WNIOSKÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH.2023-02-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-28 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-08-28 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-08-28 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2009-08-28 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-08-28 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-28 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-08-28 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-08-28 do dziś
935 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-06-30 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R, data złożenia 05.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-09-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 12.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 30.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
6data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
7data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
8data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
9data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
10data złożenia 05.07.2010 okres 2009 R.2010-09-09 do dziś
11data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
12data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
13data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-19 do dziś
14data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
15data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
16data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
17data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
18data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
19data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
20data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
21data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
22data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
23data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
52009 R.2010-09-09 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-09-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
601.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
701.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
801.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
92009 R.2010-09-09 do dziś
1001.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-19 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
1701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-12-02 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
23OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-09-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
5okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
601.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
701.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
801.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
901.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
102009 R.2010-09-09 do dziś
1101.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
1201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
1301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-19 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
23OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów