SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRUNWALD” W POZNANIU

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000043668
Numer REGON: 000488415
Numer NIP: 7770002731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496562/23/888]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004884152001-09-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRUNWALD” W POZNANIU2001-09-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze RSA -2562001-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 21 kod pocztowy 60-783 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.06.1995 R.2001-09-19 do dziś
215.12.2001 R. NA WSTĘPIE DODANO PREAMBUŁĘ, ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 4, DODANO PKT 7 -9 W PAR. 4 UST. 3, ZMIENIONO PAR. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 TYTUŁ ROZDZIAŁU IV B, PAR. PAR. 16 -43, PAR. 26 OZN. JAKO PAR. 44, ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU IV D, DODANO NOWE PAR. 45 -52, ZMIENIONO NOWE PAR. 53 -56, DODANO PKT 3 W PAR. 55 UST 1, 58 -64, 66 -74, 76, 77, TYTUŁ ROZDZIAŁU IV H, PAR. PAR. 81 -84, DODANO ROZDZIAŁ I I NOWE PAR. 85 -87, DODANO ROZDZIAŁ J I NOWE PAR. 88 -90, ZMIENIONO NOWE PAR. PAR. 94, 95, 98, 99, DODANO PAR. 100, ZMIENIONO 101 -106, 108, ROZDZIAŁ VII B, 109, 110, 116, 118, 122 -124, 126, 129, 134, 141, 143, 145, 146; PAR. PAR. 27 -40 OZNACZONO JAKO PAR. PAR. 53 -66, PAR. PAR. 42 -48 JAKO PAR. PAR. 67 -73, PAR. 50 -56 JAKO PAR. PAR. 74 -80, PAR. PAR. 60 -70 JAKO PAR. PAR. 91 -102, PAR. 72 -74 JAKO 103 -105, PAR. PAR. 78 -122 JAKO PAR. PAR. 106 -150, SKREŚLONO UST. 3 W PAR. 5, W PAR. 7 UST. 1 PKT 3, PAR. 41, 49, PAR. 71, ROZDZIAŁ VI D PAR. 75 -77, DODANO PODTYTUŁY PRZED PAR. 18, 20, 22 -25, 29, 34, 37, 39, 42, 45 -47, 53, 59 STATUTU, ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2002-04-05 do dziś
331 MAJA 2003 R., DOKONANO ZMIAN ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2003-08-05 do dziś
4ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI -29 MAJA 2004 R. ZMIANIE ULEGAJĄ PARAGRAFY: 4, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 39, 40, 42, 44, 49, TYTUŁ ROZDZIAŁU IV.F, PAR. 65, 67, 69, 84, 87, 92, 93, 105, 108, 126, 147, 150.2004-11-24 do dziś
521 MAJA 2005 R., ZMIANIE ULEGAJĄ § § : 24 UST. 1, 24 UST. 2, 25 UST. 5, 26 UST. 4, 39 UST. 1, 39 UST. 3, 44 UST. 5, 58 UST. 1, W § 58 DODAJE SIĘ UST. 8, 63, 66 UST. 1, 67 UST. 2, 71 UST. 2, 87 UST. 3, 101 UST. 2, 128 UST. 42005-08-08 do dziś
620 MAJA 2006 R., ZMIANIE ULEGAJĄ § § : 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 36, 44, 45, 46, 48, 54, 58, 59, 61, 66, 67, 69, 84, 87, 89, 90, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 112, 113, 122, 126, 127, 143, 144, 149, 150, 151.2006-09-06 do dziś
719.05.2007 R. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ZMIENIŁO § 6 UST. 1, § 18, § 19, § 22 UST. 1 PKT 9, § 23 UST. 1, § 36 UST. 3, § 39 UST. 1 PKT 2 I 3, § 47 UST. 9, § 48 UST. 9, § 52 UST. 2, § 53 UST. 1, § 66 UST. 1, § 87, § 98, § 99, § 101 UST. 1, § 103 UST. 3, § 104 UST. 3, § 108, § 133 UST. 2 PKT 13, § 145, § 149 UST. 6.2008-03-10 do dziś
824.11.2008 R. ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH § §: 7, 9, 11, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 36, 37, 38, 40, 43, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 84, 85, 86, 101, 103, 106 (PO ZMIANIE NUMERACJI), 107 (PO ZMIANIE NUMERACJI), 110, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, WYKREŚLONO § §: 16, 17, 34, 138, 139, 140, 141, 142 ZMIENIONO NUMERACJĘ § §: 107 NA 106, 108 NA 107, 109 NA 1082008-08-05 do dziś
9UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 24.11.2007 R. ZMIENIONO § 4, § 27 UST. 1 I 2, § 65 (ZMIENIONO PKT 1, SKREŚLONO PKT 2), § 127.2009-08-18 do dziś
10WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRUNWALD W POZNANIU W CZĘŚCIACH W DNIACH 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22.04.2010 R. ZMIENIONE, DODANE, USUNIĘTE § §: 12, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 84, 87, 95, 98, 99, 105, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 126, 127, 143, 144, 145, 149.2010-05-12 do dziś
1123.04.2015 R., 24.04.2015 R., 27.04.2015 R., 28.04.2015 R., 29.04.2015 R. ZMIENIONO: § 6 UST.1, § 7 UST.1 PKT 1, § 12 UST.1, § 38, § 39 UST.1 PKT C, § 39 UST.2, § 44 UST.4, § 46 UST.1, § 46 UST.2, § 51 UST.2, § 57 UST.1, § 57 UST.2, § 84 UST.10, § 103 UST.3,4,5,6, § 105, § 113 UST.3, § 120 UST.3, § 126 UST.5, § 130 UST.5, § 143, § 147 UST.5 DODANO: W § 98 UST.2 DODANO PKT 14) USUNIĘTO: § 80, § 83, TYTUŁ PODROZDZIAŁU „C” PO § 106, § 1072016-01-12 do dziś
12WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRUNWALD” W POZNANIU W CZĘŚCIACH W DNIACH 10,11,14,15,16 MAJA 2018 R. ZMIENIONO § 4 UST. 2 PKT 1); ZMIENIONO ROZDZIAŁ II: DODANO W NIM PODROZDZIAŁ A, ZMIENIONO § 5, DODANO :§ 5A, § 5B, ZMIENIONO § 6, DODANO PODROZDZIAŁ B, ZMIENIONO § 7, DODANO: § 7A, § 7B, ZMIENIONO § 8; DODANO § 9 UST.4; SKREŚLONO § 10 PKT 3); ZMIENIONO: § 11 UST. 8, TYTUŁ ROZDZIAŁU IV, § 13 UST. 2, § 14 UST. 6; SKREŚLONO § 18 UST.1 PKT. 1); ZMIENIONO TYTUŁ PODROZDZIAŁU D. PO § 24 ; SKREŚLONO: PODTYTUŁ „WPISOWE I UDZIAŁY” , § 25, KOLEJNY PODTYTUŁ „WKŁADY” ; ZMIENIONO § 26 UST.5 ; DODANO § 26 UST.6; ZMIENIONO: §28UST.1, §31 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE; § 32 UST.1; SKREŚLONO § 32 UST.2; ZMIENIONO: § 36 UST.1 ZDANIE PIERWSZE, § 36 UST.3 , § 37 UST.4, § 39; SKREŚLONO § 40; ZMIENIONO § 42 UST.1; SKREŚLONO § 43; ZMIENIONO § 47; DODANO :§ 47A, § 47B; ZMIENIONO § 49, DODANO § 49A; ZMIENIONO: § 50 ZDANIE PIERWSZE, § 51, § 53 UST.1, § 54; SKREŚLONO § 55; ZMIENIONO PODTYTUŁ PO SKREŚLONYM § 55; SKREŚLONO: § 56, § 57; DODANO § 58 UST.7; ZMIENIONO § 59; PO § 59 DODANO PODTYTUŁ „ZMIANA PRZEZNACZENIA LOKALU” ; ZMIENIONO § 60; SKREŚLONO: § 61, § 66 UST.1 ZDANIE TRZECIE, § 69 UST.4; ZMIENIONO § 85 UST.1, ZDANIE TRZECIE; ZMIENIONO ROZDZIAŁ V: § 95, § 96, § 97, § 98, § 99; ZMIENIONO ROZDZIAŁ VI: (TYTUŁ), § 101, § 102, §103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, DODANO § 109 A; ZMIENIONO:§ 113 UST.2 ZDANIE DRUGIE, UST.3 ZDANIE PIERWSZE, UST.4; DODANO § 113 UST. 4(1); ZMIENIONO: § 117 UST.1 ZDANIE PIERWSZE, § 119 UST.2 ZDANIE DRUGIE, § 120 UST.4 ZDANIE PIERWSZE, § 122 UST.2 ZDANIE PIERWSZE; DODANO: § 124A, § 126 UST.3 ZDANIE DRUGIE; ZMIENIONO: § 127 UST.2 PKT. 3) I 4), § 128 UST.2 PKT.4) ; SKREŚLONO § 128 UST.18; ZMIENIONO § 128 UST.24; SKREŚLONO § 128 UST.29; ZMIENIONO: § 133 UST.2 PKT. 13), § 133 UST.2 PKT.15), § 133 UST.3 PKT.2), § 144 PKT.3), § 145 UST. 17, § 151; SKREŚLONO § 1532019-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoANTONIEWSKI2023-02-27 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2023-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-02-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-27 do dziś
21. NazwiskoSOBOLEWSKA2017-10-09 do dziś
2. ImionaJOANNA WIERA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-09 do dziś
31. NazwiskoSZAJEK2009-05-19 do dziś
2. ImionaROBERT PAWEŁ2009-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2009-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-19 do dziś
41. NazwiskoHOŁDERNY2001-09-19 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ANTONI2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-09-19 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO -EKSPLOATACYJNYCH2001-09-19 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKI2023-05-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ZBIGNIEW2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBCZYŃSKI2023-05-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ HENRYK2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKA2022-07-22 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA KAZIMIERA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKONIECKA PAWŁOWSKA2019-09-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULECZKA2019-09-18 do dziś
2. ImionaMIRON MARIAN2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERSZEWSKA2019-09-18 do dziś
2. ImionaLUDOMIŁA TERESA2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2019-09-18 do dziś
2. ImionaHELENA2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKOWIAK SABAŁA2023-05-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEBIŃSKI2019-09-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAGRZYK2023-05-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISZ2023-05-18 do dziś
2. ImionaLIDIA MARIA2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2023-05-18 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK ANDRZEJ2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMORAWIŃSKA2023-05-18 do dziś
2. ImionaURSZULA MARIA2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2023-05-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA LIDIA2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZARZ2023-05-18 do dziś
2. ImionaMARIA2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNASZAK2023-05-18 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABIŚ2023-05-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZŁAPIŃSKI2019-09-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
191. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2013-07-08 do dziś
2. ImionaJERZY2013-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBANDURA2022-12-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-12-09 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM ORAZ MAJĄTKIEM JEJ CZŁONKÓW I INNYCH OSÓB, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH2017-12-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW (LOKALI), W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI; BUDOWANIE BUDYNKÓW (LOKALI), W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU; BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW; BUDOWANIE BUDYNKÓW (LOKALI), W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2017-12-05 do dziś
268 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW (LOKALI), W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI; NABYWANIE BUDYNKÓW (LOKALI), W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU; NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW; NABYWANIE BUDYNKÓW (LOKALI), W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU; NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2017-12-05 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NIE STANOWIĄCĄ MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2017-12-05 do dziś
490 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW ORAZ ODPŁATNIE, NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH UMÓW, NA RZECZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU I WŁAŚCICIELI LOKALI - NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI2018-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R. data złożenia 05.06.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -31.12.2000 R.2001-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 03.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 22.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-10-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 03.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-24 do dziś
6data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
7data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-10 do dziś
8data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-05-11 do dziś
9data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
10data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
11data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
12data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
13data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
14data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
15data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
16data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
17data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
18data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
19data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
20data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
21data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
22data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
23data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-05-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R.2001-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-10-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-24 do dziś
601.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
701.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-10 do dziś
801.01.2007 -31.12.20072009-05-11 do dziś
901.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
1001.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
1101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
1201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
1301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.2000 R.2001-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-10-01 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
5okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-24 do dziś
601.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
701.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-10 do dziś
801.01.2007 -31.12.20072009-05-11 do dziś
901.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
1001.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
1101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
1201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
1301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
23OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów