„DOLCAN DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000043508
Numer REGON: 010814019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2020-03-24
Sygnatura akt[RDF/193313/20/630]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0108140192001-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLCAN DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 419282001-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-TARGÓWEK miejscowość WARSZAWA2001-09-13 do dziś
2. Adresulica ŁODYGOWA nr domu 26 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 06.10.1994 R. KN HANNA KACPRZAK-ZAKRZEWSKA W WARSZAWIE REP. A 6477/942001-09-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 29.09.2006 R., REP. A NR 7472/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKACH, NOTARIUSZ ZBIGNIEW KROCZEK; ZMIANA: § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21.2006-10-13 do dziś
327.03.2009 R, REP A NR 1741/2009, NOTARIUSZ W ZĄBKACH -ZBIGNIEW KROCZEK, ZMIANA: § 6, § 16, TEKST JEDNOLITY2009-10-02 do dziś
415.04.2011 R., NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZYMCZAK, UL. SENATORSKA 12, 00-082 WARSZAWA, REP. A NR 6778/2011. ZMIANA § 6 UST. 12011-04-22 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 CZERWCA 2011 R. -PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „DOLCAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W PRZEDMIOCIE ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE JAKUBA SZYMCZAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZYMCZAK, PRZY UL. SENATORSKIEJ 12, 00-082 WARSZAWA, ZA REP. A NR 9620/2011 ZMIANIE ULEGŁ PAR. 2. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2011-07-14 do dziś
619.07.2011 R. NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 11733/2011 ZMIANA: § 12 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2011-08-04 do dziś
701.03.2013 R., NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9508/2013. ZMIANA § 12 UST. 12013-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLCAN SPÓŁKA AKCYJNA2011-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000392906 2011-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 570.000 ZŁOTYCH2011-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego570000 PLN2001-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1570.000 PLN2001-09-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-04-11 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-11 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJCIESKI2019-09-06 do dziś
2. ImionaARTUR2019-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-06 do dziś
21. NazwiskoSZKIELA2017-06-14 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2017-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-14 do dziś
31. NazwiskoBISKUPSKI2017-06-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2017-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
14. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-09-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-02-13 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-13 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-13 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-13 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-13 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-13 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-13 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-13 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-13 do dziś
1082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 04.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-20 do dziś
5data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
6data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
7data złożenia 01.12.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-05 do dziś
8data złożenia 11.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
9data złożenia 09.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-18 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
11data złożenia 31.08.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-09-05 do dziś
12data złożenia 31.08.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-09-05 do dziś
13data złożenia 10.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-19 do dziś
14data złożenia 21.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-11-23 do dziś
15data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
16data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
17data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
18data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
19data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
20data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
21data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
22data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082011-09-05 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092011-09-05 do dziś
901.01.2010 - 31.12.20102012-11-23 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082011-09-05 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092011-09-05 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-19 do dziś
1001.01.2010 - 31.12.20102012-11-23 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-12-05 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-11-18 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082011-09-05 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092011-09-05 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-10-19 do dziś
1101.01.2010 - 31.12.20102012-11-23 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów