„BUDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000042538
Numer REGON: 977926904
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[RDF/314300/21/624]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP9779269042002-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ miejscowość TRZEBÓW2007-08-06 do dziś
2. Adresnr domu 37 miejscowość TRZEBÓW kod pocztowy 67-320 poczta MAŁOMICE 2002-03-14 do dziś
miejscowość TRZEBÓW nr domu 37 kod pocztowy 67-320 poczta MAŁOMICE kraj POLSKA 2007-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.08.2001 R. -NOTARIUSZ RYSZARD KOCZOCIK KANCELARIA NOTARIALNA W SZPROTAWIE REPERTORIUM A NR 4076/20012001-09-11 do dziś
230.01.2004 R. -NOTARIUSZ RYSZARD KOCZOCIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZPROTAWIE, REPERTORIUM A NR 465/2004 ZMIANA TREŚCI § 3 UST. 3.2004-02-25 do dziś
309.07.2007 R. NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU REPERTORIUM A NR 4909/2007, ZMIANA: PAR. 32007-08-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA GONDKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻAGANIU, DO REP. „A” NUMER 4638/2009 (Z UWZGLĘDNIENIEM PROTOKOŁU PROSTUJĄCEGO OCZYWISTĄ OMYŁKĘ PISARSKĄ OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.08.2009 R., SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA GONDKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻAGANIU, DO REP. „A” NR 6197/2009) ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.08.2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA GONDKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻAGANIU, DO REP. „A” NUMER 5804/2009 -§ 5.2009-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaWYBUDOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO „LEŚNY ZAKĄTEK” W ZIELONEJ GÓRZE, SZOSA KISIELIŃSKA2001-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„HANDLOWIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9712967732004-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000102460 2004-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2004-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000 PLN2001-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2001-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZECKA KĘPSKA2014-03-18 do dziś
2. ImionaZOFIA MARIA2014-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-10-26 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-10-26 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-10-26 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-10-26 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-10-26 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2009-10-26 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-10-26 do dziś
843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-10-26 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-10-26 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 10.09.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 10.09.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 10.09.2001 -31.12.20012002-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-07-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-17 do dziś
6data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
8data złożenia 25.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
9data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
10data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
11data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-09 do dziś
13data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
14data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
15data złożenia 14.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
16data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-17 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-07-17 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1101.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów