„BOLMET” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000042426
Numer REGON: 271043752
Numer NIP: 6370101995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303581/21/11]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271043752 NIP 63701019952007-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLMET” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI2020-12-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 66302001-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina BOLESŁAW miejscowość BOLESŁAW2008-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESŁAW ulica WYZWOLENIA nr domu 1D kod pocztowy 32-329 poczta BOLESŁAW kraj POLSKA 2008-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.05.1991 R, EWA SIWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA NOTARIUSZE W KATOWICACH REP. A NR 1943/1991. 24.04.2001 B.GRZEBIELUCH, KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENA GRZEBIELUCH, EWA SEWERZYŃSKA NOTARIUSZE W ZAWIERCIU ZMIANY W STATUCIE: ART. 2; ART. 5; ART. 6; ART. 6A -DODANO; ART. 8; ART. 10; ART. 13; ART. 14; ART. 16; ART. 21; REP. A NR 3225/20012001-10-18 do dziś
231.12.2002 ROK, REPERTORIUM „A” 7776/2002, NOTARIUSZ BOŻENA GRZEBIELUCH Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. NOTARIUSZ BOŻENY GRZEBIELUCH I EWY SEWERZYŃSKIEJ W ZAWIERCIU, PRZY UL. SIKORSKIEGO NR 6 ZMIANA ART. 62003-01-22 do dziś
327-04-2004 REP A 2849/2004 NOT. BOŻENA GRZEBIELUCH KN W ZAWIERCIU -ART. 5, 9, 10, ART. 10 ZCĘŚĆ B PKT 1, ART. 10 CZĘŚĆ B PKT 4, ART. 10 CZĘŚĆ C PKT 4, ART. 10 CZĘŚĆ C PKT 6, ART. 10 CZĘŚĆ C PKT 7, LIT.E, ART. 13 PKT 42004-07-12 do dziś
45 KWIETNIA 2005 ROKU -NOTARIUSZ BOŻENA GRZEBIELUCH Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZY BOŻENY GRZEBIELUCH I EWY SEWERZYŃSKIEJ W ZAWIERCIU -ZMIENIONO ART. 62005-04-29 do dziś
514 LISTOPADA 2006 ROKU REPERTORIUM A NR 9744/2006, NOTARIUSZ BOŻENA GRZEBIELUCH Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. NOTARIUSZY BOŻENY GRZEBIELUCH I EWY SEWERZYŃSKIEJ W ZAWIERCIU -ZMIENIONO ART. 6 STATUTU; DODANO PKT 18-22 W ART. 5 STATUTU.2007-01-02 do dziś
63 KWIETNIA 2007 ROKU, REP. A 2490/2007, NOTARIUSZ BOŻENA GRZEBIELUCH Z KANCELARII NOTARIALNEJ BOŻENY GRZEBIELUCH I EWY SEWERZYŃSKIEJ W ZAWIERCIU ZMIENIONO: ART. 10 CZĘŚĆ A PKT 1, ART. 10 CZĘŚĆ A PKT 8, ART. 10 CZĘŚĆ B PKT 1, ART. 10 CZĘŚĆ B PKT 6, ART. 10 CZĘŚĆ B PKT 8 LIT. A, ART. 10 CZĘŚĆ B PKT 8 LIT. B, ART. 10 CZĘŚĆ B PKT 8 LIT. E, ART. 10 CZĘŚĆ B PKT 8 LIT. H, ART. 10 CZĘŚĆ B PKT 9; DODANO: ART. 5 PKT 23, ART 9A, ART. 10 CZĘŚĆ B PKT 8 LIT. K, ART. 10 CZĘŚĆ C PKT 7 LIT. K; USUNIĘTO: ART. 6A;2007-04-27 do dziś
718.02.2008 R., REP. A NR 2354/2008, MOTARIUSZ BOŻENA GRZEBIELUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU UL. SĄDOWA 1 ZMIENIONO: ART. 22008-02-28 do dziś
831 STYCZNIA 2008 ROKU, REPERTORIUM A 4035/2008, NOTARIUSZ BOŻENA GRZEBIELUCH Z KANCELARII NOTARIALNEJ BOŻENY GRZEBIELUCH I EWY SEWERZYŃSKIEJ NOTARIUSZY SPÓŁKI CYWILNEJ W ZAWIERCIU PRZY UL. SĄDOWEJ NR 1, ZMIENIONO ART. 5.2008-04-30 do dziś
911.05.2009 R. NOTARIUSZ EWA SEWERZYŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU; REP A NR 3996/2009; ZMIANA ART. 10 UST. A PKT 12009-07-09 do dziś
1011 KWIETNIA 2014 ROKU, REP. A NR 2384/2014, NOTARIUSZ BOŻENA GRZEBIELUCH, KANCELARIA NOTARIALNA B. GRZEBIELUCH, E. SEWERZYŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W ZAWIERCIU, UL. SĄDOWA 1 ZMIENIONO: ART. 62014-04-30 do dziś
1108.11.2018 R. NOTARIUSZ BOŻENA GRZEBIELUCH, KANCELARIA NOTARIALNA B.GRZEBIELUCH,A.GRZEBIELUCH E.SEWERZYŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W ZAWIERCIU, REPERTORIUM A NR 5979/2018 - ZMIENIONO ART. 10 LIT.B, UST. 8 PKT E, W ART.10 LIT.C, STATUTU SPÓŁKI PO UST.7 DODANO UST.7 (1)2018-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-18 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-10-18 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego715400,00 ZŁ2007-01-02 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowegoKapitał docelowy 528500 PLN2001-10-18 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji7154002007-01-02 do dziś
4. Wartość nominalna akcjiWartość nominalna akcji i waluta 1 PLN2001-10-18 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconegoKwota wpłacona przed zarejestrowaniem 302.500 PLN2001-10-18 do dziś
715400,00 ZŁ2007-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2001-10-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1602001-10-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane160 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA MA 5 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY2001-10-18 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2001-10-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500962001-10-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane50.096 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA MA 5 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY2001-10-18 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2001-10-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1997442001-10-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane199.744 AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA MA 5 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY2001-10-18 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2001-10-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii525002001-10-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane52.500 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA MA 5 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY2001-10-18 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA E2003-01-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1308862003-01-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane130.886 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA MA 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY2014-04-30 do dziś
61. Nazwa serii akcjiSERIA F2005-04-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii666142005-04-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane66.614 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA MA 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY2005-04-29 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2007-01-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2154002007-01-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane215.400 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA MA 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY2014-04-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2001-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIENTARA2001-10-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JÓZEF2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGWIAŹDZIŃSKA LACHOR2020-04-27 do dziś
2. ImionaMARTA2020-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-27 do dziś
21. NazwiskoZIENTARA2012-05-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-23 do dziś
31. NazwiskoŚWIĘS2001-10-18 do dziś
2. ImionaJADWIGA IRENA2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚWIĘS2011-08-04 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2011-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2011-08-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-04-30 do dziś
238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2008-04-30 do dziś
324 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY2008-04-30 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-04-30 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-04-30 do dziś
624 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2008-04-30 do dziś
724 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-30 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-04-30 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-30 do dziś
1046 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2018-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 08.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 12.05.20032003-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 11.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
5data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-05 do dziś
6data złożenia 13.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-04-27 do dziś
7data złożenia 15.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-30 do dziś
8data złożenia 26.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
9data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
10data złożenia 20.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
11data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 31.12.20112012-05-23 do dziś
12data złożenia 19.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
13data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
14data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
15data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
17data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
18data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
19data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
20data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-05 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 ROK2007-04-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
701.01.2011 31.12.20112012-05-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-05 do dziś
401.01.2006-31.12.2006 ROK2007-04-27 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-30 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
901.01.2011 31.12.20112012-05-23 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.2003-05-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
301.01.2006-31.12.2006 ROK2007-04-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-30 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
801.01.2011 31.12.20112012-05-23 do dziś
901.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-04-25 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2007-01-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LEAD ZINC RECYCLING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WIECHLICACH -NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ -„BOLMET” SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W BUKOWNIE W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „BOLMET” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 14 LISTOPADA 2006 ROKU.2007-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr VIII GU 104/20 data 23.11.20202020-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALECIAK2020-12-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-07 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr VIII GR 39/16 data 30.12.20162017-01-24 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 18.01.2018 data SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, 18.01.2018 R., SYGN. AKT VIII GR 6/162018-04-23 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2017-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów