SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KUJAWY”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000042043
Numer REGON: 090490913
Numer NIP: 5561000980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397411/22/701]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0904909132001-09-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KUJAWY”2001-09-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA W BYDGOSZCZY, nr w rejestrze 8382001-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŻNIŃSKI gmina BARCIN miejscowość BARCIN2001-09-07 do dziś
2. Adresulica MOGILEŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 88-190 poczta BARCIN 2001-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DN. 10.03.1994 R.2001-09-07 do dziś
2ZMIANA DNIA 30 CZERWCA 2001 ROKU -NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 0D 4 DO 87 -NR DODANYCH PARAGRAFÓW: OD 88 DO 153 -NR USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: PAR. 4 UST. 52002-01-21 do dziś
323.07.2004 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2004-09-15 do dziś
48 CZERWCA 2006 R.: 1) ZMIANA § 5 UST. 2, § 6 UST. 1 PKT 8, § 10, § 12 UST. 1, § 18 UST. 1, § 20 UST. 3, § 27 UST. 1, § 28 UST. 1, § 35 UST. 5, §§ 39, 42, 44, 45, 47, § 74 UST. 2, § 77, § 81 UST. 1 PKT 5, § 87, § 96, § 104 UST. 3, § 105 UST. 3, § 126, § 138 UST. 3, 2) DODANO § 15 (1), § 16 UST. 2, § 20 UST. 4 I 5, § 104 UST. 2 (1) I 3 (1), § 119 UST. 7, § 123 UST. 8, § 143 UST. 1 (1), § 144 (1), 3) SKREŚLONO § 35 UST. 2, § 36 UST. 1, § 40 UST. 1 I 3, §§ 48, 49, 78, 79, 93, 94, 95.2006-10-31 do dziś
530.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 6 UST. 2 PKT 1, § 10, § 11 PKT 5, § 15, LIT. C W UST. 2 § 18, § 20, § 26, § 29, § 34 UST. 6, § 43 UST. 2, § 46, § 47, § 54 UST. 1, § 60, § 64 UST. 3, § 66 UST. 1, § 81, § 85, § 87, § 96, § 97, § 104, § 105 UST. 3, § 114 UST. 2, § 118 UST. 1 I 2, § 119, § 121, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 130, § 131, § 132, § 133, § 135, § 136 UST. 3, § 137, § 138, § 139, § 140, § 143, § 147 UST. 1, § 155, § 156, DODANO: UST. 3 W § 5, PKT 9 W UST. 1 § 6, § 97 (1), § 97 (2), § 97 (3), § 97 (4), § 97 (5), § 104 (1), § 104 (2), § 104 (3), § 128 (1), § 128 (2), § 128 (3), § 128 (4), § 128 (5), § 128 (6), § 128 (7), § 128 (8), § 128 (9), § 128 (10), UST. 4 I 5 W § 134, UST. 4 W § 147, UCHYLONO: LIT. B W UST. 3 § 3, LIT. B W PKT 7 W UST. 1 § 6, PKT 4 W § 11, UST. 2 W § 21, UST. 1, 2, 3, 4 I 5 § 34, § 36, § 37, § 38, § 50, § 51, § 52, § 53 UST. 1 § 59, § 77, § 80, § 82, § 83, § 84, § 107, § 120, § 145, § 146; 04.04.2008 R. -ZMIENIONO: § 9, § 25 UST. 3, § 68, § 122, § 130 UST. 4, § 131 UST. 1, UCHYLONO-UST. 6 § 26, PKT 14 W UST. 1 § 121.2008-04-24 do dziś
629.06.2010 R. -ZMIENIONO PARAGRAFY: 105 UST. 2; 133 UST. 1 PKT 1; 147 UST. 4 -DODANO PARAFRAFY: 105 UST. 2A, 139 UST. 2 PKT 16, 153 A -SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY: 97 (2), 97 (3)2010-08-26 do dziś
721.06.2016 R., SKREŚLONO: §§ 22-33, 65, 72-73, 75, 81-86, 114 USTĘP 3, 128 (1) USTĘP 6 TIRET 4, 128 (3) USTĘP 8 ZMIENIONO: §§ 100,104 USTĘP 10, 113, 122, 128 USTĘP 3, 128 (1) USTĘP 8, 128 (3) USTĘP 6 I 7 DODANO: § 133 USTĘP 162016-07-27 do dziś
8DATA ZMIANY: 19.06.2018 ROK SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY: 6, 9, 10 USTĘP 2 PUNKT 12 LITERA A), 11 PUNKT 2 I 3, 12, 18, 19, 20, 21 PUNKT 1, PRZED PARAGRAFEM 31 OZNACZENIE „WKŁAD MIESZKANIOWY”, 59, 60, 71, 101, 108, 109, 116 USTĘP 2, 117 USTĘP 3, 139 USTĘP 2 PUNKT 3. ZMIENIONO PARAGRAFY: 3 USTĘP 3, 5, 7 USTĘP 1, 8, 10 USTĘP 2 PUNKT 11, 16, 17 USTĘP 1, 34 USTĘP 6, 54, 55, 56, 57, 58 USTĘP 1, 64 USTĘP 3, 64 USTĘP 4, 68, 97, 103, 117 USTĘP 5,119 USTĘP 2, 124, 134 USTĘP 2. DODANO PARAGRAF: 7 USTĘP 3. WYKREŚLONO PRZED PARAGRAFEM 31 OZNACZENIE „WKŁAD MIESZKANIOWY.”.2018-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZADŁOWSKA2021-12-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-01 do dziś
21. NazwiskoSZCZEPAŃSKI2004-01-22 do dziś
2. ImionaHENRYK2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-22 do dziś
31. NazwiskoSTANISŁAWSKA2003-07-18 do dziś
2. ImionaDANUTA MARLENA2003-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-18 do dziś
41. NazwiskoKUCHARSKI2021-11-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-30 do dziś
51. NazwiskoKUBICKA2004-11-08 do dziś
2. ImionaDANUTA2004-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-08 do dziś
61. NazwiskoPOPŁAWSKI2005-06-10 do dziś
2. ImionaHENRYK FRANCISZEK2005-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-06-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-10 do dziś
71. NazwiskoBŁASZCZYK2018-10-30 do dziś
2. ImionaARTUR2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-30 do dziś
85. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2019-07-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICZEWSKI2019-07-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2019-07-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAROL2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZYK2019-07-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JÓZEF2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWSKI2019-07-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEŃSKI2019-07-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW GRZEGORZ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZAK2019-07-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR SZCZEPAN2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU2001-09-07 do dziś
245 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2001-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000.01.01 -2000.12.31 data złożenia 15.10.2001 6. okres za jaki złożono dokument 2000.01.01 -2000.12.31 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 2000.01.01 -2000.12.312002-01-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2001.01.01 -2001.12.31 data złożenia 08.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001.01.01 -2001.12.31 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2001.01.01 -2001.12.312003-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002.01.01. -2002.12.31 data złożenia 04.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002.01.01. -2002.12.31 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002.01.01. -2002.12.312003-08-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 17.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004.01.01 -2004.12.31 data złożenia 29.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004.01.01 -2004.12.31 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004.01.01 -2004.12.312005-08-30 do dziś
6data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
7data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
8data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-19 do dziś
9data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
10data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
11data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
12data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
13data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
14data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
15data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
16data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-07-27 do dziś
17data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
18data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
19data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
20data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
21data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-17 do dziś
22data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
23data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
701.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów