GRUPA „ZENDAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000041675
Numer REGON: 710495213
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441145/22/784]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 710495213 NIP 82119615452010-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA „ZENDAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIEDLCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 11292001-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina ZBUCZYN PODUCHOWNY miejscowość GROCHÓWKA2010-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GROCHÓWKA ulica ZACHODNIA nr domu 10 kod pocztowy 08-106 poczta ZBUCZYN PODUCHOWNY kraj POLSKA 2010-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGRUPA „ZENDAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GŁUSK miejscowość ABRAMOWICE PRYWATNE2010-12-22 do dziś
3. Adresmiejscowość ABRAMOWICE PRYWATNE nr domu 167 A kod pocztowy 20-388 poczta LUBLIN 6 kraj POLSKA 2010-12-22 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22.07.1997 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 6/1 PRZED NOTARIUSZEM STANISŁAWEM MYDLAKIEM -REP. A NR 1368/97 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27.06.2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL.SPOKOJNEJ 8A PRZED NOTARIUSZEM ANTONINĄ RENATĄ BEDNARĄ -REP. A NR 3619/2001 -ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 4, PAR. 8, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 26 UMOWY2001-09-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.08.2010 R., REPERTORIUM A NR 4365/2010 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH, ST.MYDLAK, M.WŁODARCZYK S.C., 08-110 SIEDLCE, UL. BOHATERÓW GETTA 1, NOTARIUSZ STANISŁAW MYDLAK -ZMIENIONO PAR. 82010-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIEK2001-09-07 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2001-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 282 /DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA/ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 282.000 ZŁ /DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE/2001-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300.000 PLN2001-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1282.000 PLN2001-09-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWAJ WICEPREZESI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN Z WICEPREZESÓW DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIEK2001-09-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2001-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPSKI2001-09-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-12-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-22 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-12-22 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-12-22 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-12-22 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-12-22 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-12-22 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-12-22 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-12-22 do dziś
1043 31 Z TYNKOWANIE2010-12-22 do dziś
1143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-12-22 do dziś
1243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-12-22 do dziś
1343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-12-22 do dziś
1443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-12-22 do dziś
1543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-22 do dziś
1671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-12-22 do dziś
1747 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-12-22 do dziś
1859 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-12-22 do dziś
1961 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-12-22 do dziś
2056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-12-22 do dziś
2173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-12-22 do dziś
2273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-12-22 do dziś
2374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-12-22 do dziś
2474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-12-22 do dziś
2577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-22 do dziś
2677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-12-22 do dziś
2778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-12-22 do dziś
2882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-12-22 do dziś
2993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-12-22 do dziś
3096 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R. data złożenia 29.06.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R.2001-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 10.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-12-15 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R -31.12.2007 R2008-08-08 do dziś
6data złożenia 14.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
7data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
8data złożenia 14.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
9data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
10data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
20data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
21data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
201.01.2007 R -31.12.2007 R2008-08-08 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.2000 R.2001-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-12-15 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
401.01.2007 R -31.12.2007 R2008-08-08 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów