„BUDMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000041643
Numer REGON: 276126187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2013-10-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/33079/13/100]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP2761261872001-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 155402001-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2013-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica CHROBREGO 117 nr domu 11 nr lokalu 13 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2013-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.1998 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 9349/98 -KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDRA LEŚNIAK, EWA SIWIŃSKA NOTARIUSZE; 40-098 KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 2 21.12.1998 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 25817/98 -KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO; ZMIANA PAR. 3 UST. 1 ORAZ PAR. 4 PRZEZ DODANIE PKT. 11, 12, 13 W UMOWIE SPÓŁKI 31.08.1998 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7125/2000 -KANCELARIA NOTARIALNA MGR IZABELLA POTEJKO; 32-590 LIBIĄŻ, UL. PADEREWSKIEGO 4/4; ZMIANA PAR. 7 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI 29.08.2001 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3980/2001 -KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, ADAM ROBAK -NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA; 40-951 KATOWICE, UL. MICKIEWICZA 15; ZMIANA PAR. 4 ORAZ USTĘPU 2 PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2001-09-07 do dziś
227.12.2007 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM „A” NR 10101/2006 KANCELARIA NOTARIALNA ADAM ROBAK NOTARIUSZ, 40-007 KATOWICE, UL. UNIWERSYTECKA 13 ZMIANA PARAGRAFÓW: § 3 UST. 1, § 4.2007-03-21 do dziś
329.05. 2013 R. REP.A NR 2431/13 KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU PRZY UL.SIKORSKIEGO 6, ASESOR NOTARIALNY DAGMARA TORBUS ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA KRYSTYNĘ KLISZEWSKĄ-BIAŁY, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2013-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5625 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 562.500,00 ZŁOTYCH2001-09-07 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4325 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 432.500,00 ZŁOTYCH2001-10-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRUSHEVSKYI2013-05-28 do dziś
2. ImionaMYKOLA2013-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.930.000,00 ZŁ2013-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-05-28 do dziś
4
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2.000 UDZIAŁÓW – O WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH2001-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA -GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRUSHEVSKYI2013-05-28 do dziś
2. ImionaMYKOLA2013-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-09-07 do dziś
245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2001-09-07 do dziś
345 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-09-07 do dziś
451 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-09-07 do dziś
551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-09-07 do dziś
652 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-07 do dziś
752 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-09-07 do dziś
855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-09-07 do dziś
960 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2001-09-07 do dziś
1060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-09-07 do dziś
1160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-09-07 do dziś
1228 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2001-09-07 do dziś
1365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-09-07 do dziś
1470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-09-07 do dziś
1570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-09-07 do dziś
1670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-09-07 do dziś
1774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-09-07 do dziś
1874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-09-07 do dziś
1974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-07 do dziś
2092 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-07 do dziś
2192 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2001-09-07 do dziś
2292 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-07 do dziś
2328 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2001-09-07 do dziś
2493 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2001-09-07 do dziś
2593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-07 do dziś
2628 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH2001-09-07 do dziś
2728 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2001-09-07 do dziś
2828 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2001-09-07 do dziś
2945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-09-07 do dziś
3045 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-09-07 do dziś
3145 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2001-09-07 do dziś
3265 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2007-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-28 do dziś
5data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
6data złożenia 07.09.2007 okres ZA 2006 ROK2007-09-24 do dziś
7data złożenia 21.07.2008 okres ZA 2007 R.2008-08-06 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-08-23 do dziś
9data złożenia 25.09.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-11-27 do dziś
10data złożenia 25.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-27 do dziś
11data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-09-24 do dziś
3ZA 2007 R.2008-08-06 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-08-23 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102012-11-27 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-11-27 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-10-13 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
4ZA 2006 ROK2007-09-24 do dziś
5ZA 2007 R.2008-08-06 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-08-23 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102012-11-27 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-11-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów